2018

Javne nabavke male vrednosti

Citaj mi
R.BR. BR.NABAVKE NAZIV DOKUMENTACIJA DATUM OTVARANJE

34.

38/2018 Medicinski potrošni materijal, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

21.1.2019.

1.2.2019.

33.

37/2018 Ostale usluge štampanja informativnog i propagadnog materijala

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 1

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 2 i 3

 

 Konkursna dokumentacija

14.12.2018.

24.12.2018.

32.

36/2018 Rezervni delovi za računare

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

5.12.2018.

17.12.2018.

13.12.2018.

31.

29/2018 Gasni analizator

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

29.11.2018.

7.12.2018.

30.

34/2018 Magnetni mediji

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

29.11.2018.

11.12.2018.

29.

35/2018 Auto gume

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

28.11.2018.

6.12.2018.

28.

33/2018 Ugalj

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

30.10.2018.

8.11.2018.

27.

32/2018 Materijal za higijenu, po partijama 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

29.10.2018.

6.11.2018.

26.

31/2018 Medicinski potrošni materijal

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

24.10.2018.

2.11.2018.

25.

22/2018 Venecijaneri i trakaste zavese

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

23.10.2018.

31.10.2018.

24.

20/2018 Održavanje sistema video nadzora

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

16.10.2018.

24.10.2018.

23.

28/2018 Sistematski pregled zaposlenih

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

16.10.2018.

24.10.2018.

22.

26/2018 Redizajn internet sajta www.pio.rs

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

12.10.2018.

22.10.2018.

21.

25/2018 Rezervni delovi za računare

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

12.10.2018.

22.10.2018.

20.

23/2018 Ugalj

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

3.10.2018.

12.10.2018.

19.

24/2018 Stolice

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

28.9.2018.

8.10.2018.

18.

15/2018 Održavanje sekačica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

25.9.2018.

3.10.2018.

17.

21/2018 Medicinski potrošni materijal

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

24.9.2018.

2.10.2018.

16.

19/2018 Usluge prevođenja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

 

 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

21.9.2018.

4.10.2018.

1.10.2018.

15.

8/2018 Zamena sadržaja zidnih apoteka

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

7.9.2018.

17.9.2018.

14.

17/2018 Oglasne i informacione table

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

31.8.2018.

10.9.2018.

13.

11/2018 Održavanje liftova

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

24.8.2018.

3.9.2018.

12.

9/2018 Redizajn internet sajta www.pio.rs

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 1

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 2

 

 Konkursna dokumentacija

17.8.2018.

27.8.2018.

11.

18/2018 Seminar lekara veštaka

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

8.8.2018.

20.8.2018.

17.8.2018.

15.8.2018.

10.

12/2018  Rekorder za krvni pritisak

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

3.8.2018.

13.8.2018.

9.

13/2018 EKG holter rekorder

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

3.8.2018.

14.8.2018.

8.

10/2018 Održavanje lifta-platforme za invalidna lica 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

17.7.2018.

25.7.2018.

7.

14/2018 Sredstva i oprema civilne zaštite

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

10.7.2018.

19.7.2018.

6.

6/2018 Štampanje lista „Glas osiguranika”

 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 8.6.2018.

18.6.2018. 

5.

7/2018 Piće i namirnice za potrebe kafe kuhinje

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

24.5.2018.

6.6.2018.

1.6.2018.

4.

4/2018 Osiguranje vozila-kasko osiguranje

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

8.5.2018.

16.5.2018.

3.

3/2018 Prevoz zaposlenih u Filijali Sremska Mitrovica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora 

 

 Konkursna dokumentacija

4.5.2018.

14.5.2018.

2.

2/2018 Osiguranje zaposlenih

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

20.4.2018.

30.4.2018.

1.

1/2018 Mehanografski koverti

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

28.3.2018.

5.4.2018.

Velike nabavke

Citaj mi
R.
BR.
BR.
NABAVKE
NAZIV
DOKUMENTACIJA
DATUM
OTVARANJE

120.

119/2018  Aplikacija za elektronsko formiranje prijava M-UN i M-4UN

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

5.4.2019. 6.5.2019.

119.

118/2018  Održavanje klima sistema

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

28.2.2019. 1.4.2019.

118.

114/2018  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Filijala Sremska Mitrovica - usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja nepredviđenih radova na dogradnji potkrovlja, rekonstrukciji i adaptaciji objekta

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

26.2.2019. 6.3.2019. 

117.

113/2018  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Filijala Sremska Mitrovica - izvođenje nepredviđenih radova na dogradnji potkrovlja, rekonstrukciji i adaptaciji objekta

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Odluka o poništenju odluke o dodeli ugovora

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

26.2.2019. 6.3.2019. 

116.

104/2018  Održavanje stabilnog sistema dojave požara „Simens”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

18.2.2019. 20.3.2019.

115.

111/2018  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Održavanje softvera „Lotus“Održavanje softvera „Lotus“

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 13.2.2019. 21.2.2019. 

114.

106/2018  Održavanje medicinske opreme – oftalmologija (aparat Zeiss)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija-aktuelna verzija

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija-stara verzija

13.2.2019.

25.3.2019.

15.3.2019.

113.

110/2018  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Održavanje softvera „Agens“

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

1.2.2019. 8.2.2019.

112.

120/2018  Održavanje linijskih štampača

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

1.2.2019. 4.3.2019.

111.

124/2018  Održavanje storidž uređaja „HP“

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

1.2.2019. 4.3.2019.

110.

125/2018  Održavanje storidž uređaja NetApp – NetApp FAS8020

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

31.1.2019. 4.3.2019.

109.

123/2018  Održavanje servera HP

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

30.1.2019. 1.3.2019.

108.

109/2018  Održavanje dizel agregata, podeljeno po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 2

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1, 3 i 4

 

 Konkursna dokumentacija

29.1.2019. 1.3.2019.

107.

122/2018  Održavanje Alpha servera

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

29.1.2019. 28.2.2019.

106.

117/2018  Održavanje skenera

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 29.1.2019. 28.2.2019. 

105.

107/2018  Sistem za uspostavljanje komunikacije između pametne (smart card) kartice i korisničkih aplikacija

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

25.1.2019. 25.2.2019.

104.

116/2018  Izgradnja i investiciono održavanje objekata RF PIO - Usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na ugradnji sistema tehničke zaštite u objektima RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 25.1.2019. 26.2.2019. 

103.

103/2018

 Usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na adaptaciji Filijale Ćuprija

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

21.1.2019. 21.2.2019.

102.

105/2018

 Održavanje centralnih sistema za klimatizaciju u objektima RF PIO, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partije 1, 2, 3 i 4

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

17.1.2019. 18.2.2019.

101.

112/2018

 Pension cash payment

 Gotovinska isplata penzija

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 17.1.2019. 22.2.2019. 

100.

121/2018  Održavanje centralnih sistema za klimatizaciju za Filijalu Užice

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

15.1.2019. 29.1.2019.

99.

115/2018  Izrada strategije ljudskim resursima

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

31.12.2018. 30.1.2019.

98.

97/2018  Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekta Filijale Ćuprija

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

28.12.2018.

8.2.2019.

5.2.2019.

29.1.2019.

97.

80/2018  Kontrola i održavanje PP aparata, hidranata, hidrocila i sigurnosne (panik) rasvete

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

28.12.2018. 28.1.2019.

96.

108/2018  Održavanje medicinske opreme-rendgen aparata

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

26.12.2018. 8.1.2019.

95.

99/2018  Usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na mašinskim instalacijama i instalacijama jake i slabe struje u objektu Filijale Sremska Mitrovica

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

25.12.2018. 24.1.2019.

94.

92/2018  Održavanje klima uređaja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

20.12.2018. 21.1.2019.

93.

101/2018  Održavanje i tehnička podrška za IBM softver

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

19.12.2018. 18.1.2019.

92.

100/2018  Tehnička podrška HP Data Protector

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o doeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

12.12.2018. 11.1.2019.

91.

102/2018  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanje poziva za podnošenje ponuda-Dodatna usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja nepredviđenih radova na adaptaciji prizemlja objekta Direkcije RF PIO 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija 

12.12.2018. 18.12.2018.

90.

62/2018  Potrošni kancelarijski materijal i štampani obrasci

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

12.12.2018. 11.1.2019.

89.

84/2018  Tehnička podrška „DMS”

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

5.12.2018. 8.1.2019.

88.

95/2018  Izvođenje radova na ugradnji sistema tehničke zaštite u objektima RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

4.12.2018. 4.1.2019.

87.

87/2018  Izvođenje radova na mašinskim instalacijama i instalacijama jake i slabe struje u objektu filijale u Sremskoj Mitrovici

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

30.11.2018. 31.12.2018.

86.

90/2018  Održavanje računarske opreme, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partije 1 i 2

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

30.11.2018. 3.1.2019.

85.

83/2018  Tehnička podrška Jedinstvena prijava

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

29.11.2018. 31.12.2018.

84.

98/2018  Notice about institution of the negotiation procedure without invitation for submission of tenders-Construction works on the building of Novi Sad branch office

 

 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Izvođenje radova na izgradnji objekta Filijale Novi Sad

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-SRB.

 

 The notification on the extension of tender submmision deadline

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-SRB.

 

 The notification on the extension of tender submmision deadline

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

29.11.2018.

27.12.2018.

20.12.2018.

13.12.2018.

83.

59/2018  Održavanje laserskih štampača

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

27.11.2018. 27.12.2018.

82.

60/2018  Toneri i riboni razni

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

27.11.2018. 28.12.2018.

81.

91/2018  Treninzi medijskih javnih nastupa

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija-aktuelna verzija

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija-stara verzija

27.11.2018.

14.1.2019.

28.12.2018.

80.

96/2018  Održavanje UPS, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1, 2 i 3

 

 Konkursna dokumentacija

27.11.2018.

27.12.2018.

79.

93/2018  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Cekos informator i Cekos informator+PDV

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

23.11.2018.

3.12.2018.

30.11.2018.

78.

94/2018  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih-„Privredni savetnik”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 22.11.2018.

27.11.2018. 

77.

68/2018

 Održavanje sistema PP dojave u objektima RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

20.11.2018.

20.12.2018.

76.

85/2018

 Tehnička podrška za Oracle proizvode

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

16.11.2018.

17.12.2018. 

75.

88/2018

 Odrzavanje servera Fujitsu

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

16.11.2018.

17.12.2018. 

74.

86/2018

 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Dodatna usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja nepredviđenih radova na adaptaciji prizemlja objekta Direkcije RF PIO

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

13.11.2018.

23.11.2018.

73.

81/2018

 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Izvođenje nepredviđenih radova na adaptaciji prizemlja objekta Direkcije RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

13.11.2018.

23.11.2018.

72.

82/2018

 Aktivna komunikaciona oprema

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovorа-partije 1, 2 i 3

 

 Konkursna dokumentacija

9.11.2018.

10.12.2018.

71.

61/2018

 Tabuliri

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

7.11.2018.

10.12.2018.

70.

16/2018

 Koverte S7 i S8 po ZUP

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

7.11.2018.

7.12.2018.

69.

89/2018

 Održavanje i popravke službenih vozila, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 1,2

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

2.11.2018.

3.12.2018.

68.

64/2018

 Održavanje grafičkih mašina

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

30.10.2018.

30.11.2018.

67.

58/2018

 Softver za kadrovsku evidenciju

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

30.10.2018.

4.12.2018.

29.11.2018.

66,

75/2018

 Računarska oprema, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

25.10.2018.

26.11.2018.

65.

72/2018

 Nabavka servera i diskova, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

24.10.2018.

23.11.2018.

64.

66/2018

 Оdržavanje centralnih sistema za klimatizacijuu RF PIO, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 5

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Оbaveštenje o obustavi postupka-partija 6 

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 6

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 1,2,3,4,5

 

 Konkursna dokumentacija

24.10.2018.

23.11.2018.

63.

38/2018

 Usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova objekta Filijala Novi Sad

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

23.10.2018.

22.11.2018.

62.

77/2018

 Održavanje mikrofilmske opreme

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

18.10.2018.

19.11.2018.

61.

76/2018

 Laptop računari

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 4

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2

 

 Odluka o obustavi postupka-partije 2 i 4

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1 i 3

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

17.102018.

16.11.2018.

60.

51/2018

 Održavanje medicinske opreme-kardiologija - Schiller

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

17.10.2018.

16.11.2018.

59.

69/2018

 Licence za Softver za bekap virtuelnih mašina

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

16.10.2018.

15.11.2018.

58.

74/2018

 Tehnička podrška za Softver za bekap virtuelnih mašina

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

16.10.2018.

15.11.2018.

57.

44/2018

 Održavanje medicinske opreme-rendgen aparat

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 2

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 1

 

 Konkursna dokumentacija

16.10.2018.

16.11.2018.

56.

65/2018

 Nameštaj od metala

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

16.10.2018.

14.11.2018.

55.

73/2018

 ABBYY FineReader 14 Corporate

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

12.10.2018.

13.11.2018.

54.

45/2018

  Instalacija novog VM Ware okruženja za virtualizaciju servera i mreže sa pratećim alatima za upravljanje,migracijom postojećeg okruženja u novo, održavanjem i zvaničnom obukom

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Konkursna dokumentacija

11.10.2018.

13.11.2018.

12.11.2018.

53.

56/2018

 Aplikacija za elektronsko formiranje prijava M4

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

10.10.2018.

9.11.2018.

52.

78/2018

 Održavanje medicinske opreme-ultrazvuk

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

10.10.2018.

19.10.2018.

51.

79/2018

 Tehnička podrška SUSE Linux

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

10.10.2018.

9.11.2018.

50.

67/2018

 Održavanje storidž uređaja Fujtsu-FUJITSU DX 500S3

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

9.10.2018.

9.11.2018.

49.

70/2018

 MF čitači/skeneri

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

9.10.2018.

8.11.2018.

48.

71/2018

 Skeneri/mobilni skeneri

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obavešenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

8.10.2018.

9.11.2018.

47.

57/2018

 Licence Adobe

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

8.10.2018.

8.11.2018.

46.

55/2018

 Aplikacija za podršku rada u matičnoj evidenciji osiguranika

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Konkursna dokumentacija

4.10.2018.

15.10.2018

45.

37/2018

 Izvođenje radova na izgradnji objekta filijale Novi Sad

 

 Construction works and construction of the building of Novi Sad branch office

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi otvorenog postupka

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

4.10.2018.

14.11.2018.

8.11.2018.

44.

48/2018  Osiguranje ostale i dugoročne imovine

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

2.10.2018.

1.11.2018.

43.

49/2018  Održavanje storidž uređaja NetApp

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

27.9.2018.

29.10.2018.

42.

54/2018  Održavanje i servisiranje telefonske centrale, instalacija i aparata

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

27.9.2018.

5.10.2018.

4.10.2018.

41.

52/2018  Licence za AutoCAD

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

25.9.2018.

25.10.2018.

40.

50/2018  Održavanje i popravke službenih vozila

 Odluka o izmeni ugovora-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 6

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 5

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

 

 Odluka o obustavi ugovora-partija 1 i 2

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 3, 4, 5 i 6

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

17.9.2018.

27.9.2018.

17.10.2018.

39.

41/2018  Održavanje komunikacione mreže

 Obaveštenje o zaključenom ugvoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

17.9.2018.

18.10.2018.

38.

47/2018  Nabavka servera i diskova

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmana konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacija

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

17.9.2018.

23.10.2018.

19.10.2018.

18.10.2018.

37.

13/2018  Izrada stručnih analiza i zapisnika o radnim mestima u postupku utvrđivanja radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

12.09.2018.

12.10.2018.

36.

32/2018  Održavanje matričnih štampača

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

7.9.2018.

9.10.2018.

35.

5/2018  Usluga zaštite imovine-obezbeđivanje poslovnog prostora

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

6.9.2018.

8.10.2018.

34.

43/2018  Stručna savetovanja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

6.9.2018.

8.10.2018.

33.

39/2018  Održavanje klima sistema

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

3.9.2018.

3.10.2018.

32.

24/2018  Tehnička podrška za Oracle bazu 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

30.8.2018.

1.10.2018.

31.

36/2018  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Održavanje softvera za Kontakt centar

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

28.8.2018.

31.8.2018.

30.

26/2018  Nadogradnja "Medilong Darwin 2 Office" paketa na "Medilong Darwin 2 Professional"

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

22.8.2018.

21.9.2018.

29.

46/2018  Održavanje storidž uređaja NetApp

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

22.8.2018.

21.9.2018.

28.

42/2018  Održavanje higijene u zgradi-usluge čišćenja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

22.8.2018.

20.9.2018.

27.

31/2018  Licence za antivirusne softvere

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

17.8.2018.

18.9.2018.

26.

40/2018  Održavanje klima uređaja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

10.8.2018.

10.9.2018.

25.

29/2018  Održavanje storidž uređaja Fujitsu-Fujitsu DX8400

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

10.8.2018.

10.9.2018.

24.

28/2018  Održavanje medinciske opreme-Ultrazvuk

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

31.7.2018. 

30.8.2018. 

23.

34/2018  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje pounda-Licence za korišćenje softvera-„IBM”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

27.7.2018. 

27.8.2018. 

22.

35/2018  Usluge migracije podataka sa Alpha servera na novu platformu

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

24.7.2018.

3.8.2018. 

21.

27/2018  Mikrofilmovanje dokumenata

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitananja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

13.7.2018.

15.8.2018.

20.

23/2018  Softverske licence: PHPStrom, DevExpress components, Navicat premium DB admin tool, SoftPerfect Network Scanner

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

11.7.2018. 

 13.8.2018. 

19.

25/2018  Održavanje  i servisiranje telefonske centrale, instalacija i aparata

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

5.7.2018.

7.8.2018.

18.

19/2018  Licence za Firewall uređaje

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

4.7.2018.

6.8.2018.

17.

22/2018  Održavanje storiđž uređaja NetApp 

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

21.6.2018.

23.7.2018.

16.

21/2018  Izvođenje radova na sanaciji krova na objektu RF PIO - Zlatibor, Čigota

 Odluka o izmeni ugovora

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

19.6.2018.

20.7.2018.

15.

18/2018  ABBYY FineReader 14 Corporate /concurrent/ volume za deset simultanih korisnika

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

13.6.2018.

16.7.2018.

14.

20/2018  Licence za SolarWinds Web Help Desk, SolarWinds DameWare Remote Support i SolarWinds DameWare Mini Remote Control

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

12.6.2018.

12.7.2018.

13.

15/2018  Održavanje objekata RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

11.6.2018.

11.7.2018.

12.

11/2018  Održavanje i popravke službenih vozila

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 6

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 8

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 7

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 5

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 4

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 3

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 1

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 1,3,4,5,7,8

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 2 i 6

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

6.6.2018.

6.7.2018. 

11.

12/2018  Usluga mobilne telefonije

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

 

 Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

23.5.2018.

9.7.2018.

22.6.2018.

10.

10/2018  Aktivna komunikaciona oprema-svičevi za Direkciju i Filijalu Beograd

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

22.5.2018.

22.6.2018.

9.

14/2018  Održavanje „IBM” opreme

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

18.5.2018.

18.6.2018.

8.

6/2018  Fascikle i registratori

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

17.5.2018.

18.6.2018.

7.

8/2018  Toneri za štampače marke Lexmark

 Odluka o izmeni ugovora

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovora

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

7.5.2018.

8.6.2018.

6.

7/2018  Održavanje fotokopir uređaja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

3.5.2018.

4.6.2018.

5.

1/2018  Usluga migracije podataka sa Alpha servera na novu platformu

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

27.4.2018.

28.5.2018.

4.

2/2018  Materijal za higijenu

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

27.4.2018.

28.5.2018.

3.

4/2018  Papirna konfekcija

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

27.4.2018.

29.5.2018.

2.

9/2018  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje pounda-Nadzorno ocenjivanje implementacije i primene ISO standarda u RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

24.4.2018.

27.4.2018.

1.

3/2018

 Toneri za štampače marke „Brother”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

12.4.2018.

14.5.2018.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi