Слова

Међугенерацијска солидарност

Citaj mi

 Simbioza2

Примери вишегенерацијске сарадње у свету

Европска година активног старења и међугенерацијске солидарности била је 2012. Све земље ЕУ именовале су своје националне координаторе и националне амбасадоре ове иницијативе (амбасадори су чланови установа високог образовања, невладиних организација, новинари и глумци), с циљем да се што више људи у упозна са проблематиком и покрену активности које би подстакле међугенерацијску солидарност и сарадњу. Циљ је био јачање свести на нивоу ЕУ, као и на националном нивоу, усмерене не само на одговарајуће организације цивилног друштва, него и на појединце. Покренута је јавна расправа о узајамном учењу на тему активног старења и међугенерацијске солидарности и наглашена потреба сузбијања дискриминације старијих особа. У многим европским земљама 2012. и наредних година реализоване су многобројне акције у којима млађи и старији једни другима на различите начине побољшавају живот дружећи се и учећи једни од других. За Европски дан међугенерацијске солидарности изабран је 29. април који се обележава сваке године.

Као вид тих активности у Немачкој су, на пример, оформљене вишегенерацијске куће. Пројекат се реализује у склопу акционог програма федералног Министарства за породична питања, старије грађане, жене и омладину који подржава центре у локалним срединама у којима се сусрећу различите генерације, контактирају и подржавају једни друге. Центри нуде јефтине услуге и подршку у дневним активностима, какве су, на пример, куповина или чишћење, помоћза старије особе, а исто тако услуге око исхране и неге. Ове услуге су углавном базиране на раду волонтера који раде равноправно са професионалним особљем. Старије особе нуде услуге породицама, деци и адолесцентима и баве се образовним, рекреацијским и професионалним преношењем знања. Вишегенерацијске куће обезбеђују конкретну и практичну помоћу одгајању деце, помоћродитељима да појачају своје компетенције и помоћпородицама које су у неком ризику.У исто време оне креирају позитивне услове за успешан професионални развој деце са развојним тешкоћама и адолесцената, као на пример оних са мигрантским искуством тиме што се промовишу језичке вештине и саветовање за образовање. Понуђенису и услови који олакшавају радно ангажовање за мајке и очеве који завршавају родитељски период, као и за имигранте, адолесценте са развојним тешкоћама и старије раднике.Програме континуирано прати једна сервисна агенција која ради на развијању ових врста помоћи. До сада је основано око 500 мултигенерацијских кућа.

У многим земљама са високим приходима, старији чине знатан део потрошачке групације становништва. Старија лица су група потрошача са специфичним потребама које би индустрија и пружаоци услуга морали имати на уму. У Аустрији, на пример, представници пензионера имају место у савету потрошача. Један број земаља омогућава пензионерима институционализовану заступљеност у телима за надзор над квалитетом услуга неге. Према политикама које су недавно уведене у Белгији и Данској, домови за бригу о старима морају имати сталне одборе корисника који могу директно да утичу на пружање услуга.

Као вид промоције учешћа старијих у културном животу, Национални позоришни фестивал за старе Чешке Републике организује фестивал за старије особе сваке две године на другој локацији у земљи. Министарство културе нуди финансијску помоћ остарелим лицима за промоцију аматерских кинематографских активности и традиционалне народне културе. На основу чешког закона о телевизији, јавни телевизијски сервис прилагођава програме посебно намењене остарелим особама. Већина програма који се преносе у Чешкој Републици морају да имају титл, или да буду преведени на знаковни језик за особе са оштећеним слухом.

Шпанска влада препознала је да, осим код куће и у породици, и школе спадају међу примарна места где се на основном нивоу развија свест о базичним вредностима, као што су солидарност, поштовање других и вођење бриге како о себи тако и о другима. Циљ програма „Прогрес”јесте да се поспеши развој позитивних ставова међу децом према старијим и особама са инвалидитетом у циљу спречавања дискриминације. Деца у предшколским и школским установама постају свесна питања која се тичу остарелих особа и особа са инвалидитетом. Она се оспособљавају да развијају емпатију и способност да себе ставе у ситуацију старијих или особа са инвалидитетом, тако да боље разумеју осећања и потребе старијих особа. Деца се потом подстичу на комуникацију са тим групама на позитиван начин и за помоћ у пружању неге и пажње старијим особама у њиховом окружењу.

Неке земље (Белгија, на пример) својим старијим грађанима дају подршку за учешће у културном животу преко субвенционисаних карата и умањеним давањима за друге културне активности и курсеве. Организују кинематографске активности, фестивале за остарела лица и међурегионалне кинематографске кругове. И овде треба у обзир узети доступност места догађаја и уредити област тако да остареле особе имају унапред све потребне информације.

Волонтери имају важну улогу у бризио старима без ближе родбине. Преко волонтерских иницијатива и старије особе могу да се подстакну на употребу знања које поседују, као и вештина, тако што ће и сами постати волонтери. Старије особе дају значајан допринос за сектор пружања неплаћених услуга подршке у породици или њиховим заједницама. Неке од ових иницијатива нуде међугенерацијске курсеве уметности (Литванија) или подстичу издавање међугенерацијских новина (Естонија).

Да би се ресурси и компетенције расположиви у друштву продуктивно користили, старије особе треба да буду позитивно вредноване за допринос који дају. Негативни стереотипи о старењу треба проактивно да се уклањају. Не треба стварати слику о старијима као о особама које представљају губитак за економију у смислу нагло растућих трошкова за здравствену заштиту и пензију, већ као о некоме ко даје позитивни допринос активног и продуктивног члана старије популације – некоме ко је ангажован на пружању неге, ко започиње предузетничке послове или волонтира у својој заједници.

Старије особе су важни чувари друштвене историје и вредности. Такве поруке могу да се преносе на догађајима као што су специјални дани или недеље посвећени старијим особама, преко кампања о стварању слике или преко популарних филмова и преко средстава масовног информисања. Новинари могу да се обучавају и едукују о томе како да избегну нежељене стереотипе и како да користе одговарајући језик. На крају, како се гледа на старије особе зависиће и од поступака њих самих. Начин на који их друге генерације гледају такође ће зависити од тога како они сами себе виде. Стереотипи старења често су стереотипи које намећу сами старији о себи. Стога старије особе саме треба да буду оснажене да би биле самопоуздане и имале позитивни став о својој улози, чиме надахњују стварање одређеног дискурса о њима самима.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi