Основице осигурања

Citaj mi


Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за јануар 2019. године важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период више за 3,76 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходној години).

Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, што је 23.921 динара, а највиша пет просечних плата, односно 341.725 динара.

Допринос за пензијско-инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 6.219,46 до 88.848,50 динара. Уплате доприноса ће се примењивати од 1. јануара 2019. и важиће целе године.

ОСНОВИЦА ОСИГУРАЊА

У ПРОЦЕНТИМА

ДОПРИНОС (МЕСЕЧНО)
У ДИНАРИМА
23.921 35 6.219,46
27.338 40 7.107,88
36.906 54 9.595,56
44.424 65 11.550.24
54.676 80 14.215,76
59.460 87 15.459,60
78.597 115 20.435,22
86.798 127 22.567,48
105.935 155 27.543,10
136.690 200 35.539,40
205.035 300 53.309,10
273.380 400 71.078,80
341.725 500 88.848,50  • За предузетнике, осниваче привредног друштва, адвокате...
    Најнижа основица осигурања, од 1. 1. 2019. до 31. 12. 2019. године, износи 23.921 динара, а највиша 341.725 динара.
  • За уметнике, свештенике, верске службенике, пољопривреднике...
    Најнижа основица за целу 2019. годину износи 23.921 динар.
  • За наше грађане запослене у иностранству
    Основица за целу 2019. годину износи 70.375 динара. 

/СТОПА ДОПРИНОСА за све категорије износи 26 одсто./

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi