Javne nabavke male vrednosti

Citaj mi
R.BR. BR.NABAVKE NAZIV DOKUMENTACIJA DATUM OTVARANJE

34.

38/2018 Medicinski potrošni materijal, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

21.1.2019.

1.2.2019.

33.

37/2018 Ostale usluge štampanja informativnog i propagadnog materijala

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 1

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 2 i 3

 

 Konkursna dokumentacija

14.12.2018.

24.12.2018.

32.

36/2018 Rezervni delovi za računare

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

5.12.2018.

17.12.2018.

13.12.2018.

31.

29/2018 Gasni analizator

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

29.11.2018.

7.12.2018.

30.

34/2018 Magnetni mediji

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

29.11.2018.

11.12.2018.

29.

35/2018 Auto gume

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

28.11.2018.

6.12.2018.

28.

33/2018 Ugalj

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

30.10.2018.

8.11.2018.

27.

32/2018 Materijal za higijenu, po partijama 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

29.10.2018.

6.11.2018.

26.

31/2018 Medicinski potrošni materijal

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

24.10.2018.

2.11.2018.

25.

22/2018 Venecijaneri i trakaste zavese

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

23.10.2018.

31.10.2018.

24.

20/2018 Održavanje sistema video nadzora

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

16.10.2018.

24.10.2018.

23.

28/2018 Sistematski pregled zaposlenih

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

16.10.2018.

24.10.2018.

22.

26/2018 Redizajn internet sajta www.pio.rs

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

12.10.2018.

22.10.2018.

21.

25/2018 Rezervni delovi za računare

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

12.10.2018.

22.10.2018.

20.

23/2018 Ugalj

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

3.10.2018.

12.10.2018.

19.

24/2018 Stolice

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

28.9.2018.

8.10.2018.

18.

15/2018 Održavanje sekačica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

25.9.2018.

3.10.2018.

17.

21/2018 Medicinski potrošni materijal

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

24.9.2018.

2.10.2018.

16.

19/2018 Usluge prevođenja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

 

 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

21.9.2018.

4.10.2018.

1.10.2018.

15.

8/2018 Zamena sadržaja zidnih apoteka

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

7.9.2018.

17.9.2018.

14.

17/2018 Oglasne i informacione table

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

31.8.2018.

10.9.2018.

13.

11/2018 Održavanje liftova

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

24.8.2018.

3.9.2018.

12.

9/2018 Redizajn internet sajta www.pio.rs

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 1

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 2

 

 Konkursna dokumentacija

17.8.2018.

27.8.2018.

11.

18/2018 Seminar lekara veštaka

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

8.8.2018.

20.8.2018.

17.8.2018.

15.8.2018.

10.

12/2018  Rekorder za krvni pritisak

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

3.8.2018.

13.8.2018.

9.

13/2018 EKG holter rekorder

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

3.8.2018.

14.8.2018.

8.

10/2018 Održavanje lifta-platforme za invalidna lica 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

17.7.2018.

25.7.2018.

7.

14/2018 Sredstva i oprema civilne zaštite

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

10.7.2018.

19.7.2018.

6.

6/2018 Štampanje lista „Glas osiguranika”

 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 8.6.2018.

18.6.2018. 

5.

7/2018 Piće i namirnice za potrebe kafe kuhinje

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

24.5.2018.

6.6.2018.

1.6.2018.

4.

4/2018 Osiguranje vozila-kasko osiguranje

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

8.5.2018.

16.5.2018.

3.

3/2018 Prevoz zaposlenih u Filijali Sremska Mitrovica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora 

 

 Konkursna dokumentacija

4.5.2018.

14.5.2018.

2.

2/2018 Osiguranje zaposlenih

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

20.4.2018.

30.4.2018.

1.

1/2018 Mehanografski koverti

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

28.3.2018.

5.4.2018.