Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.
На 39. седници Управног одбора Републичког фонда ПИО усвојен је Извештај о редовном попису имовине и обавеза Републичког фонда ПИО са стањем на дан 31.12.2016. године, као и План јавних набавки РФ ПИО за 2017. годину. Усвојена је и одлука о утврђивању висине накнаде за рад чланова Управног одбора РФ ПИО за 2017. годину. Чланови УО су такође усвојили одлуку о покретању поступка давања у закуп непосредном погодбом непокретности РФ ПИО пословног простора у Врању, привредном друштву за услуге и трговину „Zodra-S” д.о.о. из Врања, као и одлуку о одобравању продужења Уговора о давању непокретности РФ ПИО на коришћење општинском Удружењу пензионера Кањижа.
Испостава Рашка од 20. марта 2017. године ради на новој адреси: Ул. Ибарска бр. 3/2.
Због реконструкције старе пословне зграде, део Филијале Фонда ПИО у Сремској Митровици привремено је измештен на нову локацију, у Светог Димитрија број 2.
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, усвојеном децембра 2016. године, увећава се износ пензија и осталих права која исплаћује Фонд ПИО, као и општег бода, за 1,5%  почев од исплате за децембар.   По том основу, износ пензија  исказан у решењу свим пензионера увећан је  за 1,5%  за децембарске пензије и на тако увећан износ примењен је  Закон о привременом уређивању начина исплате пензија. Детаљније...
Закључком Владе Републике Србије од 3. фебруара 2017. године, до краја 2017. године обезбеђено повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада.Детаљније...
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  I део за април 
 10. мај - преко текућих рачуна 
 11. мај - на кућне адресе 
 11. мај - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  април  4. мај
 Пољопривредни  април  6. мај
 Војни  април  6. мај
 Републике бивше СФРЈ  март  24. април
Контакт центар РФ ПИО
МЕЂУНАРОДНИ САВЕТОДАВНИ ДАНИ
МАЂАРСКА
 BANER   HU konacno 2017
ХРВАТСКА    
Baner Razgovorni dani HR  Srbija Zagreb 2017 Baner Razgovorni dani HR  Srbija Osijek 2017    
 

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR