Javne nabavke male vrednosti

Citaj mi
R.BR. BR.NABAVKE NAZIV DOKUMENTACIJA DATUM OTVARANJE

33.

32/219  Sistematski pregled zaposlenih

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

3.2.2020.

12.2.2020.

11.2.2020.

32.

34/2019  Održavanje dizel agregata, podeljeno po partijama

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

22.1.2020.

5.2.2020. 

31.

31/2019  Medicinski potrošni materijal

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

15.1.2020.

3.2.2020.

30.

28/2019  Rezervni delovi za računare

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Odluka o poništenju odluke o dodeli ugovora

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

25.12.2019.

10.01.2019.

29.

30/2019  Brajevi štampači

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumetacija

17.12.2019.

25.12.2019.

28.

25/2019  Održavanje liftova

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumntacija

16.12.2019.

24.12.2019.

27.

24/2019  Magnetni mediji

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

16.12.2019.

24.12.2019.

26.

29/2019  Ostale usluge štampanja informativnog i propagadnog materijala, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 1 i 2

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

13.12.2019.

24.12.2019.

23.12.2019.

25.

27/2019  Nerezervisane-univerzalne komercijalne poštanske usluge, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu-partija 1

 

 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

 

 Konkursna dokumentacija

5.12.2019.

13.12.2019. 

24.

21/2019  Internet-po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu-partija 2

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 1

 

 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma-partija 2 i 3

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 1

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

29.11.2019.

18.12.2019.

12.12.2019.

10.12.2019.

23.

26/2019  Brajevi štampači

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

29.11.2019.

9.12.2019.

22.

23/2019  Auto gume

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

27.11.2019.

5.12.2019.

21.

20/2019  Ugalj

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

13.11.2019.

25.11.2019.

20.

22/2019  Elementi pristupačnosti za slepe i slabovide osobe

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

7.11.2019.

15.11.2019.

19.

18/2019  Računske mašine

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacija

 

 Pitanja i odgovori 

 

 Konkursna dokumentacija

4.11.2019.

14.11.2019.

12.11.2019.

18.

19/2019  Venecijaneri i trakaste zavese

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

18.10.2019.

28.10.2019.

17.

17/2019  Ostale usluge štampanja informativnog i propagandnog materijala – usluga štampanja informativnog materijal

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

 30.9.2019.

8.10.2019. 

16.

14/2019  Održavanje sekačica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

17.9.2019.

26.9.2019.

15.

13/2019  Nabavka čitača RFID kartica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

9.9.2019.

18.9.2019.

14.

15/2019  Radna uniforma i službena odeća

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženje roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

9.9.2019.

20.9.2019.

18.9.2019.

13.

16/2019  Bankarske usluge

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

 

 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

 

 Konkursna dokumentacija

9.9.2019.

17.9.2019.

12.

11/2019  Održavanje liftova (Filijale Bor i Subotica)

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

6.9.2019.

17.9.2019.

11.

12/2019  Održavanje lifta-platforme za invalidna lica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 26.8.2019.

3.9.2019. 

10.

9/2019  Piće i namirnice za potrebe kafe kuhinje

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

16.8.2019. 

26.8.2019. 

9.

10/2019  Održavanje liftova u objektima RF PIO

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

 6.8.2019.

15.8.2019. 

8.

8/2019  Održavanje i servisiranje telefonskih centrala, instalacija i aparata

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgoori 

 

Konkursna dokumentacija

22.7.2019. 

1.8.2019.

31.7.2019. 

7.

7/2019 Državna obeležja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

2.7.2019.

10.7.2019.

6.

6/2019 Štampanje lista "Glas osiguranika"

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

14.6.2019.

25.6.2019.

5.

4/2019 Prevoz zaposlenih u filijali Sremska Mitrovica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

14.5.2019.

21.5.2019.

4.

2/2019 Osiguranje vozila – kasko osiguranje

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

25.4.2019.

13.5.2019.

3.

5/2019  Usluge geodetskog snimanja i građevinskog veštačenja za objekat RH centar Zlatar

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

16.4.2019.

24.4.2019.

2.

3/2019 Sastanak Saveta EUMASS

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

8.4.2019.

24.4.2019.

17.4.2019.

16.4.2019.

1. 

1/2019  Mehanografske koverte 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

 25.3.2019. 4.4.2019. 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi