Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.  Шалтер сала Одељења за ПИО по међународним уговорима, Дирекција Фонда у Београду, Др Александра Костића  9,  ради од 8 до 15 часова, а  канцеларија за правну помоћ - од 8 до 13 часова.
Фонд ПИО бесплатно оверава потврде о животу корисницима који имају пребивалиште у Србији, а примају инострану пензију. Овера потврда о животу може се обавити у свим филијалама Фонда, службама филијала и испоставама, а кориснику је потребна само лична карта ради идентификације. Детаљније …
На 41. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 18. маја, чланови УО, поред осталог, усвојили су Извештај о раду РФ ПИО за 2016. годину. Планирано је да учешће дотација из буџета у 2016. износи 37,19%, док је година завршена са 35,18% учешћа буџетских дотација, а Фонд је повукао за 10,15 милијарди динара средстава мање од планираног. Чланови УО усвојили су и Извештај о финансијском пословању РФ ПИО за 2016. годину. Кориговани буџетски дефицит у износу од 1,5 милијарди динара покривен је  нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година тако да је укупан резултат пословања Фонда у 2016. години на нули, док укупна пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износе 3,2 милијарде динара. Учешће нето пензија у БДП у 2016. износило је 11,8%.
Због реконструкције старе пословне зграде, део Филијале Фонда ПИО у Сремској Митровици привремено је измештен на нову локацију, у Светог Димитрија број 2.
Закључком Владе Републике Србије од 3. фебруара 2017. године, до краја 2017. године обезбеђено повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада.Детаљније...
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за јул 
 25. август - преко текућих рачуна 
 25. август - на кућне адресе 
 25. август - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  јул  3. август
 Пољопривредни  јул  5. август
 Војни  јул  5. август
 Републике бивше СФРЈ  јун  24. јул

Електронски сервиси

Техничко упутство за електронску предају пријава M4 Вер.1.5 (08.09.2016)

Овлашћење за достављање електронског обрасца M4

Уколико нисте у могућности да генеришете PDF фајл пријаве М-4, можете преузети обрасце са следећих линкова:

Пријава M-4 (PDF)
Пријава M-4K (PDF)
Пријава M-4/СП (PDF)
Пријава M-4K (MS Word)

Контакт центар РФ ПИО
Baner
  

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR