Начин исплате пензија и осталих права

Фонд врши исплату пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског осигурања на територији Републике Србије и на територији друге државе, у зависности од пребивалишта корисника права.

Корисници пензија и осталих права који имају пребивалиште у Републици Србији могу изабрати начин на који ће им Фонд исплаћивати пензију:

  • Текући рачун
  • Кућна адреса
  • Шалтер испоручне поште
  • На рачун установе у коју је корисник смештен

Корисницима пензија који имају пребивалиште ван територије Републике Србије, Фонд је омогућио исплату пензија на девизни рачун.

Уколико се први пут пријављује исплата оствареног права, а корисник, односно прималац се након добијања решења о оствареном праву на пензију није изјаснио о начину исплате и није доставио образац Захтева за исплату на територији Републике Србије, односно није га доставио до дана затварања програма за унос промена и обраду података за исплату, Фонд ће извршити исплату пензије / новчане накнаде на кућну адресу корисника / примаоца према подацима из доставне наредбе у решењу о остваривању права.

У току коришћења права корисник / прималац може променити начин исплате. Исплата пензија и других права може се реализовати и преко овлашћених лица.

Корисник, прималац  и овлашћено лице имају обавезу да пријаве Фонду сваку промену која је од утицаја на остварено право и обим коришћења оствареног права (на пример: статусне промене у вези којих се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих и друг као и промене имена, презимена, адресе, пребивалишта и друго... у вези којих се доставља копија личне карте или извод из читача за чиповану личну карту).