Слова

Пензионерскe картицe

Citaj mi

СМЕДЕРЕВО

Пензионери са пребивалиштем у Смедереву могу да преузимају своје картицесваког радног дана, од 8 до 15 часова, у Дому пензионера у Смедереву, Ивана Гундулића 3.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi