Način isplate penzija i ostalih prava

Citaj mi

Prema Zakonu o penzijskom i invalidsko  osiguranju, Fond počev od 1.1.2019. godine, novim korisnicima penzija, odnosno novčanih naknada, isplatu ostvarenog prava  vrši isključivo preko banke, odnosno na tekući račun korisnika ili primaoca (punomoćnika, staraoca, hranitelja, roditelja za dete), kao i  na račun ustanove u koju je korisnik smešten.

Korisnici, odnosno primaoci  koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, počev od 1. januara 2019. godine, mogu izabrati način na koji će im Fond isplaćivati penziju i to:

  • Na tekući račun
  • Na račun ustanove u koju je korisnik smešten
  • Preko punomoćnika na njegov tekući račun

Korisnicima penzija koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije, Fond je omogućio isplatu penzija na devizni račun.

U toku postupka za ostvarivanje prava na penziju, odnosno novčanu naknadu podnosilac zahteva, odnosno  budući korisnik Fondu dostavlja jedan od navedenih dokumenata radi isplate ostvarenog prava:

  1. ovlašćenje / potvrdu banke u kojoj je otvoren tekući račun korisnika, odnosno primaoca
  2. rešenje ustanove o postavljenu staraoca ili  hranitelja koje sadrži broj tekućeg računa za isplatu penzije, odnosno novčane naknade
  3. rešenje ili drugi akt o smeštaju korisnika u ustanovu socijalne zaštite, odnosno drugu ustanovu koje sadrži  broj računa ustanove na koji će se vršiti isplata penzije, odnosno novčane naknade
  4. punomoćje kojim se ovlašćuje lice za prijem penzije, odnosno novčane naknade sa podacima o broju tekućeg računa punomoćnika

U slučaju da podnosilac zahteva, odnosno budući korisnik ne dostavi jedan od navedenih dokumenata Fond neće vršiti isplatu ostvarenog prava.

Izuzetno, korisnik kome se već vrši isplata penzije, odnosno novčane naknade, nije potrebno da dostavlja navedene dokaze uz zahtev, jer će se isplata i ovog prava vršiti na isti način.

U toku korišćenja prava na penziju, odnosno novčanu naknadu korisnik može da promeni način isplate,  tako što dostavlja Fondu Zahtev za isplatu na teritoriji Republike Srbije, sa dokumentacijom potrebnom za promenu načina isplate koja je navedena u ovom zahtevu. Korisnici kojima je Fond vršio isplatu na tekući račun ne mogu izabrati isplatu na kućnu adresu, odnosno isporučnu poštu, jer Fond u skladu sa zakonskim propisima ne može udovoljiti takvom zahtevu korisnika.

Fond će korisnicima penzija i novčanih naknada kojima je zaključno sa isplatom penzije za decembar 2018. godine (za kategoriju osiguranika zaposlenih prvi deo penzije za decembar) vršena  isplata na kućnu adresu, ili isporučnu poštu, nastaviti sa ovim načinom isplate i na dalje, odnosno  i nakon 1.1.2019. godine.

U slučaju da ovaj korisnik nakon 1.1.2019. godine  promeni način isplate sa kućne adrese I isporučne pošte na tekući račun korisnika, odnosno primaoca ili na račun ustanove, ne postoji mogućnost ponovnog vraćanja na   isplatu na kućnu adresu ili isporučnu poštu.

Korisnik, primalac, ustanova i punomoćnik imaju obavezu da prijave Fondu svaku promenu koja je od uticaja na  pravo, odnosno obim korišćenja tog prava (na primer: statusne promene u vezi kojih se dostavlja uverenje o životu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i promene JMBG, imena, prezimena, adrese, prebivališta kao i školsku potvrdu i drugo... u vezi kojih se dostavlja kopija lične karte ili izvod iz čitača za čipovanu ličnu kartu).

Korisniku koji blagovremeno ne dostavi navedenu dokumentaciju, koja je od uticaja na pravo, odnosno obim korišćenja tog prava obustavlja se isplata dospelih mesečnih iznosa penzija, odnosno novčanih naknada.

Dospeli mesečni iznosi penzija, novčanih naknada koji nisu mogli biti isplaćeni zbog navedenih  okolnost, naknadno će se isplatiti najviše za 12 meseci unazad  računajući od dana kada, po prestanku delovanja tih okolnosti, korisnik podnese zahtev za isplatu.


 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi