Kako do osiguranja

Citaj mi

Prestanak osiguranja

Svojstvo osiguranika prestaje danom prestanka zaposlenja, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova.

Prestanak svojstva osiguranika utvrđuje se na osnovu odjave osiguranja (M obrazac).

Prestanak plaćanja doprinosa u toku godine

Obveznik doprinosa po osnovu ugovorene naknade može u toku tekuće godine podneti zahtev za prestanak obaveze plaćanja doprinosa po osnovu buduće ugovorene naknade u toj godini, kada osnovica doprinosa koji su plaćeni po osnovu ugovorene naknade, zajedno sa osnovicama doprinosa koji su plaćeni po drugim osnovima, dostigne iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa koji objavljuje ministar nadležan za poslove finansija.

Zahtev za prestanak plaćanja doprinosa u toku godine podnosi se Fondu PIO. Uz zahtev se podnosi potvrda poslodavca, odnosno drugog isplatioca o isplaćenoj zaradi, odnosno oporezivom prihodu i plaćenom doprinosu po odbitku, kao i uverenje nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici i visini plaćenog doprinosa.

Rešenje o prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu buduće ugovorene naknade u toku tekuće godine donosi Fond PIO u roku od 15 dana od dana podnošenja dokumentovanog zahteva. To znači da se ono donosi na osnovu podataka iz potvrde poslodavca, odnosno drugog isplatioca, uverenja Poreske uprave i posebne evidencije o plaćenim doprinosima na ugovorene naknade koju vodi Fond PIO.

Rešenje se dostavlja isplatiocu ugovorene naknade, radi prestanka obračuna i plaćanja doprinosa na buduće ugovorene naknade u tekućoj godini.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi