Основице осигурања

Citaj mi


Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за јануар 2020. године важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период више за 5,79 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходној години).

Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци почев од месеца септембра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, што је 25.801 динара, а највиша пет просечних плата, односно 368.590 динара.

Допринос за пензијско-инвалидско осигурање је 25,5 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 6.579,26 до 93.990,45 динара. Уплате доприноса ће се примењивати од 1. јануара 2020. и важиће целе године.

ОСНОВИЦА ОСИГУРАЊА

У ПРОЦЕНТИМА

ДОПРИНОС (МЕСЕЧНО)
У ДИНАРИМА
25.801 35 6.579,26
29.487 40 7.519,19
39.808 54 10.151,04
47.917 65 12.218,84
58.974 80 15.038,37
64.135 87 16.354,43
84.776 115 21.617,88
93.622 127 23.873,61
114.263 155 29.137,07
147.436 200 37.596,18
221.154 300 56.394,27
294.872 400 75.192,36
368.590 500 93.990,45  • За предузетнике, осниваче привредног друштва, адвокате...
    Најнижа основица осигурања, од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године, износи 25.801 динара, а највиша 368.590 динара.
  • За уметнике, свештенике, верске службенике, пољопривреднике...
    Најнижа основица за целу 2020. годину износи 25.801 динар.

/СТОПА ДОПРИНОСА за све категорије износи 25,5 одсто./

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi