Начин исплате пензија и осталих права

Citaj mi
  • КУЋНА АДРЕСА

Фонд ће након 1.1.2019. године исплату на кућну адресу корисника, односно примаоца вршити само корисницима којима је исплата вршена на овај начин закључно са обрадом пензије за децембар месец 2018. године (први део пензије за децембар ѕа кориснике из категорије осигураника запослених).

Почев од 1.1.2019. године корисник више не може изабрати овај начин исплате.

Исплата на кућну адресу корисника / примаоца врши се путем налога за исплату, при чему трошкове доставе на кућну адресу сноси корисник (по пословној политици Поште). За исплату пензија на кућну адресу неопходно је да корисник / прималац достави фотокопију личне карте (испис са читача за чиповану личну карту), или избегличку легитимацију, односно зелени картон са уписаним јединственим бројем грађана или евиденционим бројем за стране држављане и адресом на територији Републике Србије.

  • ШАЛТЕР ИСПОРУЧНЕ ПОШТЕ

Фонд ће након 1.1.2019. године исплату на шалтеру испоручне поште, путем налога заисплатукорисника, односно примаоца вршити само корисницима којима је исплата вршена на овај начин закључно са обрадом пензије за децембар месец 2018. године (први део пензије за децембар ѕа кориснике из категорије осигураника запослених).

Почев од 1.1.2019. године корисник више не може изабрати овај начин исплате.

Исплата се врши на шалтеру  испоручне поште, путем налога за исплату, при чему корисник нема трошкове у вези са исплатом. Корисницима / примаоцима је омогућено да изаберу пошту на чијем ће шалтеру моћи да подигну своју пензију, односно новчану накнаду у целости (износ са налога за исплату) и да за ту услугу немају никаквих трошкова. Корисник /прималац треба да са „Списка испоручних пошта“ изабере пошту која је најближа његовој кућној адреси у месту пребивалишта.

Корисник / прималац који се определи за овај начин исплате подиже пензију на шалтеру поште искључиво лично и у целости, односно подиже одједном цео износ који је утврђен на налогу за исплату. За исплату на шалтеру испоручне поште неопходно је да корисник / прималац достави фотокопију личне карте (испис са читача за чиповану личну карту), или избегличку легитимацију, односно зелени картон са уписаним јединственим бројем грађана, или евиденционим бројем за стране држављане и адресом на територији Републике Србије.

Корисник / прималац који  жели исплату на шалтеру обавезно треба да у Захтеву за исплату на територији Републике Србије упише поштански број испоручне поште за коју се опредељује.

Уколико корисник / прималац поднесе Фонду Захтев за исплату на територији Републике Србије у коме се определио за исплату на шалтеру, а није попунио поштански број испоручне поште, Фонд ће извршити исплату на кућну адресу корисника / примаоца и обавестити га о томе. Такође Фонд ће кориснику / примаоцу доставити образац захтева ради попуне поштанског броја испоручне поште са обавезом да исти врати Фонду, чиме ће бити испуњени услови да се наредна исплата пензија / новчаних накнада изврши на шалтеру испоручне поште.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi