Дани разговора

ДРЖАВА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
Аустрија Крагујевац 4. април 2017.
Београд 5. април 2017.
Грац 3. октобар 2017.
Беч 5. октобар 2017.
Македонија
Београд 29. јун 2017.
Врање 30. јун 2017.
Накнадно ће бити утврђени тачни термини и места одржавања новембар 2017. (Македонија)
Црна Гора Накнадно ће бити утврђени тачни термини и места одржавања октобар 2017. (ЦГ)
Немачка Хамбург 22. и 23. март 2017.
Ниш 19. септембар 2017.
Београд 20. и 21. септембар 2017.
Хрватска
Загреб 9. мај 2017.
Осијек 10. мај 2017.
Бор 3. октобар 2017.
Београд 4. октобар 2017.
Босна и Херцеговина Тузла 16. и 17. мај 2017.
Нови Сад 24. октобар 2017.
Београд 25. октобар 2017.
Мађарска Сегедин 9. мај 2017.
Нови Сад 9. новембар 2017.