Накнада за телесно оштећење

Citaj mi

Право на новчану накнаду за телесно оштећење имају осигураници код којих је, због повреде на раду или професионалног обољења, дошло до губитка или битнијег оштећења појединих органа или делова тела.

Висина новчане накнаде за телесно оштећење одређује се, у зависности од утврђеног процента телесног оштећења од 30% до 100% (о чему одлучује надлежна инвалидска комисија), од основа утврђеног прописима који су се примењивали до 9. 4. 2003. године и усклађује се на исти начин као и пензије. Основ за њено одређивање износи 7.151,47 динара.

Захтев за исплату накнаде, са детаљима о потребној документацији, може се наћи у менију Обрасци. Пензионери или осигураници из Србије попуњавају образац са назнаком "филијале", а они са стажом из иностранства са назнаком "дирекција".

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi