Јавне набавке мале вредности

Citaj mi
Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
33. 32/2019  Систематски преглед запослених

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

3.2.2020.

12.2.2020.

11.2.2020.

32. 34/2019  Одржавање дизел агрегата, подељено по партијама

 Измена конкурсне документације

 

 Kонкурсна документацијa

22.1.2020.

5.2.2020.

31. 31/2019  Медицински потрошни материјал

 Обавештење о обустави поступка

 

 Oдлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

15.1.2020.

3.2.2020.

30. 28/2019  Резервни делови за рачунаре

 Одлука о поништењу одлуке о додели уговора

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.12.2019.

10.01.2019.

29. 30/2019  Брајеви штампачи

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

17.12.2019.

25.12.2019.

28. 25/2019  Одржавање лифтова

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

16.12.2019.

24.12.2019.

27. 24/2019  Магнетни медији

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

16.12.2019.

24.12.2019.

26. 29/2019  Остале услуге штампања информативног и пропагадног материјала, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партија 1 и 2

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

13.12.2019.

24.12.2019.

23.12.2019.

25. 27/2019  Нерезервисане-универзалне комерцијалне поштанске услуге, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 1

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Конкурсна документација

5.12.2019.

13.12.2019.

24. 21/2019  Интернет, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 2

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 1

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума-партија 2 и 3 

 

 Одлука о обустави поступка-партија 1 

 

Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.11.2019.

18.12.2019.

12.12.2019.

10.12.2019.

23. 26/2019  Брајеви штампачи

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

29.11.2019.

9.12.2019.

22. 23/2019  Ауто гуме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.11.2019.

5.12.2019.

21. 20/2019  Угаљ

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

13.11.2019.

25.11.2019.

20. 22/2019  Елементи приступачности за слепе и слабовиде особе

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

7.11.2019.

15.11.2019.

19. 18/2019  Рачунске машине

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.11.2019.

14.11.2019.

12.11.2019.

18. 19/2019  Венецијанери и тракасте завесе

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Kонкурсна документација

18.10.2019.

28.10.2019.

17. 17/2019  Остале услуге штампања информативног и пропагандног материјала – услуга штампања информативног материјал

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

30.9.2019.

8.10.2019.

16. 14/2019  Одржавање секачица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

17.9.2019.

26.9.2019.

15. 13/2019  Набавка читача РФИД картица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

9.9.2019.

18.9.2019.

14. 15/2019  Радна униформа и службена одећа

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Oдлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

9.9.2019.

20.9.2019.

18.9.2019.

13. 16/2019  Банкарске услуге

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 Oдлука о закључењу оквирног споразума

 

 Конкурсна документација

9.9.2019.

17.9.2019.

12. 11/2019  Одржавање лифтова (Филијала Бор и Суботица)

 Обавештење о обустави поступка

 

 Oдлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

6.9.2019.

17.9.2019.

11. 12/2019  Одржавање лифта-платформе за инвалидна лица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

26.8.2019. 

3.9.2019. 

10. 9/2019  Пиће и намирнице за потребе кафе кухиње

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

16.8.2019.

26.8.2019.

9. 10/2019  Одржавање лифтова у објектима РФ ПИО

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

6.8.2019. 

15.8.2019. 

8. 8/2019 Одржавање и сервисирање телефонских централа, инсталација и апарата

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

22.7.2019.

1.8.2019.

31.7.2019.

7. 7/2019 Државна обележја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

2.7.2019.

10.7.2019.

6. 6/2019 Штампање листа "Глас осигураника"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

14.6.2019.

25.6.2019.

5. 4/2019 Превоз запослених у филијали Сремска Митровица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

14.5.2019.

21.5.2019.

4. 2/2019 Осигурање возила – каско осигурање

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.4.2019.

13.5.2019.

3. 5/2019 Услуге геодетског снимања и грађевинског вештачења за објекат РХ центар Златар

 Oбавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

16.4.2019.

24.4.2019.

2. 3/2019 Састанак Савета EUMASS

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

8.4.2019.

24.4.2019.

17.4.2019.

16.4.2019.

 1. 1/2019  Механографске коверте 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

25.3.2019.  4.4.2019. 

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi