Актуелности

Саопштења

29.12.2017. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у јануару, фебруару и марту 2018. године износиће 36.308 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
22.12.2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане да од 1. јануара 2018. године ступају на снагу нове одредбе за пензионисања које су у складу са Законом о ПИО. Старосна граница за одлазак у старосну пензију се код жена помера за шест месеци, тако да је услов за жене у 2018. години 62 годинe живота и најмање 15 година стажа осигурања. Подсећамо да ће се до 2032. године код жена постепено померати услови за пензионисање у погледу година живота, да би од те године и жене имале услов за пуну старосну пензију са навршених 65 година живота. Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Осим овог основа за пуну старосну пензију и мушкарци и жене могу то право остварити са навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.
За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара 2018. године мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и најмање 57 година живота, а женама 38 година стажа осигурања и најмање 56 година и четри месеца живота. У овом случају, пензија се трајно умањује за 0,34% за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на пуну старосну пензију у тој календарској години. Укупан износ умањења за превремену старосну пензију максимално може да износи 20,4%.
Грађанима који намеравају да се пензионишу по прописима који важе у овој години, радни однос мора да престане најкасније 30. децембра када је и последњи дан за предају захтева, што може да се учини лично или препорученом поштом. Подношење захтева 1. јануара и касније подразумева примену услова који важе у тој години.
Све филијале, службе и испоставе Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање радиће у суботу 30. децембра 2017. године, од 7:30 до 15:30 часова и то само службе пријема захтева и правне помоћ, како би се омогућило осигураницима да благовремено поднесу захтев и остваре право на пензију у складу са условима важећим у 2017. години. Захтеви ће се примати без обзира да ли су приложени сви докази потребни за одлучивање о захтеву.
 
17. 11. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања
навршен у Србији и Црној Гори и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора одржавају 28. новембра 2017. године у Новом Саду, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Нови Сад, Житни трг 3) и 29. новембра 2017. године у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из црногорског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Црне Горе.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
30. 10. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за новембар 2017. важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период ниже за 1,6 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 23,074 динара, а највиша пет просечних плата, односно 329,635 динара.
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 5,999.24 до 85,705.10 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за новембар и децембар 2017. и јануар 2018. године.
 
27. 10. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Мађарској и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора одржавају 9. новембра 2017. године у Новом Саду, од 10 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Нови Сад, Житни трг 3).
На овим разговорима ће саветодавци из Мађарског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Мађарске.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 021/4877-563 и 021/4877-545.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
16. 10. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Босни и Херцеговини и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора одржавају 24. октобра 2017. године у Новом Саду, од 9 до 16.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Нови Сад, Житни трг 3) и 25. октобра 2017. године у Београду, од 9 до 16.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из Фонда ПИО Републике Српске, Федералног завода за мировинско/пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Босне и Херцеговине.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
13. 10. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава студенте - кориснике породичних пензија, који су то право остварили по основу школовања на високим школама или факултетима, да до 25. октобра треба да доставе надлежним филијалама Фонда ПИО потврде о упису нове школске године. На потврдама је потребно уписати матични број родитеља по коме се користи пензија, а могу се донети лично или послати поштом. Достављањем школске потврде исплата пензија ће се редовно наставити.
У случају недостављања школске потврде на време привремено ће бити обустављена исплата, све док не докажу да су уписали годину.
Подсећамо да право на породичну пензију имају студенти до дипломирања, а најкасније до навршене 26. године живота, без обзира на то да ли се њихово образовање финансира из буџета или студент сам финансира образовање на територији Републике Србије. Право имају и апсолвенти којима је апсолвентски статус утврђен у години за коју достављају школску потврду.
 
29. 9. 2017. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у октобру, новембру и децембру 2017. године износиће 35.726 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
25. 9. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Хрватској и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Хрватском одржавају 3. октобра 2017. године у Бору, од 9 до 16.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Бор, Моше Пијаде 16) и 4. октобра 2017. године у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из хрватског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Хрватске.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
22. 9. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа да је крај септембра рок до када ученици који користе породичне пензије, ако су старији од 15 година, морају да доставе потврде о школовању, да им не би била обустављена исплата принадлежности. Студенти то морају да учине до краја октобра. На потврде, које се могу предати лично или послати поштом филијали Фонда ПИО која им исплаћује пензију, неопходно је уписати матични број родитеља по коме се користи пензија.
Ученици, иначе, имају право на породичну пензију до завршетка школовања, али најкасније до навршених 20. година живота, односно студенти који похађају високошколске установе до навршене 26 године.
 
12. 9. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Немачкој и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Немачком одржавају 19. септембра 2017. године у Нишу, од 9 до 16.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Ниш, Пријездина 1), и 20. и 21. септембра 2017. године у Београду, у среду од 9 до 17.00 часова и у четвртак од 9 до 13.00 (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из немачког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Немачке.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
28. 7. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за август 2017.важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период више за 7%(због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 23.446 динара, а највиша пет просечних плата, односно 334.945динара.
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 6.095,96 до 87.085,70 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за август, септембар и октобар 2017. године.
 
5. 7. 2017. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у јулу, августу и септембру 2017. године износиће 35.744 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
16. 6. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Македонији и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Македонијом одржавају 29. јуна 2017. годинеу Београду, од 9 до 16.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10) и 30. јуна 2017. године у Врању, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО ФилијалеВрање,Трг Републике 3).
На овим разговорима ће саветодавци из македонског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Македоније.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
28. 4. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за мај 2017. важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период ниже за 5,7 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 21,906 динара, а највиша пет просечних плата, односно 312,940 динара.
Допринос за пензијско иинвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 5,695.56 до 81,364.40 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за мај, јун и јул 2017. године.
 
3. 4. 2017. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у априлу, мају и јуну 2017. године износиће 35.711 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
27. 3. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Аустрији и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Аустријом одржавају 4. априла 2017. године у Крагујевцу, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Крагујевац, Лепенички булевар 9а), и 5. априла 2017. године у у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из аустријског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Аустрије.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
14. 3. 2017. Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање продужио је рок за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију за 2017. годину закључно са 20. мартом 2017. године, по Огласу објављеном 1. марта 2017. године.
Подсећамо да право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2017. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија до износа од 23.799,00 динара. Ово право имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредници, који, осим пензије која је нижа од наведеног износа, немају друга лична примања, као и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, под условом да збир тих пензија не прелази горе наведени износ (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31. 12. 2016. године 1€ = 123,4723 динара). Право на коришћење бесплатне рехабилитације имају корисници пензија који то право нису користили у последњих пет година.
У бесплатну рехабилитацију укључени су и трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове смештаја и превоза за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, као и за пратиоца слепог лица које оствари право на рехабилитацију.
Пријаве се подносе организацијама корисника пензија, према месту пребивалишта, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.
Од укупних средстава за друштвени стандард корисника пензија (396,96 милиона динара), а на основу висине издвојених средстава за бесплатну рехабилитацију, у једној од 25 српских бања, ове године ће боравити око 12.500 пензионера.
 
1. 3. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 1. марта расписује оглас којим позива пензионере да се јаве за одлазак на бесплатану десетодневну рехабилитацију у једној од 25 бања. Одлуком Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, за друштвени стандард корисника пензија за 2017. годину издвојено је 393,96 милиона динара, што је 0,1 одсто прихода остварених од доприноса (по Закону о ПИО), а највећи део, 93,3 одсто средстава, намењен је за бесплатну рехабилитацију пензионера у бањама. Средства одређена за ову намену распоредиће се филијалама, према броју корисника. На рехабилитацију ће отићи око 12.500 старосних, инвалидских и породичних пензионера свих категорија.
Право да се јаве на конкурс, који је отворен у року од петнаест дана од дана објављивања, имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника чија пензија износи до 23.799,00 динара. Право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора (прерачунато по средњем курсу НБС за 31. 12. 2016. године, 1 евро = 123,4723 динара) под условом да збир тих пензија не прелази 23.799,00 динара. Уз ово, услов је да немају друга лична примања и да нису користили бесплатан боравак о трошку Фонда у последњих пет година. Уз пријаву прилаже се и последњи пензијски чек, доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања), расположивa медицинскa документацијa и потписана изјава (на прописаном обрасцу пријаве) где желе да користе рехабилитацију, о другим личним примањима, о томе да у последњих пет годинанису користили рехабилитацију о трошку Фонда и да овлашћују Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у њихово име и за њихов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију.
У бесплатану рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад.
Новина од ове године је још и то што ће слепи пензионери који добију рехабилитацију о трошку Фонда имати и пратиоца коме ће боравак такође бити бесплатан.
Пријаве се подносе организацијама корисника пензија, према месту пребивалишта, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.
Ранг листа прави се посебно за пензионере из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, у оквиру тога ће постојати листе за старосне, инвалидске и породичне пензионере.
На редослед на ранг листи утицаће висина пензије, дужина стажа осигурања, дужина коришћења пензије, док ће корисници права на туђу негу и помоћ добијати додатних 10 бодова, а корисници породичне пензије (који су то право остварили као дете које није способно за самостални живот и рад) добијати додатних 5 бодова. Под једнаким условима, предност ће имати старији корисник пензије. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.
 
10. 2. 2017. Због великог интересовања војних пензионера да се продужи рок за подношење захтева и закључивање уговора о вансудском поравнању, Влада Републике Србије је донела Закључак  од 31. јануара  2017. године, којим је продужен рок за подношење захтева за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија професионалних војних лица, закључно са 31. децембром 2017. године.
Корисници војних пензија, односно чланови њихових породица, требалло би да се обрате надлежној филијали Фонда ради подношења Захтева за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија, на основу кога ће бити закључен уговор о вансудском поравнању. Образац  наведеног захтевa се може преузети са званичног сајта Фонда www.pio.rs или у свакој филијали Фонда. Корисници војних пензија, односно чланови њихових породица са пребивалиштем ван територије Републике Србије, могу ради смањења трошкова и брзине вођења поступка овластити друго лице да у њихово име предузму све правне радње потребне за исплату по овом основу.
Да подсетимо, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је, у складу са Закључком Владе Републике Србије од  30. октобра 2015. године, ускладио пензије професионалних војних лица остварене до 31.12.2007. године, тако што је на пензије увећане од 1. јануара 2008. године за проценат усклађивања од 4,21%, утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину, применио проценат усклађивања од 6,57%, чиме је обезбеђено да укупно усклађивање пензије на месец децембар 2007. године износи 11,06%, што је увећање у складу са чланом 75 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Исплата усклађеног износа пензије извршена је почев од исплате пензије за новембар 2015. године.
Фонд ПИО је утврдио износ обавезе настале по овом основу за период од 1. јануара 2008. године до 31. октобра 2015. године увећане за индекс цена на мало, односно индекс потрошачких цена, од месеца у коме је требало да буде извршена свака појединачна исплата овако усклађеног износа пензије, који ће, на основу закључених уговора о вансудском поравнању, исплатити једнократно, у месецу у којем је уговор и закључен, а најкасније наредног месеца, што зависи од датума потписивања уговора и утврђене динамике исплате.
 
30. 1. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за фебруар 2017.важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период више за 4,61 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 23,229 динара, а највиша пет просечних плата, односно 331,840 динара.
Допринос за пензијско иинвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 6,039.54 до 86,278.40 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за фебруар, март и април 2017. године.
 
25. 1. 2017. Поводом изјаве коју је Саша Јанковић, Заштитник грађана изнео на трибини, одржаној синоћ у Општини Стари град, а коју су пренели поједни медији, да грађане Србије муче "мање више" исти проблеми, међу којима је издвојио спору администрацију и поступке који предуго трају, и навео да грађани Општине Стари град „имају нешто више проблема са пензијско инвалидским фондом који, како је навео, често решења о пензији не доноси на начин прописан законом“, обавештавамо јавност да ова констатација није тачна.
У Фонду ПИО сва решења која се доносе су потпуно усклађена са законима и подзаконским актима и нема основа да се о управним актима Фонда говори на овакав начин. Осим тога, у Фонду ПИО нема притужби и представки грађана са територије Општине Стари град, из којих би се могао извести закључак да су оштећени у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања. Фонд ПИО иначе нема своју организациону јединицу на Општини Стари град.
Сматрамо да изношењем у јавност неоснованих квалификација и неистина, ни на који начин се не штите грађани у остваривању својих права, нити им се помаже.