Основице осигурања

Citaj mi

 


Лимит за доприносе

Највиша годишња основица на коју се плаћа пензијско-инвалидско осигурање износи пет просечних зарада. Допринос се плаћа на сва примања, укључујући хонораре, уговоре о делу, повремене и привремене послове, накнаде за чланство у управним и надзорним одборима. Највиша основица за 2020. годину је 4.423.080 динара, па грађани који су укупно зарадили више од ове суме и на то платили доприносе имају право да им се новац врати.

Највише годишње основице од 2003. године

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi