Saopštenja

Citaj mi
1. 4. 2019. Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu) u aprilu, maju i junu 2019. godine iznosiće 39.500 dinara za korisnike penzija svih kategorija.
 
29. 3. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Austriji i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Austrijom održavaju 9. aprila 2019. godine u Kraljevu, od 9 do 17.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Kraljevo, Vojvode Putnika 5), i 10. aprila 2019. godine u Beogradu, od 9 do 17.00 časova (prostorije Službe I Filijale za grad Beograd na Novom Beogradu, Bulevar umetnosti 10).
Na ovim razgovorima će savetodavci iz austrijskog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Austrije.
Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.
Prilikom dolaska treba poneti svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.
 
14. 2.2019. Filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Sremskoj Mitrovici u ponedeljak, 18. februara 2019. godine, počinje sa radom na novoj adresi, u svojoj poslovnoj zgradi u ulici Svetog Dimitrija broj 4.
Šalter sala će nastaviti da radi na istoj lokaciji kao i do sada (Svetog Dimitrija br. 6, u dvorištu, na mestu gde su lekarske komisije RF PIO i RFZO).
 
 8. 2. 2019. Povodom poziva upućenih korisnicima penzija iz naselja Barič u beogradskoj opštini Obrenovac, kojima se nude besplatne fizijatrijske usluge i oporavak u banjama u organizaciji Fonda PIO, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštava da ne nudi takve usluge i da nije nikoga angažovao da to čini.
Naime, u Fond PIO su stigle prijave građana o telefonskim pozivima u kome ih navodni zaposleni u Fondu ispituje o visini penzije i obaveštava da, ukoliko imaju višu penziju i ne ispunjavaju uslove za besplatnu rehabilitaciju u banjama, mogu dobiti besplatne fizijatrijske usluge.
Fond apeluje na sve građane, a posebno penzionere, da u svoje domove ne puštaju osobe koje se predstavljaju kao radnici Fonda i da, ukoliko im neko sa takvim obrazloženjem dođe na vrata, to odmah prijave Fondu, na broj telefona 011/3060-680, kako bismo obavestili nadležne institucije.
 
6. 2. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštava da informacije objavljene u jednim dnevnim novinama, a koje se odnose na Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju o trošku RF PIO za 2019. godinu, nisu tačne.
Prema Pravilniku o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, Upravni odbor Fonda donosi odluku o visini i rasporedu sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija u ustanovama po kategorijama korisnika penzija, o troškovima rehabilitacije korisnika penzije po danu boravka i ceni smeštaja pratioca po ustanovama.
Po donošenju odluke Upravnog odbora RF PIO, Fond raspisuje oglas za podnošenje prijave za upućivanje na rehabilitaciju korisnika penzije i objavljuje ga u dnevnoj štampi.
Pošto Upravni odbor RF PIO ove godine još nije odlučivao o toj temi, u ovom trenutku nije poznato koliko će sredstava u 2019. biti opredeljeno za društveni standard penzionera, pa, shodno tome, ni koliko penzionera će moći da koristi tu mogućnost u ovoj godini, kao ni kada će oglas za prijem zahteva za rehabilitaciju biti objavljen.
 
15. 1. 2019. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava građane da je, u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 30. septembra 2018. godine, predviđeno da licima koja se samostalno uključuju u obavezno osiguranje po osnovu člana 15, ukoliko ne plate doprinos u roku od šest meseci od dana dospelosti, prestaje svojstvo osiguranika najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen. Rok dospelosti je 15. u mesecu za prethodni mesec.
Izmena zakonskog okvira usloviće i prestanak osiguranja određenom broju osiguranika za koje se utvrdi da pre 30. septembra ove godine nisu platili doprinos u roku od šest meseci od dana dospelosti, bilo zbog toga što su plaćali doprinose za PIO na nižu osnovicu od utvrđene za taj period ili su neredovno izmirivali obaveze. Rešenje o prestanku svojstva osiguranika po ovom osnovu Fond će doneti po službenoj dužnosti. Ovi osiguranici neće moći da izvrše naknadne uplate doprinosa za period za koji doprinos nije plaćen šest meseci od dana dospelosti.
Osiguranicima koji su doprinose za PIO po članu 15 uplaćivali u tačnom iznosu i u roku dospelosti, podaci se registruju u matičnoj evidenciji i predstavljaju osnov za obračun penzija kada se za to steknu pravni uslovi.
Lica koja ispunjavaju zakonske uslove za uplatu doprinosa za PIO po osnovu člana 15 Zakona, odnosno dobrovoljno se opredele za samostalnu uplatu, čak i ako im je rešenjem Fonda prestalo svojstvo osiguranika po prethodnom zahtevu, mogu ponovo da podnesu zahtev i pristupe obaveznom osiguranju, poštujući novu zakonsku normu o redovnosti uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Od uplate za januar 2019. godine važe nove osnovice osiguranja, koje su za 3,76% više u odnosu na prethodnu godinu i građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 23.921,00 dinar, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 341.725,00 dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kretati u rasponu od 6.219,46 do 88.848,50 dinara.
Iznosi osnovica osiguranja i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje važe za celu 2019. godinu i dostupni su građanima na sajtu Fonda i na oglasnim tablama u filijalama. Podsećamo građane koji se opredele za samostalnu uplatu doprinosa po osnovu člana 15 Zakona o PIO da je rok dospelosti 15. u mesecu za prethodni mesec. Jednom izabrana osnovica može se promeniti, pod uslovom da se podnese novi zahtev. Takođe, građani koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose u obavezi su da podnesu zahtev za prestanak uplate.
 
9. 1. 2019. Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu) ujanuaru, februaru i martu 2019. godine iznosiće 39.491 dinara za korisnike penzija svih kategorija.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi