Стаж


Повезивање стажа

По закључку Владе Републике Србије из 2016. године

На основу Закључка Владе Републике Србије од 3. марта 2016. године, обезбедиће се повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у:

  • субјектима приватизације
  • предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
  • стечајним дужницима над којима је стечај отворен у 2015. и 2016. години

Закључак Владе Републике Србије од 24. маја 2016. године

Захтев за повезивање стажа запосленима у субјектима приватизације код којих је поступак стечаја окончан

Закључак Владе Републике Србије од 3. марта 2016. године

Процедура о повезивању стажа осигурања запосленима и бившим запосленима у субјектима приватизацијеи предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Захтев за повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у субјектима приватизације

Захтев за повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Списак запослених и бивших запослених за које послодавац није уплатио допринос за ПИО

Изјава

Процедурa о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима у субјектима над којима је отворен стечајни поступаку 2015. и 2016. години

Списак бивших запослених у стечајним дужницима код којих је стечајни поступак отворен у 2015. и 2016.год.