Слова

Међугенерацијска солидарност

Citaj mi

Републичка заједница пензијског и инвалидског осигурања Србије

Године 1978. потписан је Самоуправни споразум о приступању Фондацији „Споменица солидарности” РС у својству суоснивача.

Заједнички се утврђивао програм активности Фондације за сваку годину.

Фондација се бавила:

  • развијањем и ширењем начела људске солидарности у области социјалне заштите;
  • организовањем добровољних хуманитарних акција ради обезбеђивања средстава за пружање помоћи у социјалној заштити;
  • остваривањем и развијањем сарадње са организацијама удруженог рада, друштвено-политичким заједницама, друштвеним организацијама у циљу заједничког рада на реализацији конкретних акција солидарности;
  • помагањем у школовању деце без родитељског старања и деце из породица у стању социјалне потребе путем сталних стипендија и пружањем повремених помоћи.

Споразум је садржао и да Фондација учествује и пружа помоћ у хуманитарним акцијама и решавању социјалних проблема, које покреће и решава Републичка заједница пензијског и инвалидског осигурања.

Републичка заједница пензијског и инвалидског осигурања је према Програму рада Фондације годишње улагала одређена новчана средства. Средства су улагана од 1978. до 1990. године.

Фондација „Споменица солидарности” основа је 1967. године, а 1991. године одлуком Скупштине оснивача, као правни следбеник, настаје Фондација „Солидарност Србије”.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi