Утврђивање својства осигураника и основица уплаћеног доприноса

Потврда о животу

Признавање права на накнаду по Закону о рехабилитацији