Слова

Пензионерскe картицe

Citaj mi

РУМА

Пензионери Руме могу преузети своје пензионерске картице у Испостави Филијале Сремска Митровица у Руми, ЈНА 164, сваког радног дана, од 8 до 15 часова.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi