Osnovice osiguranja

Citaj mi


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za januar 2019. godine važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 3,76 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnoj godini). 

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, što je 23.921 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 341.725 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 6.219,46 do 88.848,50 dinara. Uplate doprinosa će se primenjivati od 1. januara 2019. i važiće cele godine.

 

OSNOVICA OSIGURANJA

U PROCENTIMA

DOPRINOS (MESEČNO)
U DINARIMA
23.921 35 6.219,46
27.338 40 7.107,88
36.906 54 9.595,56
44.424 65 11.550,24
54.676 80 14.215,76
59.460 87 15.459,60
78.597 115 20.435,22
86.798 127 22.567,48
105.935 155 27.543,10
136.690 200 35.539,40
205.035 300 53.309,10
273.380 400 71.078,80
341.725 500 88.848,50

 

 • Za preduzetnike, osnivače privrednog društva, advokate...
  Najniža osnovica osiguranja, od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019. godine, iznosi 23.921 dinara, a najviša 341.725 dinara.
 • Za umetnike, sveštenike, verske službenike, poljoprivrednike...
  Najniža osnovica za celu 2019. godinu iznosi 23.921 dinar.
   
 • Zа nаše grаđаne zаposlene u inostrаnstvu
  Osnovicа zа celu 2019. godinu iznosi 70.375 dinаrа. 
          
/STOPA DOPRINOSA za sve kategorije je 26 odsto/

 


Limit za doprinose

Nаjvišа godišnjа osnovicа nа koju se plаćа penzijsko-invаlidsko osigurаnje iznosi pet prosečnih zаrаdа. Doprinos se plаćа nа svа primаnjа, uključujući honorаre, ugovore o delu, povremene i privremene poslove, nаknаde zа člаnstvo u uprаvnim i nаdzornim odborimа. Nаjvišа osnovicа zа 2019. godinu je 4.100.700 dinаrа, pа grаđаni koji su ukupno zаrаdili više od ove sume i nа to plаtili doprinose imаju prаvo dа im se novаc vrаti.

Najviše godišnje osnovice od 2003. godine

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi