Саопштења

Citaj mi
1. 4. 2019. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у априлу, мају и јуну 2019. године износиће 39.500 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
29. 3. 2019. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Аустрији и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Аустријом одржавају 9. априла 2019. године у Краљеву, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Краљево, Војводе Путника 5), и 10. априла 2019. године у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из аустријског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Аустрије.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
14. 2. 2019. Филијала Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Сремској Митровици у понедељак, 18. фебруара 2019. године, почиње са радом на новој адреси, у својој пословној згради у улици Светог Димитрија број 4.
Шалтер сала ће наставити да ради на истој локацији као и до сада (Светог Димитрија бр. 6, у дворишту, на месту где су лекарске комисије РФ ПИО и РФЗО).
 
8. 2. 2019. Поводом позива упућених корисницима пензија из насеља Барич у београдској општини Обреновац, којима се нуде бесплатне физијатријске услуге и опоравак у бањама у организацији Фонда ПИО, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање саопштава да не нуди такве услуге и да није никога ангажовао да то чини.
Наиме, у Фонд ПИО су стигле пријаве грађана о телефонским позивима у коме их наводни запослени у Фонду испитује о висини пензије и обавештава да, уколико имају вишу пензију и не испуњавају услове за бесплатну рехабилитацију у бањама, могу добити бесплатне физијатријске услуге.
Фонд апелује на све грађане, а посебно пензионере, да у своје домове не пуштају особе које се представљају као радници Фонда и да, уколико им неко са таквим образложењем дође на врата, то одмах пријаве Фонду, на број телефона 011/3060-680, како бисмо обавестили надлежне институције.
 
6. 2. 2019. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање саопштава да информације објављене у једним дневним новинама, а које се односе на Оглас за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију о трошку РФ ПИО за 2019. годину, нису тачне.
Према Правилнику о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО, Управни одбор Фонда доноси одлуку о висини и распореду средстава за рехабилитацију корисника пензија у установама по категоријама корисника пензија, о трошковима рехабилитације корисника пензије по дану боравка и цени смештаја пратиоца по установама.
По доношењу одлуке Управног одбора РФ ПИО, Фонд расписује оглас за подношење пријаве за упућивање на рехабилитацију корисника пензије и објављује га у дневној штампи.
Пошто Управни одбор РФ ПИО ове године још није одлучивао о тој теми, у овом тренутку није познато колико ће средстава у 2019. бити опредељено за друштвени стандард пензионера, па, сходно томе, ни колико пензионера ће моћи да користи ту могућност у овој години, као ни када ће оглас за пријем захтева за рехабилитацију бити објављен.
 
15. 1. 2019. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава грађане да је, у складу са изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је ступио на снагу 30. септембра 2018. године, предвиђено да лицима која се самостално укључују у обавезно осигурање по основу члана 15, уколико не плате допринос у року од шест месеци од дана доспелости, престаје својство осигураника најраније са последњим даном за који је допринос плаћен. Рок доспелости је 15. у месецу за претходни месец.
Измена законског оквира условиће и престанак осигурања одређеном броју осигураника за које се утврди да пре 30. септембра ове године нису платили допринос у року од шест месеци од дана доспелости, било због тога што су плаћали доприносе за ПИО на нижу основицу од утврђене за тај период или су нередовно измиривали обавезе. Решење о престанку својства осигураника по овом основу Фонд ће донети по службеној дужности. Ови осигурaници неће моћи да изврше накнадне уплате доприноса за период за који допринос није плаћен шест месеци од дана доспелости.
Осигураницима који су доприносе за ПИО по члану 15 уплаћивали у тачном износу и у року доспелости, подаци се региструју у матичној евиденцији и представљају основ за обрачун пензија када се за то стекну правни услови.
Лица која испуњавају законске услове за уплату доприноса за ПИО по основу члана 15 Закона, односно добровољно се определе за самосталну уплату, чак и ако им је решењем Фонда престало својство осигураника по претходном захтеву, могу поново да поднесу захтев и приступе обавезном осигурању, поштујући нову законску норму о редовности уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.
Од уплате за јануар 2019. године важе нове основице осигурања, које су за 3,76% више у односу на претходну годину и грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци, што је 23.921,00 динар, а највиша пет просечних плата, односно 341.725,00 динара. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак за самосталну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање кретати у распону од 6.219,46 до 88.848,50 динара.
Износи основица осигурања и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање важе за целу 2019. годину и доступни су грађанима на сајту Фонда и на огласним таблама у филијалама. Подсећамо грађане који се определе за самосталну уплату доприноса по основу члана 15 Закона о ПИО да је рок доспелости 15. у месецу за претходни месец. Једном изабрана основица може се променити, под условом да се поднесе нови захтев. Такође, грађани који не желе више да уплаћују самостално доприносе у обавези су да поднесу захтев за престанак уплате.
 
9. 1. 2019. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) ујануару, фебруару и марту 2019. године износиће 39.491 динара за кориснике пензија свих категорија.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi