Javne nabavke male vrednosti

Citaj mi
R.BR. BR.NABAVKE NAZIV DOKUMENTACIJA DATUM OTVARANJE

10.

9/2019  Piće i namirnice za potrebe kafe kuhinje

 Konkursna dokumentacija

16.8.2019. 

26.8.2019. 

9.

10/2019  Održavanje liftova u objektima RF PIO

 Konkursna dokumentacija

 6.8.2019.

15.8.2019. 

8.

8/2019  Održavanje i servisiranje telefonskih centrala, instalacija i aparata

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgoori 

 

Konkursna dokumentacija

22.7.2019. 

1.8.2019.

31.7.2019. 

7.

7/2019 Državna obeležja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

2.7.2019.

10.7.2019.

6.

6/2019 Štampanje lista "Glas osiguranika"

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

14.6.2019.

25.6.2019.

5.

4/2019 Prevoz zaposlenih u filijali Sremska Mitrovica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

14.5.2019.

21.5.2019.

4.

2/2019 Osiguranje vozila – kasko osiguranje

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

25.4.2019.

13.5.2019.

3.

5/2019  Usluge geodetskog snimanja i građevinskog veštačenja za objekat RH centar Zlatar

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

16.4.2019.

24.4.2019.

2.

3/2019 Sastanak Saveta EUMASS

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

8.4.2019.

24.4.2019.

17.4.2019.

16.4.2019.

1. 

1/2019  Mehanografske koverte 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

 25.3.2019. 4.4.2019. 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi