Остваривање права

Citaj mi

Усклађивање пензија

Пензија се почев од пензије за месец јануар текуће године усклађује у проценту који представља збир половине процента промене потрошачких цена и половине процента промене просечне зараде без пореза и доприноса.

Пензије се почев од 1. јануара 2020. године усклађују за 5,4%.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi