Набавкa специјалних помагала

Citaj mi
Право на новчану накнаду за набавку специјалних помагала за читање и писање – репродуктор, Брајева писаћа машина и друга електронска односно дигитална помагала, има осигураник, корисник пензије – слепо лице и слепо дете осигураника.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi