Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.  Šalter sala Odeljenja za PIO po međunarodnim ugovorima, Direkcija Fonda u Beogradu, Dr Aleksandra Kostića  9,  radi od 8 do 15 časova, a  kancelarija za pravnu pomoć - od 8 do 13 časova. 
Primena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom počela je 1. jula 2018. godine. Članom 38. st. 2-4. ovog zakona utvrđeno je da ministar nadležan za socijalna pitanja propisuje bliže uslove odsustva sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena roditelja, odnosno usvojitelja, hranitelja ili staratelja deteta mlađeg od pet godina kome je potrebna posebna nega. Detaljnije...
Na sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 24. maja, usvojen je Izveštaj o radu RF PIO za 2017. godinu, kao i Izveštaj o finansijskom poslovanju Fonda za 2017. godinu. Direktorka Fonda Dragana Kalinović istakla je da je iznos dotacija iz budžeta sve manji i da je u 2017. godini iznosio 31 odsto. Ona je naglasila i da su povećani izvorni prihodi Fonda i da oni trenutno iznose 15 milijardi dinara više u odnosu na prethodnu godinu.
Na osnovu Zaključka  Vlade od 19. aprila 2018. godine i Odluke Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje od 16.03.2018. godine objavljuje se oglas radi otuđenja nepokretnosti banjskog kompleksa „Žubor“ u Kuršumlijskoj banji putem prikupljanja pismenih ponuda. Detaljnije...
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.
Penzionerske kartice su odštampane za Novi Beograd, Zemun, Surčin i Čukaricu i penzionera ovih opština mogu ih preuzeti u Službi Filijale u Bulevaru umetnosti 10 /Novi Beograd, Zemun i Surčin/ i u ispostavi Filijale u Strugarskoj 1a /Čukarica/, svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Detaljnije ...
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 22. februara 2018. godine, do kraja 2018. godine obezbeđeno povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine, propisano je da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje podnese Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, najkasnije pre stupanja zaposlenog ili drugog radno angažovanog lica na rad. Detaljnije...
Fond PIO besplatno overava potvrde o životu korisnicima koji imaju prebivalište u Srbiji, a primaju inostranu penziju. Overa potvrda o životu može se obaviti u svim filijalama Fonda, službama filijala i ispostavama, a korisniku je potrebna samo lična karta radi identifikacije. Detaljnije …
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za jul 
 25. avgust - preko tekućih računa 
 27. avgust - na kućne adrese
 27. avgust - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  jul  2. avgust
 Poljoprivredni  jul  4. avgust
 Vojni  jul  4. avgust
 Republike bivše SFRJ  jun  24. jul
PENZIONERSKE KARTICE
HIMNA REPUBLIKE SRBIJE
Kontakt Centar RFPIO
Baner lat
 
 

Glas Osiguranika

brosurenLAT