Слова

Пензионерскe картицe

Citaj mi

КРАЉЕВО

Пензионери са пребивалиштем у Краљеву могу преузети пензионерске картице сваког радног дана, од 8 до 15 часова, у просторијама Општинске организације пензионера Краљево у Краљеву, Хероја Маричића 77.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi