Основице осигурања


Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за мај 2017. године важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период ниже за 5,7 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).

Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 21.906 динара, а највиша пет просечних плата, односно 312,940 динара.

Допринос за пензијско-инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 5,695.56 до 81,364,40 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за мај, јун и јул 2017. године.

ОСНОВИЦА ОСИГУРАЊА

У ПРОЦЕНТИМА

ДОПРИНОС (МЕСЕЧНО)
У ДИНАРИМА

21.906

35 5.695,56
25.035 40 6.509,10
33.798 54 8.787,48
40.682 65 10.577.32
50.070 80 13.018,20
54.452 87 14.157,52
71.976 115 18.713,76
79.487 127 20.666,62
97.011 155 25.222,86
125.176 200 32.545,76
187.764 300 48.818,64
250.352 400 65.091,52
312.940 500 81.364,40


ОСНОВИЦЕ ЗА ПРЕТХОДНИ КВАРТАЛ

 • За предузетнике, осниваче привредног друштва, адвокате...
  Најнижа основица осигурања, од 1. 5. до 31. 7. 2017. године, износи 21.906 динара, а највиша 341.230 (од 1. 6. до 30. 6. 2017. године).
 • За уметнике, свештенике, верске службенике, пољопривреднике...
  Најнижа основица за целу 2017. годину износи 23.229 динар.
 • За наше грађане запослене у иностранству
  Основица за целу 2017. годину износи 66.372 динара.
 • Осигураници по уговору
  Процењена највиша годишња основица за 2017. износи 3.953.503 динара.

/СТОПА ДОПРИНОСА за све категорије износи 26 одсто./