Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.  Шалтер сала Одељења за ПИО по међународним уговорима, Дирекција Фонда у Београду, Др Александра Костића  9,  ради од 8 до 15 часова, а  канцеларија за правну помоћ - од 8 до 13 часова.                                                                                                                                                            У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији 15. и 16. фебруара 2018.године обележава се Дан државности и тих дана РФ ПИО неће радити.
Од понедељка, 25. децембра 2017. године, ступају на снагу измене Закона о раду којима је предвиђено да је послодавац дужан да јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, по основу уговора о раду или другог уговора о обављању послова закљученог у складу са Законом о раду, мора да поднесе накасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад. У складу са наведеном изменом Закона о раду, од 25. децембра 2017. године, послодавци неће моћи да подносе пријаве нити са датумом доласка на шалтер ПИО, нити са ранијим датумом, већ само са будућим датумом почетка осигурања – пре ступања на рад запосленог. Детаљније...
На 49. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 15. новембра, усвојен је Финансијски план Републичког фонда ПИО за 2018. годину, који је прослеђен Министарству финансија на даљу надлежност.  На седници је представљена и Информација о финансијском пословању РФ ПИО у периоду јануар – септембар 2017. године. У наведеном периоду остварени приходи од доприноса чинили су 67,58% укупних прихода и примања Фонда, док су дотације из републичког буџета смањене на 30,88 одсто.
Фонд ПИО бесплатно оверава потврде о животу корисницима који имају пребивалиште у Србији, а примају инострану пензију. Овера потврда о животу може се обавити у свим филијалама Фонда, службама филијала и испоставама, а кориснику је потребна само лична карта ради идентификације. Детаљније …
Закључком Владе Републике Србије од 3. фебруара 2017. године, до краја 2017. године обезбеђено повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада.Детаљније...
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за јануар 
 24. фебруар - преко текућих рачуна 
 22. фебруар - на кућне адресе 
 22. фебруар - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  јануар  3. фебруар
 Пољопривредни  јануар  6. фебруар
 Војни  јануар  6. фебруар
 Републике бивше СФРЈ  децeмбар  25. јануар

Електронски сервиси

Техничко упутство за електронску предају пријава M4 Вер.1.5 (08.09.2016)

Овлашћење за достављање електронског обрасца M4

Уколико нисте у могућности да генеришете PDF фајл пријаве М-4, можете преузети обрасце са следећих линкова:

Пријава M-4 (PDF)
Пријава M-4K (PDF)
Пријава M-4/СП (PDF)
Пријава M-4K (MS Word)

ХИМНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Контакт центар РФ ПИО
Baner
 
 

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR