Велике набавке

Citaj mi

 

Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
82. 75/2019  Лиценце за HP Data Protector  Конкурсна документација

18.10.2019.

18.11.2019.

81. 81/2019  Лиценце SecureBlackBox  Конкурсна документација

18.10.2019.

18.11.2019.

80. 76/2019  Лиценце Cisco Virtual routing lab  Конкурсна документација

18.10.2019.

18.11.2019.

79. 71/2019  Одржавање комуникационе мреже (WAN и LAN), по партијама  Конкурсна документација

15.10.2019.

14.11.2019.

78. 23/2019  Систем мера за унапређење функције људских ресурса у РФ ПИO  Конкурсна документација

11.10.2019.

12.11.2019.

76. 73/2019  Резервни делови за матричне штампаче

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

11.10.2019.

12.11.2019.

75. 87/2019  Огласне и информационе табле  Конкурсна документација

10.10.2019.

22.10.2019.

74. 54/2019  Електронска писарница-управљање документима-ДМС  Конкурсна документација

10.10.23019.

12.11.2019.

73. 89/2019   Стручна саветовања  Конкурсна документација

8.10.2019.

 8.11.2019.

72. 88/2019  Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи објекта Филијале Нови Сад

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

8.10.2019.

24.10.2019.

16.10.2019.

14.10.2019. 

71. 79/2019  Лиценце TOAD for Oracle Expert Edition

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Конкурсна документација

8.10.2019.

13.11.2019.

11.11.2019.

70. 74/2019  Осигурање остале дугорочне имовине  Конкурсна документација

8.10.2019.

7.11.2019.

69. 72/2019  Одржавање и поправка службених возила, по партијама

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

1.10.2019.

4.10.2019.

68. 67/2019  Лиценце зa AutoCAD  Конкурсна документација

20.9.2019.

21.10.2019.

67. 66/2019  Oдржавање сториџ уређаја Fujitsu- Fujitsu DX 500S3  Конкурсна документација

19.9.2019.

21.10.2019.

66. 70/2019  Проширење сервера, сториџ уређаја и ФЦ опреме, по партијама

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

19.9.2019.

18.10.2019.

65. 69/2019  Активна комуникациона опрема, по партијама

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

19.9.2019.

18.10.2019.

64. 62/2019  Одржавање софтвера за контакт центар

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

16.9.2019.

25.9.2019.

63. 68/2019  Услуга заштите имовине-обезбеђивање пословног простора  Конкурсна документација

16.9.2019.

16.10.2019.

62. 65/2019  Техничка подршка-електронски, интернет и web сервиси

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

9.9.2019.

13.9.2019.

61. 59/2019  Одржавање сториџ уређаја Fujitsu-Fujitsu DX 8400  Конкурсна документација

6.9.2019.

7.10.2019.

60. 48/2019  Услуге превођења

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

6.9.2019.

7.10.2019.

59. 51/2019  Фасцикле и регистратори

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

6.9.2019.

9.10.2019.

58. 64/2019  Одржавање клима система-у објекту РФ ПИО Дирекција Београд  Конкурсна документација

5.9.2019.

8.10.2019.

57. 60/2019  Одржавање клима уређаја

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

2.9.2019.

3.10.2019.

56. 57/2019  ABBYY FineReader 14 Corporate

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документације

29.8.2019.

3.10.2019.

30.9.2019.

55. 58/2019  Лиценце Adobe

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.8.2019.

26.9.2019.

54. 44/2019  Лап топ рачунари, по партијама

 Одлука о додели уговора-партије 1 и 2

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

26.8.2019.

26.9.2019.

53. 61/2019  Одржавање хигијене у згради – услуге чишћења

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Koнкурсна документација

26.8.2019. 

23.9.2019. 

52. 63/2019  Услуга организовања активности међугенерацијске сарадње и солидарности - интерактивни програминтеграције старих лица у друштвo

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

21.8.2019.

20.9.2019.

51. 50/2019  Стручна саветовања

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

16.8.2019.

16.9.2019.

50. 49/2019 Услуга фиксне телефоније ( пренос говора и пренос података )

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 Oдлука о закључењу оквирног споразума

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

15.8.2019.

16.9.2019.

49. 52/2019  Огласне и информационе табле

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

14.8.2019.

13.9.2019.

48. 34/2019  Техничка подршка за PHPStrom, DevExpress components (за Delphi), Navicat premium, SoftPerfect

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

 12.8.2019.

11.9.2019. 

47. 22/2019  Дата центар, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 2

 

 Одлука о обустави поступка-партија 2

 

 Одлука о додели уговора-партија 1

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

9.8.2019.

9.9.2019.

46. 53/2019  Електронски систем за управљање документима (EDMS)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

9.8.2019.

10.9.2019.

45. 56/2019  Стручна саветовања-семинар лекара вештакa

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

6.8.2019.

5.9.2019.

44. 55/2019  Лиценце за коришћење софтвера – „IBM“

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

5.8.2019.

30.8.2019.

43. 36/2019  Техничка подршка за SolarWind

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Допуна одлуке о додели уговора

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.7.2019. 

30.8.2019. 

42. 46/2019   Лиценце за Oracle базу 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 30.7.2019.

29.8.2019. 

41. 45/2019  Tехничкa подршкa за Oracle производе

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.7.2019. 

29.8.2019. 

40. 41/2019  Намештај од универа

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

18.7.2019.

20.8.2019.

39. 37/2019  Филијала Лесковац - извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта Филијале

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

18.7.2019.

3.9.2019.

30.8.2019.

27.8.2019.

19.8.2019.

38. 47/2019  Филијалa Сремска Митровица - извођење непредвиђених радова на доградњи поткровља, реконструкцији и адаптацији објектa

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

18.7.2019.

26.7.2019.

37. 38/2019  Филијала Лесковац - услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на реконструкцији и адаптацији објеката Филијале

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

18.7.2019.

20.8.2019.

36. 35/2019  Одржавање и поправке службених возила

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Одлука о додели уговора-партија 1,2 и 3

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 4

 

 Одлука о обустави поступка-партија 4

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

17.7.2019.

16.8.2019.

35. 43/2019  Лиценце за антивирусне програме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

16.7.2019.

19.8.2019.

34. 40/2019  Столице

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

16.7.2019.

16.8.2019.

33. 42/2019  Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи објекта филијале Нови Сад

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

16.7.2019.

15.8.2019.

32. 32/2019  Одржавање медицинске опреме – ултразвук Toshiba

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.7.2019.

7.8.2019.

31. 39/2019  Дирекција Фонда - услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења непредвиђених радова на адаптацији приземља

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 28.6.2019.

 5.7.2019.

30. 33/2019  Извођење непредвиђених радова на адаптацији приземља објекта

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Koнкурсна документацијa

21.6.2019.

28.6.2019.

29. 29/2019  Гориво (бензин и дизел)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

18.6.2019.

24.7.2019.

18.7.2019.

28. 31/2019  Услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на адаптацији објекта филијале Ћуприја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

13.6.2019.

15.7.2019.

27. 28/2019  Техничка подршка - електронски, интернет и web сервиси

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

13.6.2019.

15.7.2019.

26. 30/2019  Одржавање фотокопир уређаја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

11.6.2019.

11.7.2019.

25. 21/2019  Систем за аутоматско препознавање говора за диктирање медицинских налаза

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

10.6.2019.

10.7.2019.

24. 27/2019  Одржавање објеката РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

31.5.2019.

2.7.2019.

23. 25/2019  Израда стручних анализа и записника о радним местима у поступку утврђивања радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

24.5.2019.

24.6.2019.

22. 24/2019  Oдржавање IBM опреме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

21.5.2019.

20.6.2019.

21. 18/2019  Помагала и направе за слепа лица, по партијама

 Обавештење о обустави поступка-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партија 1 и 3

 

 Одлука о обустави поступка-партија 2

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

13.5.2019.

13.6.2019.

20. 20/2019  Одржавање Сториџ уређаја Netapp

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Kонкурсна документација

10.5.2019.

11.6.2019.

19. 26/2019  IBM MAINFRAME

 Обавештење о закљученом уговору (Анексу)

 

 Одлука о измени уговора

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Питања и одговори

 

 Конкурна документација

7.5.2019.

21.5.2019.

13.5.2019.

18. 19/2019  Софтвер за кадровску евиденцију

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

7.5.2019.

24.5.2019.

15.5.2019.

17. 17/2019  Изградња и инвестиционо одржавање објеката РФ ПИО-Извођење радова на адаптацији стамбеног простора РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.4.2019. 27.5.2019.
16. 15/2019  Материјал за хигијену

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена и допуна конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена и допуна конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

24.4.2019.

3.6.2019.

24.5.2019.

15. 11/2019  Видно поље

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Koнкурсна документацијa

18.4.2019.  20.5.2019. 
14. 16/2019  Техничка подршка DMS

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Kонкурсна документација

15.4.2019. 16.5.2019.
13. 13/2019  Одржавање објеката РФ ПИО у Београду

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

15.4.2019. 15.5.2019.
12. 8/2019  Одржавање хигијене у згради – услуга чишћења – подељено по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 6

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 5

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Обавештење о продужењу рока за подношенје понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Измена и допуна конкурсне документације

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-стара верзија

3.4.2019.

29.5.2019.

27.5.2019.

17.5.2019.

7.5.2019.

3.5.2019.

11. 10/2019  Одржавање медицинске опреме – ултразвук Toshiba

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

3.4.2019. 6.5.2019.
10. 3/2019  Услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на адаптацији објекта филијале Нови сад

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

3.4.2019. 7.5.2019.
9. 6/2019  Тонери за штампаче марке “Brother”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

2.4.2019. 6.5.2019.
8. 14/2019  Папирна конфекција

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

2.4.2019. 3.5.2019.
7. 12/2019  „Изградња и инвестиционо одржавање објеката РФ ПИО - извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта филијале Ћуприја“

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

26.3.2019. 10.4.2019.
6. 9/2019  Осигурање запослених

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

26.3.2019. 25.4.2019.
5. 5/2019  Надзорно оцењивање имплементације и примене ИСО стандарда у РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

22.3.2019. 1.4.2019.
4. 7/2019  IBM MAINFRAME-EN

 IBM MAINFRAME

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација-стара верзија

19.3.2019. 23.4.2019.
3. 4/2019  Тонери за штампаче марке Lexmark

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

18.3.2019. 17.4.2019.
2. 2/2019  Услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на машинским инсталацијама и инсталацијама јаке и слабе струје у објекту филијале Сремска Митровица 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 18.3.2019. 25.3.2019. 
1.  1/2019 

 Construction works and construction of the building of Novi Sad branch office

 

 Извођење радова на изградњи објекта филијале Нови Сад

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена и допуна конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

11.3.2019. 

18.4.2019.

16.4.2019. 

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi