Основице осигурања


Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за новембар 2016. године важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период ниже за 0,87 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).

Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 22.204 динара, а највиша пет просечних плата, односно 317.205 динара.

Допринос за пензијско-инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 5.773,04 до 82.473,30 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за новембар и децембар 2016. и јануар 2017. године.

ОСНОВИЦА ОСИГУРАЊА

У ПРОЦЕНТИМА

ДОПРИНОС (МЕСЕЧНО)
У ДИНАРИМА

22.204

35 5.773,04
25.376 40 6.597,76
34.258 54 8.907,08
41.237 65 10.721,62
50.753 80 13.195,78
55.194 87 14.350,44
72.957 115 18.968,82
80.570 127 20.948,20
98.334 155 25.566,84
126.882 200 32.989,98
190.323 300 49.483,98
253.764 400 65.978,64
317.205 500 82.473,30


ОСНОВИЦЕ ЗА ПРЕТХОДНИ КВАРТАЛ

 • За предузетнике, осниваче привредног друштва, адвокате...
  Најнижа основица осигурања, од 1. 11. 2016. до 31. 1. 2017. године, износи 22.204 динара, а највиша 312.070 (од 1. 12. 2016. до 31. 12. 2016. године).
 • За уметнике, свештенике, верске службенике, пољопривреднике...
  Најнижа основица за целу 2016. годину износи 22.449 динар.
 • За наше грађане запослене у иностранству
  Основица за целу 2016. годину износи 64.139 динара.
 • Осигураници по уговору
  Процењена највиша годишња основица за 2016. износи 3.668.700 динара.

/СТОПА ДОПРИНОСА за све категорије износи 26 одсто./