Пензионерски домови

Citaj mi

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН / ФАКС

 Апатин                (www.domapatin.rs)

 25260 Београдска 1

025/773-355; 773-139

 Димитровград

 18320 Иве Андрића 36Б

010/360-429; 360-429

 Кула         (www.domzastarekula.com)

 25230 Маршала Тита 99

025/728-150; 720-650

 Мол                  (www.dommol.org.rs)

 24435 ЈНА 105

024/862-091; 862-157

 Прокупље         (www.domstarih.com)

 18400 Ивана Словенског 51

027/324-437; 324-437

 Смедерево

 11300 Старца Вујадина 68

026/4621-645

 Сурдулица

 17530 Српских владара б.б.

017/813-577; 813-577

 

ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ
(уз центар за социјални рад)

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН / ФАКС

 Блаце

 18420 Браће Вуксановић б.б.

027/371-042; 371-317

 Брус

 37220 Ослободилачка б.б.

037/825-665; 825-665

 Крупањ

 15314 Мачков камен 2

015/681-320; 681-320

 Кучево

 12240 Светог Саве 213

012/852-369; 852-369

 Нови Кнежевац

 23330 Светог Саве 1

0230/81-822; 81-822

 Пожега

 31210 Немањина б.б.

031/816-474; 812-572

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi