Delatnost

Citaj mi

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje osnovan je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđivanja sredstava za ostvarivanje ovih prava. Fond je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje, sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom i Statutom.

Fond osigurava na penzijsko i invalidsko osiguranje sva lica koja su po Zakonu obavezno osigurana i koja su se uključila u ovo osiguranje, bez obzira na to da li su u pitanju zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti ili poljoprivrednici; utvrđuje osnovice za plaćanje doprinosa u skladu sa Zakonom; obezbeđuje namensko i ekonomično korišćenje sredstava; obezbeđuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja; kontroliše prijavljivanje na osiguranje, kao i sve podatke od značaja za sticanje, korišćenje i prestanak prava; organizuje i sprovodi penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa Zakonom; primenjuje međunarodne sporazume; isplaćuje penzije, naknade i druge prinadležnosti; obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Fonda.

Fond ima oko 2.599.788 osiguranika iz svih kategorija (zaposlenih oko 2.147.673, samostalnih delatnosti 330.817 i osiguranih poljoprivrednika 121.298) i preko 1.712.587 penzionera. Od ukupnog broja penzionera, oko 1.440.096 su bivši zaposleni, oko 90.934 penzioneri samostalnih delatnosti i oko 181.557 penzionisani poljoprivrednici. (30. jun 2018. godine)

Radi racionalnog i uspešnog obavljanja delatnosti Fonda, kao i dostupnosti ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, u Fondu su, na funkcionalnom i teritorijalnom principu, obrazovane organizacione jedinice:

  • Direkcija Fonda
  • Pokrajinski fond u Novom Sadu
  • Služba Direkcije Fonda
  • 35 filijala
  • 13 službi filijala
  • 121 ispostava

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi