2018

Велике набавке

Citaj mi

 

Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
120. 119/2018  Апликација за електронско формирање пријава М-УН и М-4УН

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

5.4.2019.

6.5.2019.

119. 118/2018  Одржавање клима система

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

28.2.2019.

1.4.2019.

118. 114/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Филијала Сремска Митровица - услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења непредвиђених радова на доградњи поткровља, реконструкцији и адаптацији објекта

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

26.2.2019.

6.3.2019.

117. 113/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Филијалa Сремска Митровица - извођење непредвиђених радова на доградњи поткровља, реконструкцији и адаптацији објекта

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Одлука о поништењу одлуке о додели уговора

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

26.2.2019.

6.3.2019.

116. 104/2018  Одржавање стабилног система дојаве пожара „Simens”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

18.2.2019.

20.3.2019.

115. 111/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Одржавање софтвера „Лотус“

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

13.2.2019. 

21.2.2019. 

114. 106/2018  Одржавање медицинске опреме – офталмологија (апарат Zeiss)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Измена конкурсне документације

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-стара верзија

13.2.2019.

25.3.2019.

15.3.2019.

113. 110/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Одржавање софтвера „Агенс“

 Обавештење  закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

1.2.2019.

8.2.2019.

112. 120/2018  Одржавање линијских штампача

 Обавештење о закљученом уговору 

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

1.2.2019.

4.3.2019.

111. 124/2018  Одржавање сториџ уређаја „HP“

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

1.2.2019.

4.3.2019.

110. 125/2018  Одржавање сториџ уређаја NetApp – NetApp FAS8020

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Kонкурсна документациja

31.1.2019.

4.3.2019.

109. 123/2018  Одржавање сервера HP

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.1.2019.

1.3.2019.

108. 109/2018  Одржавање дизел агрегата, подељено по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 2

 

 Одлука о обустави поступка-партија 2

 

 Одлука о додели уговора-партије 1, 3 и 4

 

 Конкурсна документација

29.1.2019.

1.3.2019.

107. 122/2018  Одржавање Alpha сервера

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.1.2019.

28.2.2019.

106. 117/2018  Одржавање скенера

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

29.1.2019.

28.2.2019.

105. 107/2018  Систем за успостављање комуникације између паметне (smart card) картице и корисничких апликација

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

25.1.2019.

25.2.2019.

104. 116/2018  Изградња и инвестиционо одржавање објеката РФ ПИО - Услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на уградњи система техничке заштите у објектима РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 25.1.2019.

26.2.2019. 

103. 103/2018

 Услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на адаптацији Филијале Ћуприја

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

21.1.2019.

21.2.2019.

102. 105/2018

 Одржавање централних система за климатизацију у РФ ПИO, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партије 1, 2, 3 и 4

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

17.1.2019.

18.2.2019.

101. 112/2018

 Pension cash payment

 Готовинска исплата пензија

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

17.1.2019.

22.2.2019.

100. 121/2018  Одржавање централних система за климатизацију за Филијалу Ужице

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

15.1.2019.

29.1.2019.

99. 115/2018  Израда стратегије људским ресурсима

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

31.12.2018.

30.1.2019.

98. 97/2018  Извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта Филијале Ћуприја

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена и допуна конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.12.2018.

8.2.2019.

5.2.2019.

29.1.2019.

97. 80/2018  Контрола и одржавање ПП апарата, хидраната, хидроцила и сигурносне (паник) расвете

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

28.12.2018.

28.1.2019.

96. 108/2018  Одржавање медицинске опреме-рендген апарата

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

26.12.2018.

8.1.2019.

95. 99/2018  Услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на машинским инсталацијама и инсталацијама јаке и слабе струје у објекту Филијале Сремска Митровица

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Kонкурсна документацијa

 25.12.2018.

24.1.2019. 

94. 92/2018  Одржавање клима уређаја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

20.12.2018.

21.1.2019.

93. 101/2018  Одржавање и техничка подршка за IBM софтвер

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.12.2018.

18.1.2019.

92. 100/2018  Техничка подршка HP Data Protector

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.12.2018.

11.1.2019.

91. 102/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Додатна услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења непредвиђених радова на адаптацији приземља објекта Дирекције РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.12.2018.

18.12.2018.

90. 62/2018  Потрошни канцеларијски материјал и штампани обрасци

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна  документација

12.12.2018.

11.1.2019.

89. 84/2018  Техничка подршка „DMS”

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

5.12.2018.

8.1.2019.

88. 95/2018  Извођење радова на уградњи система техничке заштите у објектима РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

4.12.2018.

4.1.2019.

87. 87/2018  Извођење радова на машинским инсталацијама и инсталацијама јаке и слабе струје у објекту филијале у Сремској Митровици

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена и допуна конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

30.11.2018.

31.12.2018.

86. 90/2018  Одржавање рачунарске опреме, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партије 1 и 2

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.11.2018.

3.1.2019.

85. 83/2018  Техничка подршка Јединствена пријава

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави  поступка

 

 Конкурсна документација

29.11.2018.

31.12.2018.

84. 98/2018  Notice about institution of the negotiation procedure without invitation for submission of tenders-Construction works on the building of Novi Sad branch office

 

 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Извођење радова на изградњи објекта Филијале Нови Сад

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-СРБ.

 

 The notification on the extension of tender submmision deadline

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-СРБ.

 

 The notification on the extension of tender submission deadline

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.11.2018. 

27.12.2018.

20.12.2018.

13.12.2018. 

83. 59/2018  Одржавање ласерских штампача

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.11.2018.

27.12.2018.

82. 60/2018  Тонери, рибони разни

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.11.2018.

28.12.2018.

81. 91/2018  Тренинзи медијских јавних наступа

 Обавештење о обустави поступка

 

 Oдлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-стара верзија

27.11.2018.

14.1.2019.

28.12.2018.

80. 96/2018  Одржавање УПС, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партије 1, 2 и 3

 

 Конкурсна документација

27.11.2018.

27.12.2018.

79. 93/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Цекос информатор и Цекос информатор + ПДВ

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Oбавештење о продужењу рока за подношење понудa

 

 Измена конкурсне документацијe

 

 Конкурсна документација

23.11.2018.

3.12.2018.

30.11.2018.

78. 94/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Стручна литература за редовне потребе запослених-„Привредни саветник”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора 

 

 Конкурсна документација

 22.11.2018.

27.11.2018. 

77. 68/2018

 Одржавање система ПП дојаве у објектима РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.11.2018.

20.12.2018.

76. 85/2018

 Техничка подршка за Oracle производе

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

16.11.2018.

17.12.2018.

75. 88/2018

 Одржавање сервера - Fujitsu

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

16.11.2018.

17.12.2018.

74. 86/2018

 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Додатна услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења непредвиђених радова на адаптацији приземља објекта Дирекције РФ ПИО

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

13.11.2018.

23.11.2018. 

73. 81/2018 

 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Извођење непредвиђених радова на адаптацији приземља објекта Дирекције РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 13.11.2018.

23.11.2018. 

72. 82/2018 

 Активна комуникациона опрема

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партије 1, 2 и 3

 

 Конкурсна документација

9.11.2018.

10.12.2018. 

71. 61/2018 

 Табулири

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Oдлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

7.11.2018. 

10.12.2018. 

70. 16/2018 

 Коверте С7 и С8 по ЗУП

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

7.11.2018. 

7.12.2018. 

69. 89/2018

 Одржавање и поправке службених возила, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партија 1,2

 

 Измена конкурсне докуемнтације

 

 Конкурсна документација

2.11.2018.

3.12.2018.

68. 64/2018

 Одржавање графичких машина

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.10.2018.

30.11.2018.

67. 58/2018

 Софтвер за кадровску евиденцију

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави  поступка

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

30.10.2018.

4.12.2018.

29.11.2018.

66. 75/2018

 Рачунарска опрема, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

25.10.2018.

26.11.2018.

65. 72/2018

 Набавка сервера и дискова, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена и допуна конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

24.10.2018.

23.11.2018.

64. 66/2018

 Одржавање централних система за климатизацију у РФ ПИО, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 5

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 6

 

 Одлука о обустави поступка-партија 6

 

 Одлука о додели уговора-партија 1,2,3,4,5

 

 Конкурсна документација

24.10.2018.

23.11.2018.

63. 38/2018

 Услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова објекта Филијала Нови Сад

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

23.10.2018.

22.11.2018.

62. 77/2018

 Oдржавање микрофилмске опреме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

18.10.2018.

19.11.2018.

61. 76/2018

 Лаптоп рачунари

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 4

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 2

 

 Одлука о обустави поступка-партије 2 и 4

 

 Одлука о додели уговора-партије 1 и 3

 

 Измена и допуна конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

17.10.2018.

16.11.2018.

60. 51/2018

 Одржавање медицинске опреме-кардиологија - Schiller

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

17.10.2018.

16.11.2018

59. 69/2018

 Лиценце за Софтвер за бекап виртуелних машина

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

16.10.2018.

15.11.2018.

58. 74/2018

 Техничка подршка за Софтвер за бекап виртуелних машина

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација 

16.10.2018.

15.11.2018.

57. 44/2018

 Одржавање медицинске опреме-рендген апарат

 Обавештење о обустави поступка-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Одлука о додели уговора-партија 2

 

 Одлука о обустави поступка-партија 1

 

 Конкурсна документација

16.10.2018.

16.11.2018.

56. 65/2018

 Намештај од метала

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

15.10.2018.

14.11.2018.

55. 73/2018

 ABBYY FineReader 14 Corporate

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.10.2018.

13.11.2018.

54. 45/2018

 Инсталација новог VМ Ware окружења за виртуализацију сервера и мреже са пратећим алатима за управљање,миграцијом постојећег окружења у ново, одржавањем и званичном обуком

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Конкурсна документација

11.10.2018.

13.11.2018.

12.11.2018.

53. 56/2018  Апликација за електронско формирање пријава М4

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.10.2018.

9.11.2018.

52. 78/2018  Одржавање медицинске опреме-ултразвук

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.10.2018.

19.10.2018.

51. 79/2018  Техничка подршка SUSE Linux

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.10.2018.

9.11.2018.

50. 67/2018  Одржавање сториџ уређаја Fujitsu-FUJITSU DX 500S3

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

9.10.2018.

9.11.2018.

49. 70/2018  МФ читачи/скенери

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

9.10.2018.

8.11.2018.

48. 71/2018  Скенери/мобилни скенери

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтевуза заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.10.2018.

9.11.2018.

47. 57/2018  Лиценце Adobe

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.10.2018.

8.11.2018.

46. 55/2018  Апликација за подршку рада у матичној евиденцији осигураника

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна докуемтација

4.10.2018.

15.10.2018.

45. 37/2018

 Извођење радова на изградњи објекта филијале Нови Сад

 

 Construction works and construction of the building of Novi Sad branch office

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави отвореног поступка

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.10.2018.

14.11.2018.

8.11.2018.

44. 48/2018  Осигурање остале дугорочне имовине

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

2.10.2018.

1.11.2018.

43. 49/2018  Одржавање сториџ уређаја NetApp

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

27.9.2018.

29.10.2018.

42. 54/2018  Одржавање и сервисирање телефонске централе, инсталација и апарата

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

27.9.2018.

5.10.2018.

4.10.2018.

41. 52/2018  Лиценце за AutoCAD

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.9.2018.

25.10.2018.

40. 50/2018  Одржавање и поправке службених возила

 Одлука о измени уговора-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 2

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 6

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 5

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Одлука о обустави поступка-партије 1 и 2

 

 Oдлука о додели уговора-партије 3, 4, 5 и 6

 

 Измена конкурсне докуметације

 

 Конкурсна документација

17.9.2018.

27.9.2018.

17.10.2018.

39. 41/2018  Одржавање комуникационе опреме (WAN и LAN)

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

17.9.2018.

18.10.2018.

38. 47/2018  Набавка сервера и дискова

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања о одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документација

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

17.9.2018.

23.10.2018.

19.10.2018.

18.10.2018.

37. 13/2018  Израда стручних анализа и записника о радним местима у поступку утврђивања радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

12.9.2018.

12.10.2018.

36. 32/2018  Одржавање матричних штампача

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

7.9.2018.

9.10.2018.

35. 5/2018  Услуга заштите имовине-обезбеђивање пословног простора

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

6.9.2018.

8.10.2018.

34. 43/2018  Стручна саветовања

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

6.9.2018.

8.10.2018.

33. 39/2018  Одржавање клима система

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна докуметација

3.9.2018.

3.10.2018.

32. 24/2018  Техничка подршка за Oracle базу

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

30.8.2018.

1.10.2018.

31. 36/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Одржавање софтвера за Контакт центар

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

28.8.2018.

31.8.2018.

30. 26/2018  Надоградња "Medilong Drawin 2 Office" пакета на "Medilong Drawin 2 Proffesional"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

22.8.2018.

21.9.2018.

29. 46/2018  Одржавање сториџ уређаја NetApp

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

22.8.2018.

21.9.2018.

28. 42/2018  Одржавање хигијене у згради-услуге чишћења

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

22.8.2018.

20.9.2018.

27. 31/2018  Лиценце за антивирусне софтвере

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

17.8.2018.

18.9.2018.

26. 40/2018  Одржавање клима уређаја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.8.2018.

10.9.2018.

25. 29/2018  Одржавање сториџ уређаја Fujitsu-Fujitsu DX 8400

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.8.2018.

10.9.2018.

24. 28/2018  Одржавање медицинске опреме-Ултразвук

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

31.7.2018.

30.8.2018.

23. 34/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Лиценце за коришћење софтвера-„IBM”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.7.2018. 

27.8.2018. 

22. 35/2018  Услуга миграције података са Аlpha сервера на нову платформу

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

24.7.2018.

3.8.2018.

21. 27/2018  Mикрофилмовање докумената

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

13.7.2018.

15.8.2018.

20. 23/2018  Софтверске лиценце: PHPStrom, DevExpress components, Navicat premium DB admin tool, SoftPerfect Network Scanner

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 11.7.2018.

13.8.2018. 

19. 25/2018  Одржавање и сервисирање телефонске централе, инсталација и апарата

 Обавештење о обустави поступка

 

  Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

5.7.2018.

7.8.2018.

18. 19/2018  Лиценце за Firewall уређаје

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.7.2018.

6.8.2018.

17. 22/2018  Одржавање сториџ уређаја NetApp

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

21.6.2018.

23.7.2018.

16. 21/2018  Извођење радова на санацији крова на објекту РФ ПИО - Златибор, Чигота

 Одлука о измени уговора

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.6.2018.

20.7.2018.

15. 18/2018  ABBYY FineReader 14 Corporate /concurrent/ volume за 10 симултаних корисника

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

13.6.2018.

16.7.2018.

14. 20/2018  Лиценце за SolarWinds Web Help Desk, SolarWinds DameWare Remote Support и SolarWinds DameWare Mini Remote Control   

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.6.2018.

12.7.2018.

13. 15/2018  Одржавање објеката РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

11.6.2018.

11.7.2018.

12. 11/2018  Одржавање и поправке службених возила

 Обавештење о закљученом уговору-партија 6

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 8

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 7

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 5

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 4

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 3

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 1

 

 Одлука о обустави поступка-партија 1,3,4,5,7,8

 

 Одлука о додели уговора-партија 2 и 6

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

6.6.2018.

6.7.2018.

11. 12/2018  Услуге мобилне телефоније

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 Одлука о додели оквирног споразума

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

23.5.2018.

9.7.2018.

22.6.2018.

10. 10/2018  Активна комуникациона опрема-свичеви за Дирекцију и Филијалу Београд

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

22.5.2018.

22.6.2018.

9. 14/2018  Одржавање „IBM” опреме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

18.5.2018.

18.6.2018.

8. 6/2018  Фасцикле и регистратори 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

17.5.2018.

18.6.2018.

7. 8/2018  Тонери за штампаче марке Lexmark

 Одлука о измени уговора

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

7.5.2018.

8.6.2018.

6. 7/2018  Одржавање фотокопир уређаја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

3.5.2018.

4.6.2018.

5. 1/2018  Услуге миграције података са Alpha сервера на нову платформу

 Обавештење о обустави посупка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна докумантација

27.4.2018.

28.5.2018.

4. 2/2018  Материјал за хигијену

 Обавештење о обустави постуока

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

27.4.2018.

28.5.2018.

3. 4/2018  Папирна конфекција

 Обавештење о закњученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.4.2018.

29.5.2018.

2. 9/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Надзорно оцењивање имплементације и примене ИСО стандарда у РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

24.4.2018. 

27.4.2018. 

1. 3/2018

 Тонери за штампаче марке „Brother”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.4.2018.

14.5.2018.

Јавне набавке мале вредности

Citaj mi
Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
34. 38/2018 Медицински потрошни материјал, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

21.1.2019.

1.2.2019.

33. 37/2018 Остале услуге штампања информативног и пропагадног материјала

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 1

 

 Одлука о обустави поступка-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партије 2 и 3

 

 Конкурсна документација

14.12.2018.

24.12.2018.

32. 36/2018 Резервни делови за рачунаре

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена и допуна конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

5.12.2018.

17.12.2018.

13.12.2018.

31. 29/2018 Гасни анализатор

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.11.2018.

7.12.2018.

30. 34/2018 Магнетни медији

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

29.11.2018.

11.12.2018.

29. 35/2018 Ауто гуме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.11.2018.

6.12.2018.

28. 33/2018 Угаљ

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.10.2018.

8.11.2018.

27. 32/2018 Материјал за хигијену, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.10.2018.

6.11.2018.

26. 31/2018 Mедицински потрошни материјал

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Koнкурсна документацијa

24.10.2018.

2.11.2018.

25. 22/2018 Венецијанери и тракасте завесе

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

23.10.2018.

31.10.2018.

24. 20/2018 Одржавање система видео надзора

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

16.10.2018.

24.10.2018.

23. 28/2018 Систематски преглед запослених

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

16.10.2018.

24.10.2018.

22. 26/2018 Редизајн интернет сајта www.pio.rs

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.10.2018.

22.10.2018.

21. 25/2018 Резервни делови за рачунаре

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

12.10.2018.

22.10.2018.

20. 23/2018 Угаљ

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

3.10.2018.

12.10.2018.

19. 24/2018 Столице

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

28.9.2018.

8.10.2018.

18. 15/2018 Одржавање секачица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.9.2018.

3.10.2018.

17. 21/2018 Медицински потрошни материјал

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

24.9.2018.

2.10.2018.

16. 19/2018 Услуге превођења

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом угoвору

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

21.9.2018.

4.10.2018.

1.10.2018.

15. 8/2018 Замена садржаја зидних апотека

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

7.9.2018.

17.9.2018.

14. 17/2018 Огласне и информационе табле

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

31.8.2018.

10.9.2018.

13. 11/2018 Одржавање лифтова

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

24.8.2018.

3.9.2018.

12. 9/2018 Редизајн интернет сајта www.pio.rs

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 1

 

 Одлука о обустави поступка-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партија 2

 

 Конкурсна документација

17.8.2018.

27.8.2018.

11. 18/2018 Семинар лекара вештака

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена и допуна конкурсне документације

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

8.8.2018.

20.8.2018.

17.8.2018.

15.8.2018.

10. 12/2018 Рекордер за крвни притисак

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

3.8.2018.

13.8.2018.

9. 13/2018 ЕКГ холтер рекордер

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

3.8.2018.

14.8.2018.

8. 10/2018 Одржавање лифта-платформе за инвалидна лица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

17.7.2018.

25.7.2018.

7. 14/2018 Средства и опрема цивилне заштите

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

10.7.2018.

19.7.2018.

6. 6/2018 Штампање листа „Глас Осигураника”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.6.2018.

18.6.2018.

5. 7/2018 Пиће и намирнице за потребе кафе кухиње

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Oдлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

24.5.2018.

6.6.2018.

1.6.2018.

4. 4/2018 Осигурање возила-каско осигурање

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.5.2018.

16.5.2018.

3. 3/2018 Превоз запослених у Филијали Сремска Митровица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Oдлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

4.5.2018.

14.5.2018.

2. 2/2018 Осигурање запослених

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

20.4.2018.

30.4.2018.

1. 1/2018 Механографски коверти

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.3.2018.

5.4.2018.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi