Naknada za pogrebne troškove

Citaj mi

Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje licima koja su snosila troškove sahrane umrlih korisnika penzije u 2020. godini iznosi 41.650,00 dinara za sve kategorije korisnika penzija.Zahtev za isplatu naknade sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji može se naći u meniju Obrasci.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi