Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.                                                                                                                         
Испостава Рашка од 20. марта 2017. године ради на новој адреси: Ул. Ибарска бр. 3/2.
Због реконструкције старе пословне зграде, део Филијале Фонда ПИО у Сремској Митровици привремено је измештен на нову локацију, у Светог Димитрија број 2.
На 37. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 23. фебруара, усвојен је Програм рада РФ ПИО за 2017. годину и одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације за 2017. годину. За рехабилитацију корисника пензија у 2017. години издвојено је око 367 милиона динара. На седници су такође усвојене одлуке о покретању поступка давања у закуп непосредном погодбом непокретности РФ ПИО – пословних простора у Врању, као и одлука о одобравању закључења Уговора о давању на коришћење непокретности РФ ПИО у Врању са Удружењем пензионера града Врања.
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, усвојеном децембра 2016. године, увећава се износ пензија и осталих права која исплаћује Фонд ПИО, као и општег бода, за 1,5%  почев од исплате за децембар.   По том основу, износ пензија  исказан у решењу свим пензионера увећан је  за 1,5%  за децембарске пензије и на тако увећан износ примењен је  Закон о привременом уређивању начина исплате пензија. Детаљније...
Закључком Владе Републике Србије од 3. фебруара 2017. године, до краја 2017. године обезбеђено повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада.Детаљније...
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за фебруар 
 25. март - преко текућих рачуна 
 27. март - на кућне адресе 
 27. март - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  фебруар  2. март
 Пољопривредни  фебруар  4. март
 Војни  фебруар  4. март
 Републике бивше СФРЈ  фебруар  25. март
Контакт центар РФ ПИО
МЕЂУНАРОДНИ САВЕТОДАВНИ ДАНИ
АУСТРИЈА
PosterDaniRazgovoraAustrijaKragujevac 2017  PosterDaniRazgovoraAustrijaBeograd 2017
Крагујевац Београд
 

Glas Osiguranika

recnik CIRj