Основице осигурања


Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за август 2017. године важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период више за 7 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).

Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 23.446 динара, а највиша пет просечних плата, односно 334,945 динара.

Допринос за пензијско-инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 6,095.96 до 87,085,70 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за август, септембар и октобар 2017. године.

ОСНОВИЦА ОСИГУРАЊА

У ПРОЦЕНТИМА

ДОПРИНОС (МЕСЕЧНО)
У ДИНАРИМА

23.446

35 6.095,96
26.796 40 6.966,96
36.174 54 9.405,24
43.543 65 11.321.18
53.591 80 13.933,66
58.280 87 15.152,80
77.037 115 20.029,62
85.076 127 22.119,76
103.833 155 26.996,58
133.978 200 34.834,28
200.967 300 52.251,42
267.956 400 69.668,56
334.945 500 87.085,70


ОСНОВИЦЕ ЗА ПРЕТХОДНИ КВАРТАЛ

 • За предузетнике, осниваче привредног друштва, адвокате...
  Најнижа основица осигурања, од 1. 8. до 31. 10. 2017. године, износи 23.446 динара, а највиша 325.470 (од 1. 10. до 31. 10. 2017. године).
 • За уметнике, свештенике, верске службенике, пољопривреднике...
  Најнижа основица за целу 2017. годину износи 23.229 динар.
 • За наше грађане запослене у иностранству
  Основица за целу 2017. годину износи 66.372 динара.
 • Осигураници по уговору
  Процењена највиша годишња основица за 2017. износи 3.953.503 динара.

/СТОПА ДОПРИНОСА за све категорије износи 26 одсто./