Поштовани корисници, oбавештавамо вас да ће у наредном периоду, због техничких проблема, бити отежана телефонска комуникација са Контакт центром.   Напомињемо да мејл комуникација несметано функционише. Хвала на разумевању.  
Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.                                                                                                                         
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, усвојеном децембра 2016. године, увећава се износ пензија и осталих права која исплаћује Фонд ПИО, као и општег бода, за 1,5%  почев од исплате за децембар.   По том основу, износ пензија  исказан у решењу свим пензионера увећан је  за 1,5%  за децембарске пензије и на тако увећан износ примењен је  Закон о привременом уређивању начина исплате пензија. Детаљније...
На 34. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 22. новембра, усвојен је Финансијски план Републичког фонда ПИО за 2017. гoдину, који је прослеђен Министарству финансија на даљу надлежност. На седници је такође усвојена одлука о конверзији потраживања РФ ПИО у капитал „TRAYAL KORPORACIJE” АД Крушевац.
Закључком Владе Републике Србије од 3. фебруара 2017. године, до краја 2017. године обезбеђено повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада.Детаљније...
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за jaнуар 
 25. фебруар - преко текућих рачуна 
   22. фебруар - на кућне адресе 
   22. фебруар - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  јануар  2. фебруар 
 Пољопривредни  јануар  4. фебруар
 Војни  јануар  4. фебруар
 Републике бивше СФРЈ  jaнуар  22. фебруар
Контакт центар РФ ПИО

Glas Osiguranika

recnik CIRj