Velike nabavke

Citaj mi
R.
BR.
BR.
NABAVKE
NAZIV
DOKUMENTACIJA
DATUM
OTVARANJE

51.

50/2019  Stručna savetovanja  Konkursna dokumentacija

16.8.2019.

16.9.2019.

50.

49/2019 Usluga fiksne telefonije ( prenos govora i prenos podataka )

 Konkursna dokumentacija

15.8.2019.

16.9.2019.

49.

52/2019  Oglasne i informacione table

 Konkursna dokumentacija

14.8.2019.

13.9.2019.

48.

34/2019  Tehnička podrška za PHPStrom, DevExpress components (za Delphi), Navicat premium, SoftPerfect

 Konkursna dokumentacija

 12.8.2019.

11.9.2019. 

47. 

22/2019   Data centar, po partijama

 Konkursna dokumentacija

9.8.2019. 

9.9.2019. 

46.

53/2019  Elektronski sistem za upravljanje dokumentima (EDMS)

 Konkursna dokumentacija

 9.8.2019.

10.9.2019. 

45.

56/2019  Stručna savetovanja-seminar lekara veštaka

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija

6.8.2019.

5.9.2019.

44.

55/2019  Licence za korišćenje softvera – „IBM“

 Konkursna dokumentacija

5.8.2019.

30.8.2019.

 43.

 36/2019  Tehnička podrška za SolarWind

 Konkursna dokumentacija

30.7.2019. 

 30.8.2019.

42.

46/2019   Licence za Oracle bazu 

 Konkursna dokumentacija

30.7.2019. 

29.8.2019. 

41.

45/2019  Tehnička podrška za Oracle proizvode

 Konkursna dokumentacija

30.7.2019. 

29.8.2019. 

40.

41/2019  Nameštaj od univera

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

18.7.2019.

20.8.2019.

39.

37/2019  Filijala Leskovac - izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekta Filijale

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

Pitanja i odgovori

 

Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

18.7.2019.

27.8.2019.

19.8.2019.

38.

47/2019  Filijala Sremska Mitrovica - izvođenje nepredviđenih radova na dogradnji potkrovlja, rekonstrukciji i adaptaciji objekta

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

18.7.2019.

26.7.2019.

37.

38/2019  Filijala Leskovac - usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekata Filijale

 Konkursna dokumentacija

18.7.2019.

20.8.2019.

36.

35/2019  Održavanje i popravke službenih vozila

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

17.7.2019.

16.8.2019.

35.

43/2019  Licence za antivirusne programe

 Konkursna dokumentacija

16.7.2019.

19.8.2019.

34.

40/2019  Stolice

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

16.7.2019.

16.8.2019.

33.

42/2019  Usluga vršenja projektantskog nadzora tokom izvođenja radova na izgradnji objekta filijale Novi Sad

 Konkursna dokumentacija

16.7.2019.

15.8.2019.

32.

32/2019  Održavanje medicinske opreme – ultrazvuk Toshiba

 Konkursna dokumentacija

 8.7.2019.

7.8.2019. 

31.

39/2019  Direkcija Fonda - usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja nepredviđenih radova na adaptaciji prizemlja

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

28.6.2019. 

5.7.2019. 

30.

33/2019

 Izvođenje nepredviđenih radova na adaptaciji prizemlja objekta

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

21.6.2019.

28.6.2019.

29.

29/2019

 Gorivo (benzin i dizel)

 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

18.6.2019.

24.7.2019.

18.7.2019.

28.

31/2019

 Usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na adaptaciji objekta filijale Ćuprija

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

13.6.2019.

15.7.2019.

27.

28/2019

 Tehnička podrška - elektronski, internet i web servisi

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

13.6.2019.

15.7.2019.

26.

30/2019

 Održavanje fotokopir uređaja

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

11.6.2019.

11.7.2019.

25.

21/2019

 Sistem za automatsko prepoznavanje govora za diktirane medicinskih nalaza

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

10.6.2019.

10.7.2019.

24.

27/2019

 Održavanje objekata RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

31.5.2019.

2.7.2019.

23.

25/2019

 Izrada stručnih analiza i zapisnika o radnim mestima u postupku utvrđivanja radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

24.5.2019.

24.6.2019.

22.

24/2019

 Održavanje IBM opreme

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

21.5.2019.

20.6.2019.

21.

18/2019

 Pomagala i naprave za slepa lica, po partijama

 Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partije 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora-partija 1 i 3

 

 Odluka o obustavi postupka-partija 2

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

13.5.2019.

13.6.2019.

20.

20/2019

 Održavanje Storidž uređaja Netapp

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

10.5.2019.

11.6.2019.

19.

26/2019

 IBM MAINFRAME

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Aneksu)

 

 Odluka o izmeni ugovora

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

7.5.2019.

21.5.2019.

13.5.2019.

18.

19/2019

 Softver za kadrovsku evidenciju

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

7.5.2019.

24.5.2019.

15.5.2019.

17.

17/2019

 Izgradnja i investiciono održavanje objekata RF PIO-Izvođenje radova na adaptaciji stambenog prostora RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

25.4.2019.

27.5.2019.

16.

15/2019

 Materijal za higijenu

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora 

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

24.4.2019.

3.6.2019.

24.5.2019.

15.

11/2019

 Vidno polje

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija

18.4.2019.

20.5.2019.

14.

16/2019

 Tehnička podrška DMS

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Оluka o dodeli ugovoru

 

 Konkursna dokumentacija

15.4.2019.

16.5.2019.

13.

13/2019

 Održavanje objekata RF PIO u Beogradu

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

15.4.2019.

15.5.2019.

12.

8/2019

 Održavanje higijene u zgradi – usluga čišćenja – podeljeno po partijama

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 6

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 5

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena konkursne dokumentcije

 

 Konkursna dokumentacija-aktuelna verzija

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija-stara verzija

3.4.2019.

29.5.2019.

27.5.2019.

17.5.2019.

7.5.2019.

3.5.2019.

11.

10/2019

 Održavanje medicinske opreme – ultrazvuk Toshiba

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

3.4.2019.

6.5.2019.

10.

3/2019

 Usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na adaptaciji objekta filijale Novi sad

 Obaveštenje o zakljičenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

3.4.2019.

7.5.2019.

9.

6/2019

 Toneri za štampače marke “Brother”

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

2.4.2019.

6.5.2019.

8.

14/2019

 Papirna konfekcija

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

2.4.2019.

3.5.2019.

7.

12/2019

 „Izgradnja i investiciono održavanje objekata RF PIO - izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekta filijale Ćuprija“

 

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

26.3.2019.

10.4.2019.

6.

9/2019

 Osiguranje zaposlenih

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

26.3.2019.

25.4.2019.

5.

5/2019

 Nadzorno ocenjivanje implementacije i primene ISO standarda u RF PIONadzorno ocenjivanje implementacije i primene ISO standarda u RF PIO

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

22.3.2019.

1.4.2019.

4.

7/2019

 IBM MAINFRAME-EN

 IBM MAINFRAME

 Obaveštenje o obustavi postupka

 

 Odluka o obustavi postupka

 

 Konkursna dokumentacija-aktuelna verzija

 

 Izmena konkursne dokumentacije

 

 Konkursna dokumentacija-stara verzija

19.3.2019.

23.4.2019.

3.

4/2019

 Toneri za štampače marke Lexmark

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

18.3.2019.

17.4.2019.

2.

2/2019

 Usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na mašinskim instalacijama i instalacijama jake i slabe struje u objektu filijale Sremska Mitrovica

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Konkursna dokumentacija

18.3.2019.

25.3.2019.

1. 

1/2019 

 Construction works and construction of the building of Novi Sad branch office

 

 Izvođenje radova na izgradnji objekta filijale Novi Sad  

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Odluka o dodeli ugovora

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Pitanja i odgovori

 

 Konkursna dokumentacija

11.3.2019. 

18.4.2019.

16.4.2019. 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi