Слова

Пензионерскe картицe

Citaj mi

ДЕСПОТОВАЦ

Пензионери Деспотовца могу преузети пензионерске картице у Испостави Филијале Ћуприја у Деспотовцу, Стевана Синђелића б.б; у канцеларији број 4, сваког радног дана, од 7:30 до 15:30 часова.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi