STAROSNA PENZIJA

Citaj mi

PITANJE: Zanima me šta znači „prelazni period do 2024. godine za žene”, koji se odnosi na prevremenu starosnu penziju. Imam 30 godina staža, a u maju 2018. godine sam napunila 59 godinaživota. Da li sam dobro izračunala da ću punu penziju ostvariti u septembru 2022. i da li u mom slučaju uopšte postoji mogućnost za prevremenu starosnu penziju?

ODGOVOR: Prelazni period do 2024. godine za prevremenu starosnu penziju, kao i prelazni period do 2031. za starosnu penziju, znači da se granica za odlazak u prevremenu, tj. starosnu penziju podiže postepeno svake godine za određeni broj meseci. Da bi se ostvarilo pravo na prevremenu starosnu penziju takođe moraju da budu ispunjeni određeni zakonski uslovi, koje Vi nažalost ne možete da dostignete s obzirom na to da imate 30 godina staža, a od 2019. godine uslov za žene osiguranike za prevremenu penziju je 38 godina staža osiguranja i 6 meseci ( i najmanje 57 godina života). Dobro ste izračunali da u 2022. godini stičete pravo na starosnu penziju kada navršite 63 godine i 4 meseca života.

 

PITANJE: Koliko je umanjenje penzije ako muškarac ode u penziju 2019. godine sa 38 godina radnog staža i 65 godina života?

ODGOVOR: Ako muškarac osiguranik ode u penziju sa navršenih 65 godina života (potrebno je minimum 15 godina staža osiguranja),iznos penzije mu se ne umanjenje. Visina prevremene starosne penzije se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenih 65 godina života.

 

PITANJE: Da li po novom Zakonu o PIO uopšte može da se ostvari pravo na penziju sa manje od 40 godina radnog staža?

ODGOVOR: I nakon izmena Zakona o PIO, pravo na starosnu, tj. prevremenu starosnu penziju osiguranik može da ostvari i sa manje od 40 godina staža osiguranja kada navrši određene zakonom propisane godine života. Uslov za starosnu penziju je najmanje 15 godina staža osiguranja i navršenih 65 godina života, s tim što je za žene osiguranike predviđen prelazni period do 2031. godine u kome će se starosna granica postepeno podizati svake godine do 65. godine. Za prevremenu starosnu penziju uslov je najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života, s tim što takođe postoji prelazni period do 2024. godine u kome se postepeno podiže starosna granica za žene i muškarce i staž osiguranja za žene.

 

PITANJE: Imam 77 godina starosti i 8,5 godina staža . Da li mogu da dobijem neku penziju? Do sada se nisam nikome obraćala, pa ni Fondu PIO, ali sam čula da je neki čovek invalid dobio penziju sa 10 godina radnog staža.

ODGOVOR: Tačno je da je za ostvarivanje prava na invalidsku penziju po pitanju staža osiguranja dovoljno i pet godina. Međutim, pravo na invalidsku penziju može da ostvari samo osiguranik kod koga je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti do navršenja potrebnih godina života za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Za osiguranike žene to je 62 godine i 6 meseci  života, a za osiguranike muškarce ta granica je 65 godina života. To praktično znači da ste Vi prešli starosnu granicu za ostvarivanje prava na invalidsku penziju. Što se tiče starosne penzije, 10 godina staža osiguranja nije dovoljno,jer je po Zakonu o PIO za ostvarivanje tog prava potrebno najmanje 15 godina staža osiguranja.

 

PITANJE: Rođena sam 18. oktobra 1957. godine. Radila sam od 3. 2. 1981. do 11. 5. 1981. u jednoj firmi, a u drugoj, u kojoj i danas radim, zaposlena sam od 13. 9. 1982. godine. Sve godine staža su mi uplaćene, kao i doprinosi, pa me zanima kada stičem prvi uslov za penziju. Imam li pravo na naknadu sa zavoda za zapošljavanje, kao što je to do sada bilo, i da li ću morati da plaćam penale?

ODGOVOR:  Prema podacima koje ste naveli, pravo na starosnu penziju stičete 2020. godine kada navršite 63 godine života, bez umanjenja. Ako ste radni odnos raskinuli kao tehnološki višak, o svojim pravima se informišite u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

 

PITANjE: Otišao sam u invalidsku penziju 1991. godine sa 36 godina radnog staža (III grupa invaliditeta). Interesuje me da li sam mogao sa 65 godina da počnem da primam starosnu penziju ako je veća i da li imam pravo sada da podnesem zahtev za to iako imam 79 godina. 

ODGOVOR: Prema važećim zakonskim propisima,  ne postoji mogućnost da korisnik invalidske penzije kad napuni određene godine života stekne status korisnika starosne penzije.

 

 

PITANjE: Interesuje me kada stičem pravo na penziju po dosadašnjem radnom stažu i da li mogu sam da uplatim nedostatak radnog staža ili da mi država uplati na osnovu duga za neisplaćene plate po sudskom rešenju od 22. 3. 2007. godine. Rođen sam 12. 7. 1954. godine. U radnom odnosu sam bio 34 godine i 7 meseci, a dve godine sam bio na birou rada sa novčanom naknadom.

ODGOVOR: Vi, nažalost, ni sa dve godine staža provedene na evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje, nemate 40 godina staža osiguranja, pa ni kada bi se isplatile neisplaćene zarade, kao i doprinosi za PIO. Vama je potrebno da navršite 65 godina života, a to je 2019. godine. 

 

PITANjE: Pošto trenutno privremeno boravim u Sjedinjenim Američkim Državama, da li mogu penziju da primam na moj račun u nekoj od banaka u SAD? Šta je sve potrebno od dokumenata i da li to može da uradi ovlašćeno lice u moje ime.

ODGOVOR: Nema smetnje da Vam se penzija isplaćuje u SAD, za to je neophodno da podnesete zahtev da Vam se odobri isplata penzije u SAD, jer je to država sa kojom Republika Srbija nema sporazum o socijalnom osiguranju, pa samim tim nije regulisana ni oblast isplate penzija. Ovaj zahtev, naravno,možete podneti i preko ovlašćenog lica u Srbiji na adresu RF PIO – Direkcija, Dr Aleksandra Kostića 9, 11000 Beograd. Uz zahtev obavezno podnesite dokaz o svom boravku u SAD i podatke o računu na koji želite da primate penziju i u kom gradu. Po Vašem zahtevu doneće se nalog za isplatu penzije na željeni račun.Bankarski troškovi zavise od banke koju ste izabrali. Penzija se isplaćuje u stranoj valuti, a obračunava se prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na datum isplate penzije.

 

PITANjE: Korisnik sam penzije i preselio sam se iz Čačka u Beograd. Koja je procedura za promenu adrese isplate penzije?

ODGOVOR: Da bi se promenila adresa na koju se isplaćuje penzija potrebno je podneti zahtev nadležnoj filijali PIO koja je do sada vršila isplatu penzije, u Vašem slučaju Filijali Čačak. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu koji se dobija u filijali PIO, a može se odštampati i sa našeg sajta www.pio.rs/obrasci. Uz zahtev je potrebno priložiti dokaz o promeni mesta prebivališta, tj. fotokopiju važeće lične karte. Ako je reč o biometrijskoj ličnoj karti sa čipom,potrebno je doneti ličnu kartu na uvid da bi se očitali podaci iz nje.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi