INVALIDSKA PENZIJA

Citaj mi

PITANJE: Da li korisnik invalidske vojne penzije koji se ponovo zaposli ima pravo po prestanku tog zaposlenja na ponovno odredjivanje visine penzije po ispunjenju opstih uslova za sticanje prava na starosnu penziju u smislu clana 19 Zakona o PIO, odnosno da li moze ostvariti pravo na starosnu penziju po opstim propisima?

ODGOVOR: Korisnik invalidske penzije ostvarene po osnovu potpunog gubitka sposobnosti za profesionalnu vojnu službu, može ponovo da se zaposli, da obavlja samostalnu ili poljoprivrednu delatnost, tj. može ponovo biti u osiguranju bez ikakvih ograničenja, ali nema pravo na ponovno određivanje penzije po osnovu doprinosa uplaćivanih po naknadnom osiguranju. 

PITANJE: Naše dete je invalid 80% i ide u specijalnu školu, pa svaki dan moramo da je vodimo do škole. Da li moja supruga može da ode u invalidsku penziju (ima 11 godina staža) zbog deteta, jer devojčica ne može sama da ide, imala je operacije kuka pet puta, operisala je oko i ima epilepsiju? Supruga je 2000. godine imala oduzimanje cele leve strane, obolela joj je štitasta žlezda, ima povišen krvni pritisak i gubi ravnotežu kada hoda.

ODGOVOR: Invalidska penzija se ostvaruje isključivo na osnovu zdravstvenog stanja osiguranika i potpuno je nezavisna od ostalih porodičnih i socijalnih poteškoća. Ako Vaša supruga u 2019. godini ima manje od 62 godine i 6 meseci života /što je uslov za starosnu penziju/, a slabog je zdravstvenog stanja kao što opisujete, na predlog svog lekara opšte prakse može da podnese zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju. Odluka o pravu na invalidsku penziju doneće se isključivo na bazi ocene, nalaza i mišljenja lekara veštaka koji će da proceni da li kod Vaše supruge postoji potpun gubitak radne sposobnosti ili ne.

 

PITANJE: Rođena sam 24. 11. 1954. godine. Operisana sam od karcinoma 2008. godine nakon čega sam upućena na hemoterapiju. Od tada sam konstantno pod terapijom. Imam i srčane probleme, aritmiju. Radila sam ukupno 5,5 godina. Da li imam pravo na invalidsku penziju i šta je potrebno od dokumenata?

ODGOVOR: Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, za ostvarivanje prava na invalidsku penziju potrebno je da lekar veštak utvrdi da kod osiguranika postoji potpun gubitak radne sposobnosti, da osiguranik ima najmanje 5 godina staža osiguranja, ali je takođe potrebno da osiguranik u momentu podnošenja zahteva nema više od propisanih godina za starosnu penziju, a to je, u 2019. godini, za osiguranika ženu 62 godine i 6 meseci  života. Pošto ste Vi rođeni 1954. godine, premašili ste navedene godine, te iz tih razloga ne ispunjavate zakonske uslove za ostvarivanje prava na invalidsku penziju. Za starosnu penziju bilo bi potrebno da imate minimum 15 godina staža osiguranja, pa ne ispunjavate uslove ni za starosnu penziju. Ako nemate prihode članova domaćinstva, a ni sopstvene, obratite se nadležnom centru za socijalni rad radi ostvarivanja prava na socijalnu pomoć. 

 

PITANJE: Od 2004. godine sam u invalidskoj penziji 50 odsto. Imao sam povredu van radnog mesta, invalid sam treće kategorije od 1997. godine, a na birou za zapošljavanje sam od 2003. godine. Interesuje me kada stičem pravo na korišćenje pune penzije i kako to mogu da ostvarim.

ODGOVOR: Vi ste korisnik naknade u visini 50% invalidske penzije, i ukoliko imate minimum 15 g. priznatog staža osiguranja, što se može videti iz rešenja kojim Vam je priznato pravo, sigurno je da ćete jednog dana, kada navršite 65 godina života, ostvariti pravo na starosnu penziju. Ako, pak, nameravate da ostvarite punu invalidsku penziju, trebalo bi, ako je došlo do pogoršanja Vašeg zdravstvenog stanja, da podnesete nov zahtev za invalidsku penziju, mada je i u ovom slučaju neophodno da imate ukupno najmanje pet godina staža osiguranja, i to morate učiniti pre navršene 65. godine života. Ako ne ostvarite pravo na invalidsku penziju iz bilo kog razloga, a nemate minimum 15 godina staža osiguranja, ostaćete korisnik 50% invalidske penzije.

 

PITANJE: Rođen sam 1975. godine. Od 1997. godine bolujem od multiple skleroze. Korisnik sam tuđe pomoći i nege i invalidske penzije 50%. Invalidsku penziju primam od 2001. godine, u početku je to bila privremena naknada, a sada je invalidska penzija 50%. Imam ukupno tri godine radnog staž. Da li imam pravo na punu invalidsku penziju?

ODGOVOR: Za ostvarivanje prava na invalidsku penziju licima koja to pravo ostvaruju po osnovu bolesti ili povrede van posla, a imaju preko 30 godina života, potrebno je najmanje pet godina staža osiguranja. To znači da Vi sa tri godine staža ne ispunjavate uslov za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, čak i da nadležni organ veštačenja utvrdi da kod Vas postoji potpun gubitak radne sposobnosti. Ako biste se sa svojom preostalom radnom sposobnošću zaposlili ili počeli da obavljate samostalnu delatnost, trebalo bi to osiguranje da traje najmanje dve godine pre nego što podnesete zahtev za ocenu radne sposobnosti. Za to vreme bi Vam prestalo pravo na naknadu u visini 50% invalidske penzije. U suprotnom, nikada ne biste mogli da ostvarite pravo na invalidsku penziju.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi