2016

Javni pozivi

Citaj mi
R. BR. NAZIV DATUM  SASTANAK 
2.  Sprovođenje određenih nabavki iz plana za 2016-tu godinu kao rezervisanih nabavki 4.4.2016. 6.4.2016.
1.  Održavanje digitalnih grafičkih mašina 13.1.2016. 18.1.2016.-novi termin 20.1.2016.

Male nabavke

Citaj mi
R.BR. BR.NABAVKE NAZIV DOKUMENTACIJA DATUM OTVARANJE

35.

37/2016 Izrada plana zaštite od požara

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

15.3.2017.

27.3.2017.

24.3.2017.

34.

20/2016 Filijala Sremska Mitrovica-usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na dogradnji potkrovlja, rekonstrukciji i adaptaciji

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

27.1.2017.

13.2.2017.

6.2.2017.

33.

36/2016 Medicinski potrošni materijal (reagensi za biohemijski aparat BT2000 plus)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori 

 

 Konkursna dokumentacija

26.12.2016.

5.1.2017.

32.

22/2016 Ispitivanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

21.12.2016.

30.12.2016.

31.

35/2016 Vršenje usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta/u fazi izvođenja radova

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

12.12.2016.

21.12.2016.

30.

34/2016 Održavanje fotokopir uređaja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

8.12.2016.

16.12.2016.

29.

33/2016 Radna uniforma i službena odeća

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

28.11.2016.

7.12.2016.

28.

28/2016 Internet, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1, 2 i 3

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

28.11.2016.

8.12.2016.

27.

32/2016 Usluge štampanja informativnog i propagandnog materijala

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1, 2 i 3

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

25.11.2016.

8.12.2016.

6.12.2016.

26.

31/2016 Oftamološki aparat

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

21.11.2016.

28.11.2016.

25.

30/2016 Održavanje sistema za video nadzor

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dikumentacija

16.11.2016.

25.11.2016.

24.

29/2016 Aplikacija za obradu podataka o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i generisanje M4 prijava

 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

10.11.2016.

18.11.2016.

23.

25/2016 Medicinski potrošni materijal (reagensi za aparat Afinion)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

9.11.2016.

18.11.2016.

22.

26/2016 Nerezervisane-univerzalne komercijalne poštanske usluge

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1 i 2

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

4.11.2016.

18.11.2016.

17.11.2016.

21.

27/2016 Sistematski pregled zaposlenih

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

28.10.2016.

4.11.2016.

20.

23/2016 Auto gume

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

25.10.2016.

3.11.2016.

19.

19/2016 Održavanje i popravka službenih vozila

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

10.10.2016.

17.10.2016.

18.

17/2016 Piće i namirnice za potrebe kafe kuhinje

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

5.10.2016.

14.10.2016.

17.

18/2016 Ugalj

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

30.9.2016.

12.10.2016.

16.

16/2016 Oglasne i informacione table

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

23.9.2016.

3.10.2016.

15.

15/2016 Bankarske usluge

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

1.9.2016.

9.9.2016.

14.

11/2016 Auto gume

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Konkursna dokumentacija-aktuelna verzija

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Konkursna dokumentacija-prethodna verzija

24.8.2016.

16.9.2016.

12.9.2016.

1.9.2016.

13.

14/2016 Hotelske usluge-seminar lekara veštaka

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

8.8.2016.

18.8.2016.

12.

9/2016 Održavanje sekačica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

5.8.2016.

16.8.2016.

11.

13/2016 Održavanje i popravka službenih vozila, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 2

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 1

 

 Konkursna dokumentacija

29.7.2016.

9.8.2016.

10.

10/2016 Rezervni delovi za računare

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

26.7.2016.

9.8.2016.

9.

12/2016 Medicinski potrošni materijal

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

8.7.2016.

18.7.2016.

8.

7/2016 Magnetni mediji

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

14.6.2016.

22.6.2016.

7.

5/2016 Štampanje lista „Glas osiguranika”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Коnkursna dokumentacijа

3.6.2016.

14.6.2016.

6.

6/2016 Održavanje i popravka službenih vozila
 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 7

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 8

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 5

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 6

 

 Obaveštenje o zaključenon ugovoru-partija 1

 

 Odluka o obustavi postupka-partije 5 i 8

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

25.5.2016.

7.6.2016.

3.6.2016.

5.

8/2016 Medicinski potrošni materijal

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

25.5.2016.

6.6.2016.

4.

3/2016 Mehanografske koverte

 Odluka o izmeni ugovora o kupoprodaji mehanografskih koverata 

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

20.5.2016

31.5.2016.

3.

4/2016 Prevoz zaposlenih u filijali Sremska Mitrovica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

4.5.2016.

13.5.2016.

2.

2/2016 Osiguranje zaposlenih

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

12.4.2016.

20.4.2016.

1.

1/2016  Osiguranje vozila-KASKO 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija 

11.4.2016.

20.4.2016.

Velike nabavke

Citaj mi
R.
BR.
BR.
NABAVKE
NAZIV
DOKUMENTACIJA
DATUM
OTVARANJE

110.

114/2016  Održavanje medicinske opreme-Rendgen aparat-održavanje pratećih AGFA aparata uz rendgen aparat

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

27.3.2017. 26.4.2017.

109.

118/2016  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Održavanje softvera „Lotus”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 1.3.2017. 9.3.2017. 

108.

119/2016

 Lož ulje

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

28.2.2017. 31.3.2017.

107.

116/2016

 Održavanje protivpožarnih centrala i protivpožarnih sistema za automatsku dojavu požara „Simens”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

28.2.2017. 31.3.2017.

106.

120/2016

 Održavanje sistema za klimatizaciju

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

10.2.2017. 13.3.2017.

105.

110/2016

 Održavanje centralnih sistema za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju u RF PIO, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovorа-partija 1, 2 i 3

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

2.2.2017. 3.3.2017.

104.

112/2016

 Održavanje medicinske opreme-ultrazvuk

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

2.2.2017. 6.3.2017.

103.

121/2016

 Gotovinska isplata penzija

 Pension cash payment

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

27.1.2017. 3.3.2017.

102.

109/2016  Usluge popravke i održavanja medicinske opreme, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 1 i 2

 

 Konkursna dokumentacija

27.1.2017. 27.2.2017.

101.

117/2016  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Održavanje softvera „Agens”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

19.1.2017.  24.1.2017. 

100.

115/2016  Održavanje objekatа RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

6.1.2017. 7.2.2017.

99.

111/2016  Održavanje dizel agregata

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1 i 2

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

28.12.2016. 30.1.2017.

98.

89/2016  Održavanje Alpha servera

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

20.12.2016. 20.1.2017.

97.

84/2016  Održavanje lifta-platforme za invalidna lica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

19.12.2016. 19.1.2017.

96.

99/2016  Tehnička podrška HP Data Protector

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

19.12.2016.  19.1.2017. 

95.

93/2016  Održavanje medicinske opreme-kardiologija

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

14.12.2016. 16.1.2017.

94.

113/2016  Održavanje higijene u zgradi-usluga čišćenja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija-aktuelno

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija-prethodna verzija

12.12.2016.

14.3.2017.

10.3.2017.

11.1.2017.

93.

72/2016  Izrada stručne analize i zapisnika o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

 Obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

30.11.2016. 30.12.2016.

92.

104/2016  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih-elektronski paket propisa „Paragraf lex”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

30.11.2016. 9.12.2016.

91.

103/2016  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih-časopis „Privredni savetnik”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 30.11.2016. 8.12.2016. 

90.

102/2016  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih-časopis „Računovodstvo” i „Računovodstvena praksa”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

30.11.2016.  9.12.2016. 

89.

100/2016  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih-časopis „Informator” i „Informator + PDV”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 30.11.2016. 8.12.2016. 

88.

101/2016  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih-časopis „Pravni informator” i „Bilten sudske prakse VKS”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

30.11.2016.  8.12.2016. 

87.

105/2016  Proširenje Alpha servera i pratećih sistema

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

30.11.2016. 30.12.2016.

86.

107/2016  Održavanje i tehnička podrška za IBM softver

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

29.11.2016. 30.12.2016.

85.

80/2016  Održavanje PP aparata, hidranata i panik rasvete

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

29.11.2016. 29.12.2016.

84.

92/2016  Tabuliri

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

28.11.2016. 29.12.2016.

83.

97/2016  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Terenska oprema za Odeljenje za funkcionalnu dijagnostiku, po partijama

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 3

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 1

 

 Odluka o obustavi postupka-partije 1, 2 i 3

 

 Konkursna dokumentacija

 28.11.2016. 2.12.2016. 

82.

83/2016  Održavanje skenera

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

25.11.2016. 26.12.2016.

81.

98/2016  Održavanje storidž uređaja Natapp

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

25.11.2016. 26.12.2016.

80.

90/2016  Nabavka i instaliranje sistema za upravljanje redovima u objektu Filijale Beograd

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

23.11.2016.

27.12.2016.

23.12.2016.

79.

75/2016  Tehnička podrška za softver SUSE Linux

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

17.11.2016. 19.12.2016.

78.

78/2016  Investiciono održavanje objekata RF PIO-sanacija čilera u filijali Pančevo

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

15.11.2016. 16.12.2016.

77.

65/2016  Tehnička podrška-elektronski, internet i web servisi

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

14.11.2016. 15.12.2016.

76.

86/2016  Tehnička podrška za softver Jedinstvena prijava

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Оdluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

14.11.2016. 14.12.2016.

75.

94/2016  Nabavka vozila, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1 i 2

 

 Konkursna dokumentacija

10.11.2016. 10.12.2016.

74.

95/2016  Licence „VMware”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

9.11.2016. 9.12.2016.

73.

67/2016  Konsultantska usluga izrade projektne dokumentacije i realizacije projekta za nadogradnju microsoft ad-a i exchange-a kao i optimizacija web servisa

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

8.11.2016.

13.12.2016.

9.12.2016.

72.

91/2016  Računarska oprema

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

4.11.2016. 5.12.2016.

71.

76/2016  Tehnička podrška Micro Focus COBOL

 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

4.11.2016.

12.12.2016.

6.12.2016.

70.

82/2016  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Nerezervisane-univerzalne komercijalne poštanske usluge

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

4.11.2016. 17.11.2016.

69.

66/2016

 Održavanje servera-Fujitsu

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

4.11.2016. 6.12.2016.

68.

79/2016

 Nameštaj od metala

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

3.11.2016. 5.12.2016.

67.

68/2016 

 Održavanje servera-HP

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

3.11.2016. 5.12.2016.

66.

53/2016

 Klima uređaji

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

2.11.2016.

7.12.2016.

2.12.2016.

65.

85/2016

 Osiguranje ostale imovine

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

1.11.2016. 1.12.2016.

64.

69/2016

 Održavanje storidž uređaja-HP

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

25.10.2016. 25.11.2016.

63.

73/2016

 Toneri, riboni razni

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

25.10.2016.

28.11.2016.

25.11.2016.

62.

21/2016

 Softver za bekap virtuelnih mašina

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

24.10.2016. 25.11.2016.

61.

81/2016

 Toneri za štampače marke "HP"

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

19.10.2016.

21.11.2016.

18.11.2016.

60.

11/2016

 Matrični štampači

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

13.10.2016. 15.11.2016.

59.

70/2016

 Održavanje UPS uređaja, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1, 2 i 3

 

 Konkursna dokumentacija

13.10.2016. 14.11.2016.

58.

55/2016

 Održavanje dizel agregata, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

11.10.2016. 10.11.2016.

57.

59/2016

 Održavanje linijskih štampača

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

6.10.2016. 7.11.2016.

56.

57/2016

 Licence Delphi

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

5.10.2016.

16.11.2016.

7.11.2016.

55.

71/2016

 Usluge prevođenja

 Obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

29.9.2016. 31.10.2016.

54.

74/2016

 Potrošni kancelarijski materijal i štampani obrasci

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Odluka o oglašavanju odluke o dodeli ugovora ništavom

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

28.9.2016.

9.11.2016.

8.11.2016.

7.11.2016.

4.11.2016.

1.11.2016.

28.10.2016.

53.

63/2016

 Nabavka UPS uređaja, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1 i 2

 

 Konkursna dokumentacija

27.9.2016. 27.10.2016.

52.

54/2016

 Održavanje računarske opreme, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partije 1 i 2

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 1 i 2

 

 Konkursna dokumentacija

19.9.2016. 20.10.2016.

51.

58/2016

 Radovi na dogradnji potkrovlja, rekonstrukciji i adaptaciji objekta-Filijala Sremska Mitrovica

 Odluka o izmeni ugovora

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

5.9.2016. 6.10.2016.

50.

62/2016

 Održavanje higijene u zgradi-usluge čišćenja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

1.9.2016. 30.9.2016.

49.

56/2016

 Licence za antivirusne programe

 Obaveštenje o zaljučenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

29.8.2016. 29.9.2016.

48.

38/2016

 Održavanje klima sistema

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

17.8.2016. 19.9.2016.

47.

51/2016

 Održavanje medicinske opreme-Rendgen aparat

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

12.8.2016. 14.9.2016.

46.

39/2016

 Održavanje klima uređaja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

12.8.2016. 13.9.2016.

45.

49/2016

 Stolice

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

11.8.2016. 12.9.2016.

44.

37/2016

 Održavanje grafičkih mašina

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

10.8.2016. 12.9.2016.

43.

52/2016

 Izrada projektne dokumentacije objekata RF PIO-projekti sanacije, rekonstrukcije i adaptacije objekata

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

8.8.2016. 8.9.2016.

42.

44/2016

 Nabavka oftamološkog aparata

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

1.8.2016.

7.9.2016.

1.9.2016.

41.

48/2016

 Terenska oprema za Odeljenje za funkcionalnu dijagnostiku, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partije 1, 2 i 3

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partije 4,5,6

 

 Odluka o obustavi postupka-partije 4,5,6

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1,2,3

 

 Pitanja i odgovori 

 

 Konkursna dokumentacija

29.7.2016. 30.8.2016.

40.

36/2016

 Održavanje centralnih sistema za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju u RF PIO, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 6

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 5

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 3

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 3 

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1,2,4,5,6

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

29.7.2016. 30.8.2016.

39.

50/2016

 Toneri „Brother”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

28.7.2016. 29.8.2016.

38.

17/2016  Nabavka i proširenje servera, storidž uređaja i svičeva-po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

22.7.2016. 23.8.2016.

37.

22/2016  Licence „AutoCad”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

22.7.2016. 22.8.2016.

36.

43/2016  Papirna konfekcija

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

15.7.2016. 16.8.2016.

35.

27/2016  Portabilni ultrazvučni aparat sa tri sonde

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

15.7.2016.

17.8.2016.

34.

34/2016  Održavanje medicinske opreme-oftamologija (aparat Zeiss)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodelu ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

14.7.2016.

15.8.2016.

33.

41/2016  Gorivo (benzin i dizel)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija-aktuelna verzija

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija-prethodna verzija

13.7.2016.

15.8.2016.

32.

29/2016   Komunikaciona oprema

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija-aktuelna verzija

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija-prethodna verzija

12.7.2016. 

22.8.2016.

12.8.2016. 

31.

40/2016  Održavanje Storidž uređaja Netapp

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

  Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

12.7.2016. 

15.8.2016. 

30.

12/2016  Održavanje skenera

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

12.7.2016.

12.8.2016.

29.

46/2016    Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Dodatni radovi na sanaciji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata Direkcije fonda

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 12.7.2016.

18.7.2016. 

28.

45/2016  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Dodatna usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na sanaciji, rekonstrukciji i adaptaciji

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 12.7.2016.

18.7.2016. 

27.

47/2016  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Održavanje softvera za Kontakt centar

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

7.7.2016. 

11.7.2016. 

26.

26/2016  Aparat za ultrazvuk

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

7.7.2016.

8.8.2016.

25.

42/2016  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Licence za korišćenje softvera „IBM”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

5.7.2016. 

5.8.2016. 

24.

23/2016

 Nabavka licenci Adobe

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

5.7.2016.

5.8.2016.

23.

33/2016

 Softverska nadogradnja mikrofilmskog čitača/skenera

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

1.7.2016.

1.8.2016.

22.

31/2016

 Održavanje liftova

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

24.6.2016

25.7.2016

21.

35/2016

 Održavanje labaratorijske opreme - pulmologija

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija 

24.6.2016.

25.7.2016.

20.

32/2016

 Održavanje objekata RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

24.6.2016.

25.7.2016.

19.

16/2016

 Održavanje storage uređaja Fujitsu 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

24.6.2016.

25.7.2016.

18.

20/2016

 Održavanje laserskih štampača

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

21.6.2016.

22.7.2016.

17.

28/2016

 Audimetar

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

15.6.2016.

18.7.2016.

16.

19/2016

 Tehnička podrška za softver „Oracle”

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

14.6.2016.

15.7.2016.

15.

18/2016

 Usluge mobilne telefonije

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

10.6.2016.

12.7.2016.

14.

24/2016

 Materijal za higijenu

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

8.6.2016.

11.7.2016.

13.

15/2016

 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih „IPC”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

3.6.2016.

14.6.2016.

12.

10/2016

 Linijski štampač

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

3.6.2016.

5.7.2016.

11.

8/2016

 Održavanje protivpožarnih centrala i sistema za automatsku dojavu i gašenje požara

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

31.5.2016.

1.7.2016

10.

7/2016

 Održavanje matričnih i linijskih štampača

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 2

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 1

 

 Konkursna dokumentacija

26.5.2016.

27.6.2016.

9.

4/2016

 Fascikle i registratori

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

20.5.2016.

21.6.2016.

8.

25/2016

 Održavanje „IBM” opreme 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

17.5.2016.

17.6.2016.

7.

9/2016

 Оdržavanje klima uređaja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

16.5.2016.

16.6.2016.

6.

6/2016

 Održavanje mikrofilmske opreme

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

11.5.2016.

13.6.2016.

5.

3/2016

 Toneri za štampače marke „Lexmark”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

11.5.2016.

13.6.2016.

4.

14/2016

 Usluga fiksne telefonije i ostale usluge komunikacije

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

28.4.2016.

30.5.2016.

3.

2/2016

 Održavanje i servisiranje telefonske centrale, instalacija i aparata

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

21.4.2016.

23.5.2016.

2.

5/2016

 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda:Zaštita imovine-obezbeđenje poslovnog prostora

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

11.4.2016.

14.4.2016.

1.

1/2016

 Zaštita imovine-obezbeđenje poslovnog prostora

 Odluka o izmeni ugovora o zaštiti imovine

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

11.4.2016.

12.5.2016.

Prethodna obaveštenja

Citaj mi
 R. BR.   NAZIV   DATUM   JAVNI POZIV 
1. Dobra 11. 2. 2015. Tokom marta
2. Radovi 11. 2. 2015. Tokom aprila
3.  Usluge  11. 2. 2015.   Tokom septembra

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi