Način isplate penzija i ostalih prava

Citaj mi

Na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten

Na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten, pri čemu korisnik nema troškove u vezi sa isplatom.

Korisnik / primalac uz Zahtev za isplatu na teritoriji Republike Srbije, treba da dostavi urednu dokumentaciju - rešenje o smeštaju u ustanovu sa instrukcijom o uplatnom računu ili ugovor o smeštaju u dom za stara lica. Fond će izvršiti isplatu penzije na osnovu dostavljenog Zahteva i dokumentacije.


 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi