Велике набавке

Citaj mi

 

Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
110. 114/2016  Одржавање медицинске опреме-Рендген апарат-одржавање пратећих АГФА апарата уз рендген апарат

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.3.2017.

26.4.2017.

109. 118/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда- Одржавање софтвера „Lotus”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

1.3.2017.

9.3.2017.

108. 119/2016  Лож уље

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.2.2017.

31.3.2017.

107. 116/2016

 Одржавање противпожарних централа и противпожарних система за аутоматску дојаву и гашење пожара „Simens”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

28.2.2017.

31.3.2017.

106. 120/2016

 Одржавање система за климатизацију

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.2.2017.

13.3.2017.

105. 110/2016

 Одржавање цнтралних система за грејање, климатизацију и вентилацију у РФ ПИО, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партија 1, 2 и 3

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

2.2.2017.

3.3.2017.

104. 112/2016

 Одржавање медицинске опреме-ултразвук

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

2.2.2017.

6.3.2017.

103. 121/2016

 Готовинска исплата пензија

 Pension cash payment

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.1.2017.

3.3.2017.

102. 109/2016  Услуге поправке и одржавање медицинске опреме, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партија 1 и 2

 

 Конкурсна документација

27.1.2017.

27.2.2017.

101. 117/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Одржавање софтвера „Агенс”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.1.2017.

24.1.2017.

100. 115/2016  Одржавање објеката РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

6.1.2017.

7.2.2017.

99. 111/2016  Одржавање дизел агрегата

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Одлука о додели уговора-партије 1 и 2

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.12.2016.

30.1.2017.

98. 89/2016  Одржавање Alpha сервера

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

20.12.2016.

20.1.2017.

97. 84/2016  Одржавање лифта-платформе за инвалидна лица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.12.2016.

19.1.2017.

96. 99/2016  Техничка подршка HP Data Protector

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.12.2016.

19.1.2017.

95. 93/2016  Одржавање медицинске опреме-кардиологија

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

14.12.2016.

16.1.2017.

94. 113/2016  Одржавање хигијене у згради-услуга чишћења

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-актуелно

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација-претходна верзија

12.12.2016.

14.3.2017.

10.3.2017.

11.1.2017.

93. 72/2016  Израда стручне анализе и записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

 Обавештење о поништењу поступка јавне набавке

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

30.11.2016.

30.12.2016.

92. 104/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Стручна литература за редовне потребе запослених-електронски пакет прописа„Paragraf lex”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 30.11.2016.

9.12.2016. 

91. 103/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Стручна литература за редовне потребе запослених-часопис „Привредни саветник”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.11.2016.

8.12.2016.

90. 102/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Стручна литература за редовне потребе запослених-часопис „Рачуноводство” и „Рачуноводствена пракса”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

30.11.2016. 

9.12.2016. 

89. 100/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Стручна литература за редовне потребе запослених-часопис „Информатор” и „Информатор + ПДВ”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 30.11.2016.

 8.12.2016.

88. 101/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Стручна литература за редовне потребе запослених-часопис „Правни информатор” и „Билтен судске праксе ВКС”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора 

 

 Kонкурсна документацијa

30.11.2016.

8.12.2016.

87. 105/2016  Проширење Alpha сервера и пратећих система

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.11.2016.

30.12.2016.

86. 107/2016  Одржавање и техничка подршка за IBM софтвер

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

29.11.2016.

30.12.2016.

85. 80/2016  Одржавање ПП апарата, хидраната и паник расвете

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.11.2016.

29.12.2016.

84. 92/2016  Табулири

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

28.11.2016.

29.12.2016.

83. 97/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Теренска опрема за Одељење за функционалну дијагностику, по партијама

 Обавештење о обустави поступка-партија 3

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 2

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 1

 

 Одлука о обустави поступка-партије 1, 2 и 3

 

 Конкурсна документација

28.11.2016.

2.12.2016.

82. 83/2016  Одржавање скенера

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.11.2016.

26.12.2016.

81. 98/2016  Oдржавање сториџ уређаја Natapp

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.11.2016.

26.12.2016.

80. 90/2016  Набавка и инсталирање система за управљање редовима у објекту Филијале Београд

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

23.11.2016.

27.12.2016.

23.12.2016.

79. 75/2016  Техничка подршка за софтвер SUSE Linux

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

17.11.2016.

19.12.2016.

78. 78/2016  Инвестиционо одржавање објеката РФ ПИО-санација чилера у филијали Панчево

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

15.11.2016.

16.12.2016.

77. 65/2016  Техничка подршка-електронски, интернет и web сервиси

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна дикументација

14.11.2016.

15.12.2016.

76. 86/2016  Техничка подршка за софтвер Јединствена пријава

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

14.11.2016.

14.12.2016.

75. 94/2016  Набавка возила, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партије 1 и 2

 

 Конкурсна документација

10.11.2016.

10.12.2016.

74. 95/2016  Лиценце „VMware”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

9.11.2016.

9.12.2016.

73. 67/2016  Консултантска услуга израде пројектне документације и реализације пројекта за надоградњу microsoft ad-а и exchange-а као и оптимизација web сервиса

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

8.11.2016.

13.12.2016.

9.12.2016.

72. 91/2016  Рачунарска опрема

 Обавештење о обустави поступка

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.11.2016.

5.12.2016.

71. 76/2016  Техничка подршка Micro Focus COBOL

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.11.2016.

12.12.2016.

6.12.2016.

70. 82/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Нерезервисане-универзалне комерцијалне поштанске услуге

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.11.2016.

17.11.2016.

69. 66/2016  Одржавање сервера- Fujitsu

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

4.11.2016.

6.12.2016.

68. 79/2016  Намештај од метала

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговири

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

3.11.2016.

5.12.2016.

67. 68/2016  Одржавање сервера-HP

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука  о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

3.11.2016.

5.12.2016.

66. 53/2016  Клима уређаји

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

2.11.2016.

7.12.2016.

2.12.2016.

65. 85/2016  Осигурање остале имовине

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

1.11.2016.

1.12.2016.

64. 69/2016  Одржавање сториџ уређаја-HP

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.10.2016.

25.11.2016.

63. 73/2016  Тонери, рибони разни

 Обавештење и закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

25.10.2016.

28.11.2016.

25.11.2016.

62. 21/2016  Софтвер за бекап виртуелних машина

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

24.10.2016.

25.11.2016.

61. 81/2016  Тонери за штампаче марке "HP"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питатања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

19.10.2016.

21.11.2016.

18.11.2016.

60. 11/2016  Матрични штампачи

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

13.10.2016.

15.11.2016.

59. 70/2016  Одржавање УПС уређаја, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Oбавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Одлука о додели уговора-партије 1, 2 и 3

 

 Конкурсна документација

13.10.2016.

14.11.2016.

58. 55/2016  Одржавање дизел агрегата, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

11.10.2016.

10.11.2016.

57. 59/2016  Одржавање линијских штампача

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

6.10.2016.

7.11.2016.

56. 57/2016  Лиценце Delphi

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

5.10.2016.

16.11.2016.

7.11.2016.

55. 71/2016  Услуге превођења

 Обавештење о поништењу поступка јавне набавке

 

 Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту правa

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.9.2016.

31.10.2016.

54. 74/2016  Потрошни канцеларијски материјал и штампани обрасци

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука  додели уговора

 

 Одлука о оглашавању одлуке о додели уговора ништавом

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.9.2016.

9.11.2016.

8.11.2016.

7.11.2016.

4.11.2016.

1.11.2016.

28.10.2016.

53. 63/2016  Набавка УПС уређаја, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партија 1 и 2

 

 Конкурсна документација

27.9.2016.

27.10.2016.

52. 54/2016  Одржавање рачунарске опреме, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партије 1 и 2

 

 Одлука о додели уговорa-партија 1 и 2

 

 Конкурсна документација

19.9.2016.

20.10.2016.

51. 58/2016  Радови на доградњи поткровља, реконструкцији и адаптацији објекта-Филијала Сремска Митровица

 Одлука о измени уговора

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

5.9.2016.

6.10.2016.

50. 62/2016  Одржавање хигијене у згради-услуге чишћења

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

1.9.2016.

30.9.2016.

49. 56/2016  Лиценце за антивирусне програме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о доделу уговора

 

 Конкурсна документација

29.8.2016.

29.9.2016.

48. 38/2016  Одржавање клима система

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

17.8.2016.

19.9.2016.

47. 51/2016  Одржавање медицинске опреме-Рендген апарат

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.8.2016.

14.9.2016.

46. 39/2016  Одржавање клима уређаја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.8.2016.

13.9.2016.

45. 49/2016  Столице

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

11.8.2016.

12.9.2016.

44. 37/2016  Одржавање графичких машина

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.8.2016.

12.9.2016.

43. 52/2016  Израда пројектне документације објеката РФ ПИО-пројекти санације, реконструкције и адаптације објеката

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

8.8.2016.

8.9.2016.

42. 44/2016  Набавка офтамолошког апарата

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

1.8.2016.

7.9.2016.

1.9.2016.

41. 48/2016  Теренска опрема за Одељење за функционалну дијагностику, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партије 1, 2 и 3

 

 Обавештење о обустави поступка-партије 4,5,6

 

 Одлука о обустави поступка-партије 4,5,6

 

 Одлука о додели уговора-партије 1,2,3

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.7.2016.

30.8.2016.

40. 36/2016  Одржавање централних система за грејање, климатизацију и вентилацију у РФ ПИО, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 6

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 5

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 3

 

 Одлука о обустави поступка-партија 3

 

 Одлука о додели уговора-партије 1,2,4,5,6

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.7.2016.

30.8.2016.

39. 50/2016  Тонери „Brother”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.7.2016.

29.8.2016.

38. 17/2016  Набавка и проширење сервера, сториџ уређаја и свичева-по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

22.7.2016.

23.8.2016.

37. 22/2016  Лиценце „AutoCad”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

22.7.2016.

22.8.2016.

36. 43/2016  Папирна конфекција

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

15.7.2016.

16.8.2016.

35. 27/2016  Портабилни ултразвучни апарат са три сонде

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

15.7.2016.

17.8.2016.

34. 34/2016  Одржавање медицинске опреме-офтамологија (апарат Zeiss)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

14.7.2016.

15.8.2016.

33. 41/2016  Гориво (бензин и дизел)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-претходна верзија

13.7.2016.

15.8.2016.

32. 29/2016  Комуникациона опрема

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-претходна верзија

 12.7.2016.

22.8.2016.

12.8.2016. 

31. 40/2016  Одржавање Сториџ уређаја Netapp

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

12.7.2016. 

15.8.2016. 

30. 12/2016  Одржавање скенера

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

12.7.2016.

12.8.2016.

29. 46/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Додатни радови на санацији, реконструкцији и адаптацији објеката Дирекције фонда

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.7.2016.

18.7.2016.

28. 45/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Додатна услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на санацији, реконструкцији и адаптацији

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.7.2016.

18.7.2016.

27. 47/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Одржавање софтвера за Контакт центар

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 7.7.2016.

11.7.2016. 

26. 26/2016  Апарат за ултразвук

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

  Конкурсна документација

7.7.2016.

8.8.2016.

25. 42/2016  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Лиценце за коришћење софтвера „IBM”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

5.7.2016.

5.8.2016.

24. 23/2016

 Набавка лиценци Adobe

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

5.7.2016.

5.8.2016.

23. 33/2016

 Софтверска надоградња микрофилмског читача/скенера

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

1.7.2016.

1.8.2016.

22. 31/2016

 Одржавање лифтова

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна доументација

24.6.2016.

25.7.2016

21. 35/2016

 Одржавање лабараторијске опреме - пулмологија

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

24.6.2016.

25.7.2016.

20. 32/2016

 Одржавање објеката РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

24.6.2016.

25.7.2016.

19. 16/2016

 Одржавање storage уређаја Fujitsu

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

24.6.2016.

25.7.2016.

18. 20/2016

 Одржавање ласерских штампача

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

21.6.2016.

22.7.2016.

17. 28/2016

 Аудиметар

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

15.6.2016.

18.7.2016.

16. 19/2016

 Техничка подршка за софтвер „Oracle”

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

14.6.2016.

15.7.2016.

15. 18/2016

 Услуге мобилне телефоније

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

10.6.2016.

12.7.2016.

14. 24/2016

 Материјал за хигијену

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.6.2016.

11.7.2016.

13. 15/2016

 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Стручна литература за редовне потребе запослених „IPC”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Konkursna dokumentacija

3.6.2016.

14.6.2016.

12. 10/2016

 Линијски штампач

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

3.6.2016.

5.7.2016.

11. 8/2016

 Одржавање противпожарних централа и система за аутоматску дојаву и гашење пожара

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

31.5.2016.

1.7.2016.

10. 7/2016

 Одржавање матричних и линијских штампача

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 2

 

 Одлука о обустави поступка-партија 2

 

 Одлука о додели уговора-партија 1

 

 Конкурсна документација

26.5.2016.

27.6.2016.

9. 4/2016

 Фасцикле и регистратори

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

20.5.2016.

21.6.2016.

8. 25/2016

 Одржавање „IBM” опреме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

17.5.2016.

17.6.2016.

7. 9/2016

 Одржавање клима уређаја

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

16.5.2016.

16.6.2016.

6. 6/2016

 Одржавање микрофилмске опреме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

11.5.2016.

13.6.2016.

5. 3/2016

 Тонери за штампаће марке „Lexmark”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

11.5.2016.

13.6.2016.

4. 14/2016

 Услуга фиксне телефоније и остале услуге комуникације

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.4.2016.

30.5.2016.

3. 2/2016

 Одржавање и сервисирање телефонске централе, инсталација и апарата

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

21.4.2016.

23.5.2016.

2. 5/2016

 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:Заштита имовине-обезбеђење пословног простора

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

11.4.2016.

14.4.2016.

1. 1/2016

 Заштита имовине-обезбеђење пословног простора

 Одлука о измени уговора о заштити имовине

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

11.4.2016.

12.5.2016.