Актуелности

Дани разговора

ДРЖАВА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
Аустрија Крагујевац 4. април 2017.
Београд 5. април 2017.
Грац 3. октобар 2017.
Беч 5. октобар 2017.
Македонија
Београд 29. јун 2017.
Врање 30. јун 2017.
Скопље 28. и 29. новембар 2017.
Црна Гора
Нови Сад 28. новембар 2017. 
Београд 29. новембар 2017.
Немачка Хамбург 22. и 23. март 2017.
Ниш 19. септембар 2017.
Београд 20. и 21. септембар 2017.
Хрватска
Загреб 9. мај 2017.
Осијек 10. мај 2017.
Бор 3. октобар 2017.
Београд 4. октобар 2017.
Босна и Херцеговина Тузла 16. и 17. мај 2017.
Нови Сад 24. октобар 2017.
Београд 25. октобар 2017.
Мађарска Сегедин 9. мај 2017.
Нови Сад 9. новембар 2017.