Мале набавке

Citaj mi
Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
35. 37/2016 Израда плана заштите од пожара

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о прођужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

15.3.2017.

27.3.2017.

24.3.2017.

34. 20/2016 Филијала Сремска Митровица-услуга вршења стричног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на доградњи поткровља, реконструкцији и адаптацији објекта  

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

27.1.2016.

13.2.2017.

6.2.2017.

33. 36/2016 Медицински потрошни материјал (реагенси за биохемијски апарат БТ2000 плус)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

26.12.2016.

5.1.2017.

32. 22/2016 Испитивања из области безбедности и здравља на раду

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

21.12.2016.

30.12.2016.

31. 35/2016 Вршење услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта/у фази извођења радова

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.12.2016.

21.12.2016.

30. 34/2016 Одржавање фотокопир уређаја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.12.2016.

16.12.2016.

29. 33/2016 Радна униформа и службена одећа

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

28.11.2016

7.12.2016.

28. 28/2016 Интернет, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партије 1, 2 и 3

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.11.2016.

8.12.2016.

27. 32/2016 Услуге штампања информативног и пропагандног материјала

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Одлука о додели уговора-партије 1, 2 и 3

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

25.11.2016.

8.12.2016.

6.12.2016.

26. 31/2016 Офтамолошки апарат

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

21.11.2016.

28.11.2016.

25. 30/2016 Одржавање система за видео надзор

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

16.11.2016.

25.11.2016.

24. 29/2016 Апликација за обраду података о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање и генерисанје М4 пријава

 Oбавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.11.2016.

18.11.2016.

23. 25/2016 Медицински потрошни материјал (реагенси за апарат Afinion)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

9.11.2016.

18.11.2016.

22. 26/2016 Нерезервисане-универзалне комерцијалне поштанске услуге

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партије 1 и 2

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.11.2016.

18.11.2016.

17.11.2016.

21. 27/2016 Систематски преглед запослених

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.10.2016.

4.11.2016.

20. 23/2016 Ауто гуме

 Oбавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.10.2016.

3.11.2016.

19. 19/2016 Одржавање и поправка службених возила

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.10.2016.

17.10.2016.

18. 17/2016 Пиће и намирнице за потребе кафе кухиње

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

5.10.2016.

14.10.2016.

17. 18/2016 Угаљ

 Обавештење о заклјученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.9.2016.

12.10.2016.

16. 16/2016 Огласне и информационе табле

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

23.9.2016.

3.10.2016

15. 15/2016 Банкарске услуге

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

1.9.2016.

9.9.2016.

14. 11/2016 Ауто гуме

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Конкурсна документација-претходна верзија

24.8.2016.

16.9.2016.

12.9.2016.

1.9.2016.

13. 14/2016 Хотелске услуге-семинар лекара вештака

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.8.2016.

18.8.2016.

12. 9/2016 Одржавање секачица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

5.8.2016.

16.8.2016.

11. 13/2016 Одржавање и поправка службених возила, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 2

 

 Одлука о обустави поступка-партија 2

 

 Одлука о додели уговора- партија 1

 

 Конкурсна документација

29.7.2016.

9.8.2016.

10. 10/2016 Резервни делови за рачунаре

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

26.7.2016.

9.8.2016.

9. 12/2016 Медицински потрошни материјал

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

8.7.2016.

18.7.2016.

8. 7/2016 Магнетни медији

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

14.6.2016.

22.6.2016.

7. 5/2016 Штампање листа „Глас осигураника”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

3.6.2016.

14.6.2016.

6. 6/2016 Одржавање и поправка службених возила
 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 7

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 8

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 5

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 6

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о обустави поступка-партије 5 и 8

 

 Oдлука о додели уговорa

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

25.5.2016.

7.6.2016.

3.6.2016.

5. 8/2016 Медицински потрошни материјал

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

25.5.2016.

6.6.2016.

4. 3/2016 Механографске коверте

 Одлука о измени уговора о купопродаји механографских коверата

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.5.2016.

31.5.2016.

3. 4/2016 Превоз запослених у филијали Сремска Митровица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

4.5.2016.

13.5.2016.

2. 2/2016 Осигурање запослених

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.4.2016.

20.4.2016.

1. 1/2016  Осигурање возила-КАСКО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација 

11.4.2016.

20.4.2016.