Саопштења

Citaj mi
6.12. 2019. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Босни и Херцеговини и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора одржавају 16. децембра 2019. године у Ужицу, од 9 до 16.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Ужице, Омладинска 22) и 17. децембра 2019. године у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из Фонда ПИО Републике Српске, Федералног завода за мировинско/пензијско и инвалидско осигурањеФедерације БиХ и РФ ПИО Републике Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Босне и Херцеговине.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
2. 12. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Crnoj Gori i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Crnom Gorom održavaju 12. decembra 2019. godine u Nišu, od 9 do 16.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Niš, Prijezdina 1) i 13. decembra 2019. godine u Beogradu, od 9 do 17.00 časova (prostorije Službe IFilijale za grad Beograd na Novom Beogradu, Bulevar umetnosti 10).
Na ovim razgovorima će savetodavci iz crnogorskog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranjeiRF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Crne Gore.
Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.
Prilikom dolaska treba poneti svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.
 
1. 11. 2019. Фонду ПИО јавили су се пензионери које су, ових дана, позивала непозната лица, лажно се представљајући да зову у име Фонда ПИО, нудећи им услуге медицинских прегледа по повољним условима, неке производе по повољним ценама и покушавајући на различите начине да уђу у њихове домове. Званично обавештавамо јавност да Фонд ПИО не спроводи било какве активности на овај начин, јер то није делатност Фонда, и молимо грађане да о оваквим позивима одмах обавесте надлежну полицијску управу МУП.
 
14. 10. 2019. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у октобру, новембру и децембру 2019. године износиће 39.516 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
1. 10. 2019. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Хрватској и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Хрватском одржавају 15. октобра 2019. године у Новом Саду, од 9 до 17.00 часова (просторије Дирекције Покрајинског фонда у Новом Саду, Житни трг 3) и 16. октобра 2019. године у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10). 
На овим разговорима ће саветодавци из хрватског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Хрватске.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
16. 9. 2019. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа да је крај септембра рок до када ученици који користе породичне пензије, ако су старији од 15 година, морају да доставе потврде о школовању, да им не би била обустављена исплата принадлежности. Студенти то морају да учине до краја октобра. На потврде, које се могу предати лично или послати поштом филијали Фонда ПИО која им исплаћује пензију, неопходно је уписати матични број родитеља по коме се користи пензија.
Ученици, иначе, имају право на породичну пензију до завршетка школовања, али најкасније до навршених 20. година живота, односно студенти који похађају високошколске установе до навршене 26 године.
 
10. 9. 2019. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Немачкој и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Немачком одржавају 24. септембра 2019. године у Краљеву, од 9 до 16.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Краљево, Војводе Путника 5), и 25. и 26. септембра 2019. године у Београду, у среду од 9 до 17.00 часова и у четвртак од 9 до 13.00 (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из немачког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Немачке.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
26. 8. 2019. Филијала Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Ћуприји од понедељака, 26. августа 2019. године, због реконструкције старе пословне зграде, привремено је измештена на новој локацији у улици Цара Лазара број 2 (бивши хотел „Равно“), док ће улаз за инвалидске комисије бити из улице Доситеја Обрадовића.
Хвала на разумевању.
 
11. 7. 2019. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у јулу, августу и септембру 2019. године износиће 39.530 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
10. 5. 2019. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Македонији и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Македонијом одржавају 14. маја 2019. године у Лесковцу, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Лесковац, Пана Ђукића б.б.) и 15. маја 2019. године у Врању, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Врање, Трг Републике 3).
На овим разговорима ће саветодавци из македонског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Македоније.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
3. 5. 2019. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписао је оглас - позив пензионерима да се пријаве за одлазакна бесплатану десетодневну рехабилитацију у једној од 24 бање.
Право да се јаве на конкурс имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, чија пензија износи до 26.324,00 динара.Право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора (прерачунато по средњем курсу НБС за 31. 12. 2018. године, 1 евро = 118,1946 динара) под условом да збир тих пензија не прелази 26,324,00 динара. Уз ово, услов је да немају друга лична примања и да нису користили бесплатан боравак о трошку Фонда у последњих пет година. Уз пријаву прилаже се и последњи пензијски чекили Пензионерска картица (уколико је корисник већ преузео), доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања), расположивa медицинскa документацијa и изјава где желе да користе рехабилитацију.
У бесплатану рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда.Фонд ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, док ће и слепи пензионери који добију рехабилитацију о трошку Фонда имати и пратиоца коме ће боравак такође бити бесплатан. Фонд сноси трошкове смештаја у бањи, пун пансион, а уговорима са сваком бањом појединачно прецизиран је обим терапија које сваки корисник мора да добије, чиме је обезбеђено да рехабилитација буде у сваком појединачном случају прилагођена потребама пензионера. Пензионери ће, током боравка у бањама бити потпуно медицински збринути, што подразумева лекарски преглед, ЕКГ, лабораторијске анализе, специјалистичке прегледе и визите одељењских лекара, као и најмање три врсте терапија у зависности од оцене лекара и области за коју је одређена бања специјализована.
Пријаве се подносе организацијама корисника пензија, према месту пребивалишта, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.
Ранг листа прави се посебно за пензионере из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, у оквиру тога ће постојати листе за старосне, инвалидске и породичне пензионере.
На редослед на ранг листи утицаће висина пензије, дужина стажа осигурања, дужина коришћења пензије, остварено право на туђу негу и помоћ и остварено право на породичну пензију (који су то право остварили као дете које није способно за самостални живот и рад). Под једнаким условима, предност ће имати старији корисник пензије. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.
Пријаве на оглас се подносе од 6. маја закључно са 21. мајем 2019. године.
 
1. 4. 2019. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у априлу, мају и јуну 2019. године износиће 39.500 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
29. 3. 2019. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Аустрији и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Аустријом одржавају 9. априла 2019. године у Краљеву, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Краљево, Војводе Путника 5), и 10. априла 2019. године у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из аустријског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Аустрије.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
14. 2. 2019. Филијала Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Сремској Митровици у понедељак, 18. фебруара 2019. године, почиње са радом на новој адреси, у својој пословној згради у улици Светог Димитрија број 4.
Шалтер сала ће наставити да ради на истој локацији као и до сада (Светог Димитрија бр. 6, у дворишту, на месту где су лекарске комисије РФ ПИО и РФЗО).
 
8. 2. 2019. Поводом позива упућених корисницима пензија из насеља Барич у београдској општини Обреновац, којима се нуде бесплатне физијатријске услуге и опоравак у бањама у организацији Фонда ПИО, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање саопштава да не нуди такве услуге и да није никога ангажовао да то чини.
Наиме, у Фонд ПИО су стигле пријаве грађана о телефонским позивима у коме их наводни запослени у Фонду испитује о висини пензије и обавештава да, уколико имају вишу пензију и не испуњавају услове за бесплатну рехабилитацију у бањама, могу добити бесплатне физијатријске услуге.
Фонд апелује на све грађане, а посебно пензионере, да у своје домове не пуштају особе које се представљају као радници Фонда и да, уколико им неко са таквим образложењем дође на врата, то одмах пријаве Фонду, на број телефона 011/3060-680, како бисмо обавестили надлежне институције.
 
6. 2. 2019. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање саопштава да информације објављене у једним дневним новинама, а које се односе на Оглас за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију о трошку РФ ПИО за 2019. годину, нису тачне.
Према Правилнику о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО, Управни одбор Фонда доноси одлуку о висини и распореду средстава за рехабилитацију корисника пензија у установама по категоријама корисника пензија, о трошковима рехабилитације корисника пензије по дану боравка и цени смештаја пратиоца по установама.
По доношењу одлуке Управног одбора РФ ПИО, Фонд расписује оглас за подношење пријаве за упућивање на рехабилитацију корисника пензије и објављује га у дневној штампи.
Пошто Управни одбор РФ ПИО ове године још није одлучивао о тој теми, у овом тренутку није познато колико ће средстава у 2019. бити опредељено за друштвени стандард пензионера, па, сходно томе, ни колико пензионера ће моћи да користи ту могућност у овој години, као ни када ће оглас за пријем захтева за рехабилитацију бити објављен.
 
15. 1. 2019. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава грађане да је, у складу са изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је ступио на снагу 30. септембра 2018. године, предвиђено да лицима која се самостално укључују у обавезно осигурање по основу члана 15, уколико не плате допринос у року од шест месеци од дана доспелости, престаје својство осигураника најраније са последњим даном за који је допринос плаћен. Рок доспелости је 15. у месецу за претходни месец.
Измена законског оквира условиће и престанак осигурања одређеном броју осигураника за које се утврди да пре 30. септембра ове године нису платили допринос у року од шест месеци од дана доспелости, било због тога што су плаћали доприносе за ПИО на нижу основицу од утврђене за тај период или су нередовно измиривали обавезе. Решење о престанку својства осигураника по овом основу Фонд ће донети по службеној дужности. Ови осигурaници неће моћи да изврше накнадне уплате доприноса за период за који допринос није плаћен шест месеци од дана доспелости.
Осигураницима који су доприносе за ПИО по члану 15 уплаћивали у тачном износу и у року доспелости, подаци се региструју у матичној евиденцији и представљају основ за обрачун пензија када се за то стекну правни услови.
Лица која испуњавају законске услове за уплату доприноса за ПИО по основу члана 15 Закона, односно добровољно се определе за самосталну уплату, чак и ако им је решењем Фонда престало својство осигураника по претходном захтеву, могу поново да поднесу захтев и приступе обавезном осигурању, поштујући нову законску норму о редовности уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.
Од уплате за јануар 2019. године важе нове основице осигурања, које су за 3,76% више у односу на претходну годину и грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци, што је 23.921,00 динар, а највиша пет просечних плата, односно 341.725,00 динара. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак за самосталну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање кретати у распону од 6.219,46 до 88.848,50 динара.
Износи основица осигурања и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање важе за целу 2019. годину и доступни су грађанима на сајту Фонда и на огласним таблама у филијалама. Подсећамо грађане који се определе за самосталну уплату доприноса по основу члана 15 Закона о ПИО да је рок доспелости 15. у месецу за претходни месец. Једном изабрана основица може се променити, под условом да се поднесе нови захтев. Такође, грађани који не желе више да уплаћују самостално доприносе у обавези су да поднесу захтев за престанак уплате.
 
9. 1. 2019. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) ујануару, фебруару и марту 2019. године износиће 39.491 динара за кориснике пензија свих категорија.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi