Velike nabavke

Citaj mi
R.
BR.
BR.
NABAVKE
NAZIV
DOKUMENTACIJA
DATUM
OTVARANJE

130.

109/2019

 Održavanje linijskih štampača

 Konkursna dokumentacija

21.2.2020.

23.3.2020.

129.

125/2019

 Riboni i toneri razni

 Konkursna dokumentacija

21.2.2020.

23.3.2020.

128.

111/2019

 Odrzavanje klima sistema

 Konkursna dokumentacija

21.2.2020.

23.3.2020.

127.

119/2019

 Održavanje servera HP

 Konkursna dokumentacija

3.2.2020.

5.3.2020.

126.

123/2019

 Održavanje centralnih sistema za klimatizaciju u RF PIO, po partijama

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

3.2.2020.

6.3.2020.

4.3.2020.

125.

130/2019

 Filijala Ćuprija-usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja nepredviđenih radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekta filijale

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

3.2.2020.

10.2.2020.

124.

131/2019

 Filijala Ćuprija- izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekta filijale

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

29.1.2020.

6.2.2020.

123.

114/2019

 Kontrola i održavanje PP aparata, hidranata, hidrocila i sigurnosne (panik) rasvete

 Konkursna dokumentacija

28.1.2020.

27.2.2020.

122.

129/2019

 Održavanje softvera LOTUS

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

28.1.2020.

6.2.2020.

121.

128/2019

 Održavanje softvera AGENS

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

23.1.2020.

3.2.2020.

121.

122/2019

 Održavanje medicinske opreme – oftalmologija (aparat Zeiss)

 Konkursna dokumentacija

22.1.2020.

24.2.2020.

120.

115/2019

 Tabuliri

 Konkursna dokumentacija

22.1.2020.

21.2.2020.

119.

127/2019

 Gotovinska isplata penzija

 Pension cash payment

 Konkursna dokumentacija

22.1.2020.

21.2.2020.

118.

124/2019  Održavanje stabilnog sistema dojave požara Siemens

 Konkursna dokumentacija

22.1.2020.

21.2.2020.

117.

117/2019  Tehnička podrška HP Data protector

 Konkursna dokumentacija

17.1.2020.

18.2.2020.

116.

112/2019  Održavanje sistema PP dojave i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija u objektima RF PIO

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Konkursna dokumentacija

17.1.2020.

18.2.2020.

17.2.2020.

115.

105/2019  Tehnička podrška za Microsoft proizvode

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

17.1.2020.

2.3.2020.

24.2.2020.

18.2.2020.

114.

106/2019  Održavanje laserskih štampača, po partijama

 Konkursna dokumentacija

15.1.2020.

14.2.2020.

113.

113/2019  Mikrofilmovanje dokumenata

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

15.1.2020.

14.2.2020.

112.

116/2019  Potrošni kancelarijski materijal i štampani obrasci

 Konkursna dokumentacija

15.1.2020.

14.2.2020.

111.

118/2019  Tehnička podrška za VMware

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

15.1.2020.

14.2.2020.

110.

120/2019  Održavanje Alpha servera

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

10.1.2020.

10.2.2020.

109.

110/2019  Održavanje i tehnička podrška za IBM softver

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

27.12.2019.

27.1.2020.

108.

108/2019  Održavanje skenera

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

30.12.2019.

30.1.2020.

107.

121/2019  Internet primarni linkovi za direkcije u Beogradu i Novom Sadu

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

 

 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

 

 Konkursna dokumentacija

26.12.2019.

27.12.2019.

106.

107/2019  Tehnička podrška za VMware infrastrukturu

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

20.12.2019.

20.1.2020.

105.

104/2019  Održavanje servera Fujitsu

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

17.12.2019.

16.1.2020.

104.

103/2019  Održavanje mikrofilmske opreme

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

17.12.2019.

16.1.2020.

103.

102/2019  Poštanske usluge-nerezervisane univrezalne poštanske usluge

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-aneksu

 

 Odluka o izmeni ugovora

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

 

  Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

 

Izmena konkursne dokumentacije

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

16.12.2019.

20.12.2019.

19.12.2019.

102.

96/2019  Održavanje UPS uređaja, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovovru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1, 2 i 3

 

 Konkursna dokumentacija

16.12.2019.

16.1.2020.

101.

99/2019  Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih - Informator i PDV

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

2.12.2019.

10.12.2019.

100.

100/2019  Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih - Privredni savetnik

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

29.11.2019.

9.12.2019.

99.

97/2019  Nameštaj od metala

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

25.11.2019.

26.12.2019.

98.

95/2019  Vidno polje

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

22.11.2019.

23.12.2019.

97.

86/2019  Održavanje centralnih sistema za klimatizaciju u RF PIO, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 5

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 3

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1, 2, 4 i 5

 

 Odluka o obustavi-partija 3

 

 Кonkursna dokumentacija

20.11.2019.

20.12.2019.

96.

101/2019  Računarska oprema

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o obustavi pоstupka-partija 3 i 4 

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1

 

Odluka o dodeli ugovora, partija 1 i 2

 

Odluka o obustavi postupka, partija 3 i 4

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

12.11.2019.

12.12.2019.

95.

80/2019  Licence PDFLib+PDI

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

7.11.2019.

9.12.2019.

94.

94/2019  Održavanje medicinske opreme – rendgen aparat AGFA

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

5.11.2019.

5.12.2019.

93.

92/2019  Održavanje medicinske opreme – kardiologija Schiller

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

5.11.2019.

5.12.2019.

92.

93/2019  Održavanje medicinske opreme – rendgen aparat Q-RAD

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

30.10.2019.

29.11.2019.

91.

90/2019  Tehnička podrška za Softver za bekap virtuelnih mašina

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

29.10.2019.

29.11.2019.

90.

82/2019  Licence za Softver za bekap virtuelnih mašina

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

29.10.2019.

29.11.2019.

89.

98/2019  Usluga organizovanja aktivnosti međugeneracijske saradnje i solidarnosti, po partijama

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

 

 Odluka o dodeli ugovora, partija 1 i 2 

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Pitanja i odgovori

 

 Produženje roka za podnošenje ponuda

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

25.10.2019.

18.12.2019.

16.12.2019.

11.12.2019.

2.12.2019.

25.11.2019.

88.

78/2019  Licence SolarWinds Engineers Toolset

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Konkursna dokumentacija

24.10.2019.

25.11.2019.

22.11.2019.

87.

91/2019  Održavanje medicinske opreme – ultrazvuk GE VIVID 9 Eho aparat

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka ododeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

22.10.2019.

21.11.2019.

86.

84/2019  Licence SQUID Blacklist

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Konkursna dokumentacija

22.10.2019.

25.11.2019.

22.11.2019.

85.

85/2019  Tehnička podrška Suse Linux

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

22.10.2019.

21.11.2019.

84.

77/2019  Licence EMS SQL Management Studio for SQL Server

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 

Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

22.10.2019.

25.11.2019.

83.

83/2019  Održavanje grafičkih mašina

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

21.10.2019.

20.11.2019.

82.

75/2019  Licence za HP Data Protector

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

18.10.2019.

18.11.2019.

81.

81/2019  Licence SecureBlackBox

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

18.10.2019.

18.11.2019.

80.

76/2019  Licence Cisco Virtual routing lab

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

18.10.2019.

18.11.2019.

79.

71/2019  Održavanje komunikacione mreže (WAN i LAN), po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 

 

Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

15.10.2019.

21.11.2019.

14.11.2019.

78.

23/2019  Sistem mera za unapređenje funkcije ljudskih resursa u RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

11.10.2019.

12.11.2019.

76.

73/2019  Rezervni delovi za matrične štampače

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija-aktuelna verzija

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija-stara verzija

11.10.2019.

12.11.2019.

75.

87/2019  Oglasne i informacione table

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

10.10.2019.

22.10.2019.

74.

54/2019  Elektronska pisarnica-upravljanje dokumentima-DMS

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Konkursna dokumentacija-aktuelna verzija

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija-stara verzija

10.10.2019.

 19.11.2019.

12.11.2019.

73.

 89/2019   Stručna savetovanja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

8.10.2019.

8.11.2019. 

72.

88/2019   Usluga vršenja projektantskog nadzora tokom izvođenja radova na izgradnji objekta Filijale Novi Sad

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

8.10.2019.

24.10.2019.

16.10.2019.

14.10.2019. 

71.

79/2019  Licence TOAD for Oracle Expert Edition

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora 

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Konkursna dokumentacija

8.10.2019.

13.11.2019. 

11.11.2019.

70.

74/2019  Osiguranje ostale dugoročne imovine

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 8.10.2019.

7.11.2019. 

69.

72/2019  Održavanje i popravka službenih vozila, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

1.10.2019.

4.10.2019.

68.

67/2019  Licence za AutoCAD

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

20.9.2019. 

 21.10.2019.

67.

66/2019  Održavanje storidž uređaja Fujitsu- Fujitsu DX 500S3

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 19.9.2019.

21.10.2019. 

66.

70/2019  Proširenje servera, storidž uređaja i FC opreme, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

19.9.2019.

18.10.2019.

65.

69/2019  Aktivna komunikaciona oprema, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

19.9.2019.

18.10.2019.

64.

62/2019  Održavanje softvera za kontakt centar

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

16.9.2019.

25.9.2019.

63.

68/2019  Usluga zaštite imovine-obezbeđivanje poslovnog prostora

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

16.9.2019.

16.10.2019.

62.

65/2019  Tehnička podrška-elektronski, internet i web servisi

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkuursna dokumentacija

9.9.2019.

13.9.2019.

61.

59/2019  Održavanje storidž uređaja Fujitsu-Fujitsu DX 8400

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

6.9.2019.

7.10.2019.

60.

48/2019  Usluge prevođenja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma

 

 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

6.9.2019.

7.10.2019.

59.

51/2019  Fascikle i registratori

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

6.9.2019.

9.10.2019.

58.

64/2019  Održavanje klima sistema-u objektu RF PIO Direkcija Beograd

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

5.9.2019.

8.10.2019.

57.

60/2019  Održavanje klima uređaja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

2.9.2019.

3.10.2019.

56.

57/2019  ABBYY FineReader 14 Corporate 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

29.8.2019.

3.10.2019.

30.9.2019.

55.

58/2019  Licence Adobe

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

27.8.2019.

26.9.2019.

54.

44/2019  Lap top računari, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partije 1 i 2

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

26.8.2019.

26.9.2019.

53.

61/2019  Održavanje higijene u zgradi – usluge čišćenja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

 26.8.2019.

23.9.2019. 

52.

63/2019  Usluga organizovanja aktivnosti međugeneracijske saradnje i solidarnosti - interaktivni programintegracije starih lica u društvo

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

21.8.2019.

20.9.2019.

51.

50/2019  Stručna savetovanja

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

16.8.2019.

16.9.2019.

50.

49/2019 Usluga fiksne telefonije ( prenos govora i prenos podataka )

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

 

 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

15.8.2019.

16.9.2019.

49.

52/2019  Oglasne i informacione table

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

14.8.2019.

13.9.2019.

48.

34/2019  Tehnička podrška za PHPStrom, DevExpress components (za Delphi), Navicat premium, SoftPerfect

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

 12.8.2019.

11.9.2019. 

47. 

22/2019   Data centar, po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 2

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 1

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

9.8.2019. 

9.9.2019. 

46.

53/2019  Elektronski sistem za upravljanje dokumentima (EDMS)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 9.8.2019.

10.9.2019. 

45.

56/2019  Stručna savetovanja-seminar lekara veštaka

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

6.8.2019.

5.9.2019.

44.

55/2019  Licence za korišćenje softvera – „IBM“

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

5.8.2019.

30.8.2019.

 43.

36/2019  Tehnička podrška za SolarWind

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Dopuna odluke o dodeli ugovora

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

30.7.2019. 

 30.8.2019.

42.

46/2019  Licence za Oracle bazu 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

30.7.2019. 

29.8.2019. 

41.

45/2019  Tehnička podrška za Oracle proizvode

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

30.7.2019. 

29.8.2019. 

40.

41/2019  Nameštaj od univera

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

18.7.2019.

20.8.2019.

39.

37/2019  Filijala Leskovac - izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekta Filijale

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

Pitanja i odgovori

 

Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

18.7.2019.

3.9.2019.

30.8.2019.

27.8.2019.

19.8.2019.

38.

47/2019  Filijala Sremska Mitrovica - izvođenje nepredviđenih radova na dogradnji potkrovlja, rekonstrukciji i adaptaciji objekta

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

18.7.2019.

26.7.2019.

37.

38/2019  Filijala Leskovac - usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekata Filijale

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

18.7.2019.

20.8.2019.

36.

35/2019  Održavanje i popravke službenih vozila

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 1, 2 i 3

 

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 4

 

 Odluka o obustavi postupkа-partija 4

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

17.7.2019.

16.8.2019.

35.

43/2019  Licence za antivirusne programe

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

16.7.2019.

19.8.2019.

34.

40/2019  Stolice

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

16.7.2019.

16.8.2019.

33.

42/2019  Usluga vršenja projektantskog nadzora tokom izvođenja radova na izgradnji objekta filijale Novi Sad

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

16.7.2019.

15.8.2019.

32.

32/2019  Održavanje medicinske opreme – ultrazvuk Toshiba

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

 8.7.2019.

7.8.2019. 

31.

39/2019  Direkcija Fonda - usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja nepredviđenih radova na adaptaciji prizemlja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

28.6.2019. 

5.7.2019. 

30.

33/2019

 Izvođenje nepredviđenih radova na adaptaciji prizemlja objekta

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

21.6.2019.

28.6.2019.

29.

29/2019

 Gorivo (benzin i dizel)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

 

 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

18.6.2019.

24.7.2019.

18.7.2019.

28.

31/2019

 Usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na adaptaciji objekta filijale Ćuprija

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

13.6.2019.

15.7.2019.

27.

28/2019

 Tehnička podrška - elektronski, internet i web servisi

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

13.6.2019.

15.7.2019.

26.

30/2019

 Održavanje fotokopir uređaja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

11.6.2019.

11.7.2019.

25.

21/2019

 Sistem za automatsko prepoznavanje govora za diktirane medicinskih nalaza

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

10.6.2019.

10.7.2019.

24.

27/2019

 Održavanje objekata RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

31.5.2019.

2.7.2019.

23.

25/2019

 Izrada stručnih analiza i zapisnika o radnim mestima u postupku utvrđivanja radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

24.5.2019.

24.6.2019.

22.

24/2019

 Održavanje IBM opreme

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

21.5.2019.

20.6.2019.

21.

18/2019

 Pomagala i naprave za slepa lica, po partijama

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partije 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 1 i 3

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 2

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

13.5.2019.

13.6.2019.

20.

20/2019

 Održavanje Storidž uređaja Netapp

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

10.5.2019.

11.6.2019.

19.

26/2019

 IBM MAINFRAME

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Aneksu)

 

 Odluka o izmeni ugovora

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

7.5.2019.

21.5.2019.

13.5.2019.

18.

19/2019

 Softver za kadrovsku evidenciju

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

7.5.2019.

24.5.2019.

15.5.2019.

17.

17/2019

 Izgradnja i investiciono održavanje objekata RF PIO-Izvođenje radova na adaptaciji stambenog prostora RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

25.4.2019.

27.5.2019.

16.

15/2019

 Materijal za higijenu

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora 

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

24.4.2019.

3.6.2019.

24.5.2019.

15.

11/2019

 Vidno polje

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

18.4.2019.

20.5.2019.

14.

16/2019

 Tehnička podrška DMS

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Оluka o dodeli ugovoru

 

 Konkursna dokumentacija

15.4.2019.

16.5.2019.

13.

13/2019

 Održavanje objekata RF PIO u Beogradu

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

15.4.2019.

15.5.2019.

12.

8/2019

 Održavanje higijene u zgradi – usluga čišćenja – podeljeno po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 6

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 5

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentcije

 

 Konkursna dokumentacija-aktuelna verzija

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija-stara verzija

3.4.2019.

29.5.2019.

27.5.2019.

17.5.2019.

7.5.2019.

3.5.2019.

11.

10/2019

 Održavanje medicinske opreme – ultrazvuk Toshiba

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

3.4.2019.

6.5.2019.

10.

3/2019

 Usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na adaptaciji objekta filijale Novi sad

 Obaveštenje o zakljičenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

3.4.2019.

7.5.2019.

9.

6/2019

 Toneri za štampače marke “Brother”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

2.4.2019.

6.5.2019.

8.

14/2019

 Papirna konfekcija

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

2.4.2019.

3.5.2019.

7.

12/2019

 „Izgradnja i investiciono održavanje objekata RF PIO - izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekta filijale Ćuprija“

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

26.3.2019.

10.4.2019.

6.

9/2019

 Osiguranje zaposlenih

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

26.3.2019.

25.4.2019.

5.

5/2019

 Nadzorno ocenjivanje implementacije i primene ISO standarda u RF PIONadzorno ocenjivanje implementacije i primene ISO standarda u RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

22.3.2019.

1.4.2019.

4.

7/2019

 IBM MAINFRAME-EN

 IBM MAINFRAME

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija-aktuelna verzija

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija-stara verzija

19.3.2019.

23.4.2019.

3.

4/2019

 Toneri za štampače marke Lexmark

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

18.3.2019.

17.4.2019.

2.

2/2019

 Usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na mašinskim instalacijama i instalacijama jake i slabe struje u objektu filijale Sremska Mitrovica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

18.3.2019.

25.3.2019.

1. 

1/2019 

 Construction works and construction of the building of Novi Sad branch office

 

 Izvođenje radova na izgradnji objekta filijale Novi Sad  

 Odluka o izmeni ugovora

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

11.3.2019. 

18.4.2019.

16.4.2019. 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi