Основице осигурања


Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за фебруар 2017. године важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период више за 4,61 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).

Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 23.229 динара, а највиша пет просечних плата, односно 331.840 динара.

Допринос за пензијско-инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 6.039,54 до 86.278,40 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за фебруар, март и април 2017. године.

ОСНОВИЦА ОСИГУРАЊА

У ПРОЦЕНТИМА

ДОПРИНОС (МЕСЕЧНО)
У ДИНАРИМА

23.229

35 6.039,54
26.547 40 6.902,22
35.839 54 9.318,14
43.139 65 11.216,14
53.094 80 13.804,44
57.740 87 15.012,40
76.323 115 19.843,98
84.287 127 21.914,62
102.870 155 26.746,20
132.736 200 34.511,36
199.104 300 51.767,04
265.472 400 69.022,72
331.840 500 86.278,40


ОСНОВИЦЕ ЗА ПРЕТХОДНИ КВАРТАЛ

 • За предузетнике, осниваче привредног друштва, адвокате...
  Најнижа основица осигурања, од 1. 2. до 30. 4. 2017. године, износи 23.229 динара, а највиша 286.155 (од 1. 3. до 31. 3. 2017. године).
 • За уметнике, свештенике, верске службенике, пољопривреднике...
  Најнижа основица за целу 2017. годину износи 23.229 динар.
 • За наше грађане запослене у иностранству
  Основица за целу 2017. годину износи 66.372 динара.
 • Осигураници по уговору
  Процењена највиша годишња основица за 2017. износи 3.953.503 динара.

/СТОПА ДОПРИНОСА за све категорије износи 26 одсто./