Слова

Пензионерскe картицe

Citaj mi

ИНЂИЈА

Пензионери са пребивалиштем у Инђији могу преузети своје пензионерске картице у просторијама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Инђији, Војводе Степе 16, сваког радног дана, од 8 до 15 часова.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi