OPŠTA PITANJA

Citaj mi

 

PITANJE: Dobio sam privremeno rešenje o penzionisanju pa me zanima šta treba da uradim u cilju dobijanja konačnog rešenja.

ODGOVOR: Privremeno rešenje o penzionisanju donosi se onda kada su ispunjeni uslovi za sticanje penzije, ali nisu poznati i kompletirani svi podaci koji su potrebni za donošenje konačnog rešenja. Razlog privremenosti rešenja naveden je u obrazloženju privremenog rešenja koje ste dobili. Fond PIO će po službenoj dužnosti potraživati nedostajuće podatke i doneti konačno rešenje, kada se otklone razlozi privremenosti rešenja, odnosno kada pribavi podatke koji su potrebni za donošenje konačnog rešenja. Ukoliko znate da su svi neophodni podaci prikupljeni i sva dokumentacija kompletirana, Vi možete i sami podneti zahtev za donošenje konačnog rešenja nadležnoj filijali PIO i na taj način ubrzate postupak donošenja konačnog rešenja.

Ako u roku od tri godine od dana pravosnažnosti privremenog rešenja nisu utvrđene nedostajuće činjenice i podaci, akontativni iznos penzije postaje konačan, o čemu se donosi rešenje po službenoj dužnosti.

    

 

PITANJE: Ostvario sam staž u inostranstvu, pa me zanima na koji način da dođem do podataka o inostranom stažu i gde da podnesem zahtev za penzionisanje?

ODGOVOR: Ako između Srbije i države u kojoj je osiguranik radio postoji sporazum o socijalnom osiguranju, to znači da osiguranik može da ostvari pravo na penziju sabiranjem staža koji je ostvario u obe države. Proces utvrđivanja staža po službenoj dužnosti obavlja se u toku postupka penzionisanja komunikacijom između srpskog i inostranog penzijskog organa. Zahtev se podnosi Fondu PIO Srbije.

 

PITANJE: Imam troje dece po osnovu čega sam ostvarila dodatni staž u trajanju od dve godine. Da li je tačno da se ovaj staž ne računa kao uslov za sticanje penzije?

ODGOVOR: Staž po osnovu rođenja trećeg deteta predstavlja poseban staž i nije isto što i staž osiguranja. To znači da ovaj posebni staž ne predstavlja uslov za ostvarivanje prava na penziju jer se kao uslov za penziju zahteva navršenje određenih godina staža osiguranja. Praktično, staž od dve godine po osnovu rođenja trećeg deteta se ne uzima u obzir prilikom procene ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na penziju, ali ulazi u ukupan penzijski staž prilikom obračuna iznosa penzije i na taj način utiče na povećanje iznosa penzije.

 

PITANJE: Da li postoji mogućnost da mi putem elektronske pošte dostavite podatke o stažu?

ODGOVOR: Fond PIO ne dostavlja podatke o stažu svojih osiguranika elektronskim putem. Zbog nemogućnosti odgovarajuće identifikacije lica koja nam se ovim putem obraćaju (bez obzira na dostavljene podatke), a uzimajući u obzir zakonsku obavezu zaštite ličnih podataka korisnika i osiguranika, ovakve podatke ne dostavljamo putem elektronske pošte.

 

PITANJE: Da li se vreme provedeno na služenju vojnog roka računa u radni staž?

ODGOVOR: Prema važećim zakonskim propisima, vreme služenja redovnog vojnog roka se ne može priznati u staž osiguranja niti se retroaktivnom uplatom doprinosa ovo vreme može regulisati kao staž osiguranja.

 

PITANJE: Kako da nateram poslodavca da mi uplati doprinose?

ODGOVOR: Uplata doprinosa za PIO je isključivo obaveza poslodavca. Ukoliko poslodavac ne izmiruje svoje obaveze, obratite se inspekciji rada, finansijskoj inspekciji i na kraju nadležnom sudu da biste ostvarili svoja prava iz radnog odnosa.

 

PITANJE: Dobio sam rešenje o penziji u januaru 2019.godine, uz koje postoji i obaveštenje da treba da predam broj tekućeg računa, na koji želim da se vrši isplata penzije. Da li mogu da se opredelim da mi se isplata penzije vrši na kućnu adresu?

ODGOVOR: Počev od 1. januara 2019. godine, u skladu sa izmenama zakona,isplata penzije se vrši isključivo na tekući račun. Novi penzioneri, koji posle 1. januara treba da prime prvu penziju, potrebno je da nadležnoj filijali koja je donela rešenje, dostave potvrdu banke u kojoj je otvoren tekući račun ili punomoćje kojim se ovlašćuje lice za prijem penzije, kako bi im penzija bila uplaćena na tekući račun.   

U slučaju da podnosilac zahteva, odnosno budući penzioner, ne dostavi potvrdu banke o tekućem računu, Fond neće vršiti isplatu penzije. Posle 1. januara 2019. godine, korisnik penzije, kome se isplata vrši na tekući račun, ne može izabrati isplatu na kućnu adresu ili isporučnu poštu.

 

PITANJE: Kada može da se preda M-4 obrazac za 2018. godinu?

ODGOVOR: Počev od 1.01.2019. godine prestaje obaveza podnošenja prijava podataka za matičnu evidenciju Fondu, već Fond sam utvrđuje podatke u matičnu evidenciju preuzimanjem od drugih organa elektronskim putem ili ih unosi u istu na osnovu javnih isprava i drugih dokaza zasnovanih na dokumentaciji i evidencijama koje se vode u skladu sa zakonom.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi