СЕКТОРИ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА

Остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања
Директор Владимир Станковић, тел. 206-1111

Медицинско вештачење
Директор др Дика Кајевић, тел. 206-1397 

Финансијски послови
Директор Иван Мимић, тел. 206-1106

Правни и општи послови
Директор Хаџи Ана Дашић, тел. 206-1301

Информационе технологије
Директор Огњен Симић, тел. 206-1199   

Односи с јавношћу
Директор Јелица Тимотијевић, тел. 206-1192 

Интерна ревизија
Директор Нада Метикош, тел. 206-1276

Имовински послови, пројекти и заступања
Заменик директора Небојша Вулић, тел. 206-1218

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi