Poštovani korisnici, obaveštavamo vas da će u narednom periodu, zbog tehničkih problema, biti otežana telefonska komunikacija sa Kontakt centrom.   Napominjemo da mejl komunikacija nesmetano funkcioniše. Hvala na razumevanju.  
Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.                                                                                                                             
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, usvojenom decembra 2016. godine, uvećava se iznos penzija i ostalih prava koja isplaćuje Fond PIO, kao i opšteg boda, za 1,5% počev od isplate za decembar. Po tom osnovu, iznos penzija iskazan u rešenju svim penzionera uvećan je za 1,5% za decembarske penzije i na tako uvećan iznos primenjen je Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Detaljnije...
Na 34. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 22. novembra, usvojen je Finansijski plan Republičkog fonda PIO za 2017. godinu, koji je prosleđen Ministarstvu finansija na dalju nadležnost. Na sednici je takođe usvojena odluka o konverziji potraživanja RF PIO u kapital „TRAYAL KORPORACIJE” AD Kruševac.
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 3. februara 2017. godine, do kraja 2017. godine obezbeđeno povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za januar 
 25. februar - preko tekućih računa 
   22. februar - na kućne adrese
   22. februar - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  januar  2. februar
 Poljoprivredni  januar  4. februar
 Vojni  januar  4. februar
 Republike bivše SFRJ  januar  22. februar
Kontakt Centar RFPIO

Glas Osiguranika