Остваривање права

Citaj mi

Општи бод

Вредност општег бода, који је битан елеменат за обрачун прве пензије, од јануара 2020. године износи 814,01 динара.

Општи бод се усклађује на начин који је прописан за усклађивање пензија.

 

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi