2016

Јавни позиви

Citaj mi

Р. БР.  НАЗИВ ДАТУМ  САСТАНАК 
2.

 Спровођење одређених набавки из плана за 2016-ту годину као резервисаних набавки

 4.4.2016. 6.4.2016.
1.

 Одржавање дигиталних графичких машина

 13.1.2016. 18.1.2016.-нови термин 20.1.2016.

Мале набавке

Citaj mi
Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
35. 37/2016 Израда плана заштите од пожара

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о прођужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

15.3.2017.

27.3.2017.

24.3.2017.

34. 20/2016 Филијала Сремска Митровица-услуга вршења стричног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на доградњи поткровља, реконструкцији и адаптацији објекта  

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

27.1.2016.

13.2.2017.

6.2.2017.

33. 36/2016 Медицински потрошни материјал (реагенси за биохемијски апарат БТ2000 плус)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

26.12.2016.

5.1.2017.

32. 22/2016 Испитивања из области безбедности и здравља на раду

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

21.12.2016.

30.12.2016.

31. 35/2016 Вршење услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта/у фази извођења радова

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.12.2016.

21.12.2016.

30. 34/2016 Одржавање фотокопир уређаја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.12.2016.

16.12.2016.

29. 33/2016 Радна униформа и службена одећа

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

28.11.2016

7.12.2016.

28. 28/2016 Интернет, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партије 1, 2 и 3

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.11.2016.

8.12.2016.

27. 32/2016 Услуге штампања информативног и пропагандног материјала

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Одлука о додели уговора-партије 1, 2 и 3

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

25.11.2016.

8.12.2016.

6.12.2016.

26. 31/2016 Офтамолошки апарат

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

21.11.2016.

28.11.2016.

25. 30/2016 Одржавање система за видео надзор

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

16.11.2016.

25.11.2016.

24. 29/2016 Апликација за обраду података о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање и генерисанје М4 пријава

 Oбавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.11.2016.

18.11.2016.

23. 25/2016 Медицински потрошни материјал (реагенси за апарат Afinion)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

9.11.2016.

18.11.2016.

22. 26/2016 Нерезервисане-универзалне комерцијалне поштанске услуге

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партије 1 и 2

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.11.2016.

18.11.2016.

17.11.2016.

21. 27/2016 Систематски преглед запослених

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.10.2016.

4.11.2016.

20. 23/2016 Ауто гуме

 Oбавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.10.2016.

3.11.2016.

19. 19/2016 Одржавање и поправка службених возила

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.10.2016.

17.10.2016.

18. 17/2016 Пиће и намирнице за потребе кафе кухиње

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

5.10.2016.

14.10.2016.

17. 18/2016 Угаљ

 Обавештење о заклјученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.9.2016.

12.10.2016.

16. 16/2016 Огласне и информационе табле

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

23.9.2016.

3.10.2016

15. 15/2016 Банкарске услуге

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

1.9.2016.

9.9.2016.

14. 11/2016 Ауто гуме

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Конкурсна документација-претходна верзија

24.8.2016.

16.9.2016.

12.9.2016.

1.9.2016.

13. 14/2016 Хотелске услуге-семинар лекара вештака

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.8.2016.

18.8.2016.

12. 9/2016 Одржавање секачица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

5.8.2016.

16.8.2016.

11. 13/2016 Одржавање и поправка службених возила, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 2

 

 Одлука о обустави поступка-партија 2

 

 Одлука о додели уговора- партија 1

 

 Конкурсна документација

29.7.2016.

9.8.2016.

10. 10/2016 Резервни делови за рачунаре

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

26.7.2016.

9.8.2016.

9. 12/2016 Медицински потрошни материјал

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

8.7.2016.

18.7.2016.

8. 7/2016 Магнетни медији

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

14.6.2016.

22.6.2016.

7. 5/2016 Штампање листа „Глас осигураника”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

3.6.2016.

14.6.2016.

6. 6/2016 Одржавање и поправка службених возила
 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 7

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 8

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 5

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 6

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о обустави поступка-партије 5 и 8

 

 Oдлука о додели уговорa

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

25.5.2016.

7.6.2016.

3.6.2016.

5. 8/2016 Медицински потрошни материјал

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

25.5.2016.

6.6.2016.

4. 3/2016 Механографске коверте

 Одлука о измени уговора о купопродаји механографских коверата

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.5.2016.

31.5.2016.

3. 4/2016 Превоз запослених у филијали Сремска Митровица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

4.5.2016.

13.5.2016.

2. 2/2016 Осигурање запослених

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.4.2016.

20.4.2016.

1. 1/2016  Осигурање возила-КАСКО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација 

11.4.2016.

20.4.2016.

Велике набавке

Citaj mi

 

Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
110. 114/2016  Одржавање медицинске опреме-Рендген апарат-одржавање пратећих АГФА апарата уз рендген апарат

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.3.2017.

26.4.2017.

109. 118/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда- Одржавање софтвера „Lotus”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

1.3.2017.

9.3.2017.

108. 119/2016  Лож уље

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.2.2017.

31.3.2017.

107. 116/2016

 Одржавање противпожарних централа и противпожарних система за аутоматску дојаву и гашење пожара „Simens”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

28.2.2017.

31.3.2017.

106. 120/2016

 Одржавање система за климатизацију

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.2.2017.

13.3.2017.

105. 110/2016

 Одржавање цнтралних система за грејање, климатизацију и вентилацију у РФ ПИО, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партија 1, 2 и 3

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

2.2.2017.

3.3.2017.

104. 112/2016

 Одржавање медицинске опреме-ултразвук

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

2.2.2017.

6.3.2017.

103. 121/2016

 Готовинска исплата пензија

 Pension cash payment

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.1.2017.

3.3.2017.

102. 109/2016  Услуге поправке и одржавање медицинске опреме, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партија 1 и 2

 

 Конкурсна документација

27.1.2017.

27.2.2017.

101. 117/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Одржавање софтвера „Агенс”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.1.2017.

24.1.2017.

100. 115/2016  Одржавање објеката РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

6.1.2017.

7.2.2017.

99. 111/2016  Одржавање дизел агрегата

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Одлука о додели уговора-партије 1 и 2

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.12.2016.

30.1.2017.

98. 89/2016  Одржавање Alpha сервера

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

20.12.2016.

20.1.2017.

97. 84/2016  Одржавање лифта-платформе за инвалидна лица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.12.2016.

19.1.2017.

96. 99/2016  Техничка подршка HP Data Protector

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.12.2016.

19.1.2017.

95. 93/2016  Одржавање медицинске опреме-кардиологија

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

14.12.2016.

16.1.2017.

94. 113/2016  Одржавање хигијене у згради-услуга чишћења

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-актуелно

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација-претходна верзија

12.12.2016.

14.3.2017.

10.3.2017.

11.1.2017.

93. 72/2016  Израда стручне анализе и записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

 Обавештење о поништењу поступка јавне набавке

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

30.11.2016.

30.12.2016.

92. 104/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Стручна литература за редовне потребе запослених-електронски пакет прописа„Paragraf lex”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 30.11.2016.

9.12.2016. 

91. 103/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Стручна литература за редовне потребе запослених-часопис „Привредни саветник”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.11.2016.

8.12.2016.

90. 102/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Стручна литература за редовне потребе запослених-часопис „Рачуноводство” и „Рачуноводствена пракса”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

30.11.2016. 

9.12.2016. 

89. 100/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Стручна литература за редовне потребе запослених-часопис „Информатор” и „Информатор + ПДВ”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 30.11.2016.

 8.12.2016.

88. 101/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Стручна литература за редовне потребе запослених-часопис „Правни информатор” и „Билтен судске праксе ВКС”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора 

 

 Kонкурсна документацијa

30.11.2016.

8.12.2016.

87. 105/2016  Проширење Alpha сервера и пратећих система

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.11.2016.

30.12.2016.

86. 107/2016  Одржавање и техничка подршка за IBM софтвер

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

29.11.2016.

30.12.2016.

85. 80/2016  Одржавање ПП апарата, хидраната и паник расвете

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.11.2016.

29.12.2016.

84. 92/2016  Табулири

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

28.11.2016.

29.12.2016.

83. 97/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Теренска опрема за Одељење за функционалну дијагностику, по партијама

 Обавештење о обустави поступка-партија 3

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 2

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 1

 

 Одлука о обустави поступка-партије 1, 2 и 3

 

 Конкурсна документација

28.11.2016.

2.12.2016.

82. 83/2016  Одржавање скенера

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.11.2016.

26.12.2016.

81. 98/2016  Oдржавање сториџ уређаја Natapp

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.11.2016.

26.12.2016.

80. 90/2016  Набавка и инсталирање система за управљање редовима у објекту Филијале Београд

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

23.11.2016.

27.12.2016.

23.12.2016.

79. 75/2016  Техничка подршка за софтвер SUSE Linux

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

17.11.2016.

19.12.2016.

78. 78/2016  Инвестиционо одржавање објеката РФ ПИО-санација чилера у филијали Панчево

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

15.11.2016.

16.12.2016.

77. 65/2016  Техничка подршка-електронски, интернет и web сервиси

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна дикументација

14.11.2016.

15.12.2016.

76. 86/2016  Техничка подршка за софтвер Јединствена пријава

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

14.11.2016.

14.12.2016.

75. 94/2016  Набавка возила, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партије 1 и 2

 

 Конкурсна документација

10.11.2016.

10.12.2016.

74. 95/2016  Лиценце „VMware”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

9.11.2016.

9.12.2016.

73. 67/2016  Консултантска услуга израде пројектне документације и реализације пројекта за надоградњу microsoft ad-а и exchange-а као и оптимизација web сервиса

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

8.11.2016.

13.12.2016.

9.12.2016.

72. 91/2016  Рачунарска опрема

 Обавештење о обустави поступка

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.11.2016.

5.12.2016.

71. 76/2016  Техничка подршка Micro Focus COBOL

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.11.2016.

12.12.2016.

6.12.2016.

70. 82/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Нерезервисане-универзалне комерцијалне поштанске услуге

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.11.2016.

17.11.2016.

69. 66/2016  Одржавање сервера- Fujitsu

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

4.11.2016.

6.12.2016.

68. 79/2016  Намештај од метала

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговири

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

3.11.2016.

5.12.2016.

67. 68/2016  Одржавање сервера-HP

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука  о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

3.11.2016.

5.12.2016.

66. 53/2016  Клима уређаји

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

2.11.2016.

7.12.2016.

2.12.2016.

65. 85/2016  Осигурање остале имовине

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

1.11.2016.

1.12.2016.

64. 69/2016  Одржавање сториџ уређаја-HP

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.10.2016.

25.11.2016.

63. 73/2016  Тонери, рибони разни

 Обавештење и закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

25.10.2016.

28.11.2016.

25.11.2016.

62. 21/2016  Софтвер за бекап виртуелних машина

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

24.10.2016.

25.11.2016.

61. 81/2016  Тонери за штампаче марке "HP"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питатања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

19.10.2016.

21.11.2016.

18.11.2016.

60. 11/2016  Матрични штампачи

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

13.10.2016.

15.11.2016.

59. 70/2016  Одржавање УПС уређаја, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Oбавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Одлука о додели уговора-партије 1, 2 и 3

 

 Конкурсна документација

13.10.2016.

14.11.2016.

58. 55/2016  Одржавање дизел агрегата, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

11.10.2016.

10.11.2016.

57. 59/2016  Одржавање линијских штампача

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

6.10.2016.

7.11.2016.

56. 57/2016  Лиценце Delphi

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

5.10.2016.

16.11.2016.

7.11.2016.

55. 71/2016  Услуге превођења

 Обавештење о поништењу поступка јавне набавке

 

 Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту правa

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.9.2016.

31.10.2016.

54. 74/2016  Потрошни канцеларијски материјал и штампани обрасци

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука  додели уговора

 

 Одлука о оглашавању одлуке о додели уговора ништавом

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.9.2016.

9.11.2016.

8.11.2016.

7.11.2016.

4.11.2016.

1.11.2016.

28.10.2016.

53. 63/2016  Набавка УПС уређаја, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партија 1 и 2

 

 Конкурсна документација

27.9.2016.

27.10.2016.

52. 54/2016  Одржавање рачунарске опреме, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партије 1 и 2

 

 Одлука о додели уговорa-партија 1 и 2

 

 Конкурсна документација

19.9.2016.

20.10.2016.

51. 58/2016  Радови на доградњи поткровља, реконструкцији и адаптацији објекта-Филијала Сремска Митровица

 Одлука о измени уговора

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

5.9.2016.

6.10.2016.

50. 62/2016  Одржавање хигијене у згради-услуге чишћења

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

1.9.2016.

30.9.2016.

49. 56/2016  Лиценце за антивирусне програме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о доделу уговора

 

 Конкурсна документација

29.8.2016.

29.9.2016.

48. 38/2016  Одржавање клима система

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

17.8.2016.

19.9.2016.

47. 51/2016  Одржавање медицинске опреме-Рендген апарат

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.8.2016.

14.9.2016.

46. 39/2016  Одржавање клима уређаја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.8.2016.

13.9.2016.

45. 49/2016  Столице

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

11.8.2016.

12.9.2016.

44. 37/2016  Одржавање графичких машина

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.8.2016.

12.9.2016.

43. 52/2016  Израда пројектне документације објеката РФ ПИО-пројекти санације, реконструкције и адаптације објеката

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

8.8.2016.

8.9.2016.

42. 44/2016  Набавка офтамолошког апарата

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

1.8.2016.

7.9.2016.

1.9.2016.

41. 48/2016  Теренска опрема за Одељење за функционалну дијагностику, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партије 1, 2 и 3

 

 Обавештење о обустави поступка-партије 4,5,6

 

 Одлука о обустави поступка-партије 4,5,6

 

 Одлука о додели уговора-партије 1,2,3

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.7.2016.

30.8.2016.

40. 36/2016  Одржавање централних система за грејање, климатизацију и вентилацију у РФ ПИО, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 6

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 5

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 3

 

 Одлука о обустави поступка-партија 3

 

 Одлука о додели уговора-партије 1,2,4,5,6

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.7.2016.

30.8.2016.

39. 50/2016  Тонери „Brother”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.7.2016.

29.8.2016.

38. 17/2016  Набавка и проширење сервера, сториџ уређаја и свичева-по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

22.7.2016.

23.8.2016.

37. 22/2016  Лиценце „AutoCad”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

22.7.2016.

22.8.2016.

36. 43/2016  Папирна конфекција

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

15.7.2016.

16.8.2016.

35. 27/2016  Портабилни ултразвучни апарат са три сонде

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

15.7.2016.

17.8.2016.

34. 34/2016  Одржавање медицинске опреме-офтамологија (апарат Zeiss)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

14.7.2016.

15.8.2016.

33. 41/2016  Гориво (бензин и дизел)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-претходна верзија

13.7.2016.

15.8.2016.

32. 29/2016  Комуникациона опрема

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-претходна верзија

 12.7.2016.

22.8.2016.

12.8.2016. 

31. 40/2016  Одржавање Сториџ уређаја Netapp

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

12.7.2016. 

15.8.2016. 

30. 12/2016  Одржавање скенера

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

12.7.2016.

12.8.2016.

29. 46/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Додатни радови на санацији, реконструкцији и адаптацији објеката Дирекције фонда

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.7.2016.

18.7.2016.

28. 45/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Додатна услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на санацији, реконструкцији и адаптацији

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.7.2016.

18.7.2016.

27. 47/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Одржавање софтвера за Контакт центар

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 7.7.2016.

11.7.2016. 

26. 26/2016  Апарат за ултразвук

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

  Конкурсна документација

7.7.2016.

8.8.2016.

25. 42/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Лиценце за коришћење софтвера „IBM”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

5.7.2016.

5.8.2016.

24. 23/2016

 Набавка лиценци Adobe

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

5.7.2016.

5.8.2016.

23. 33/2016

 Софтверска надоградња микрофилмског читача/скенера

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

1.7.2016.

1.8.2016.

22. 31/2016

 Одржавање лифтова

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна доументација

24.6.2016.

25.7.2016

21. 35/2016

 Одржавање лабараторијске опреме - пулмологија

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

24.6.2016.

25.7.2016.

20. 32/2016

 Одржавање објеката РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

24.6.2016.

25.7.2016.

19. 16/2016

 Одржавање storage уређаја Fujitsu

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

24.6.2016.

25.7.2016.

18. 20/2016

 Одржавање ласерских штампача

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

21.6.2016.

22.7.2016.

17. 28/2016

 Аудиметар

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

15.6.2016.

18.7.2016.

16. 19/2016

 Техничка подршка за софтвер „Oracle”

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

14.6.2016.

15.7.2016.

15. 18/2016

 Услуге мобилне телефоније

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

10.6.2016.

12.7.2016.

14. 24/2016

 Материјал за хигијену

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.6.2016.

11.7.2016.

13. 15/2016

 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Стручна литература за редовне потребе запослених „IPC”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Konkursna dokumentacija

3.6.2016.

14.6.2016.

12. 10/2016

 Линијски штампач

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

3.6.2016.

5.7.2016.

11. 8/2016

 Одржавање противпожарних централа и система за аутоматску дојаву и гашење пожара

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

31.5.2016.

1.7.2016.

10. 7/2016

 Одржавање матричних и линијских штампача

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 2

 

 Одлука о обустави поступка-партија 2

 

 Одлука о додели уговора-партија 1

 

 Конкурсна документација

26.5.2016.

27.6.2016.

9. 4/2016

 Фасцикле и регистратори

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

20.5.2016.

21.6.2016.

8. 25/2016

 Одржавање „IBM” опреме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

17.5.2016.

17.6.2016.

7. 9/2016

 Одржавање клима уређаја

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

16.5.2016.

16.6.2016.

6. 6/2016

 Одржавање микрофилмске опреме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

11.5.2016.

13.6.2016.

5. 3/2016

 Тонери за штампаће марке „Lexmark”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

11.5.2016.

13.6.2016.

4. 14/2016

 Услуга фиксне телефоније и остале услуге комуникације

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.4.2016.

30.5.2016.

3. 2/2016

 Одржавање и сервисирање телефонске централе, инсталација и апарата

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

21.4.2016.

23.5.2016.

2. 5/2016

 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:Заштита имовине-обезбеђење пословног простора

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

11.4.2016.

14.4.2016.

1. 1/2016

 Заштита имовине-обезбеђење пословног простора

 Одлука о измени уговора о заштити имовине

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

11.4.2016.

12.5.2016.

Претходнa обавештењa

Citaj mi
Р.БР. НАЗИВ ДАТУМ ЈАВНИ ПОЗИВ
1. Добра 11. 2. 2015. Током марта
2. Радови 11. 2. 2015. Током априла
3. Услуге   11. 2. 2015.  Током септембра

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi