Начин исплате пензија и осталих права

Citaj mi

На рачун установе у којој је корисник смештен

На рачун установе у којој је корисник смештен, при чему корисник нема трошкове у вези са исплатом.

У случају да корисник / прималац не достави образац Захтева за исплату на територији Републике Србије, али достави уредну документацију - решење о смештају у установу са инструкцијом о уплатном рачуну или уговор о смештају у дом за стара лица, Фонд ће извршити исплату пензије на основу достављене документације.


 

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi