Ostvarivanje prava

Citaj mi

Isplata penzija

Penzije i novčane naknade iz penzijskog i invalidskog osiguranja isplaćuju se na jedan od sledećih načina:

  • na tekući račun korisnika /primaoca/ otvoren kod poslovne banke, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke;
  • na račun ustanove u kojoj je korisnik penzije ili novčane naknade smešten, pri čemu korisnik nema troškove u vezi sa isplatom;
  • na devizni račun korisnika /primaoca/ otvoren u državi u kojoj korisnik ima prebivalište, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke;
  • isplata preko punomoćnika kojeg korisnik penzije može da ovlasti da u njegovo ime prima penziju i novčanu naknadu.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi